Declarația de beneficiar real a fost un subiect de interes în anul 2021 și se pare că și în anul 2022 vom mai discuta mult pe marginea lui.

Obligațiile referitoare la declarația de beneficiar real s-au tot modificat, iar acum venim cu un articol actualizat în care vom prezenta care mai este stadiul acestei declarații, cine o depune, când se mai depune și cum trebuie întocmită și depusă.

 

Ce este declarația de beneficiar real?

Este o declarație pe proprie răspundere pe care o dă reprezentantul legal al societății, adică administratorul SRL-ului și care trebuie să cuprindă următoarele informații:

 • datele de identificare ale beneficiarilor reali – numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa
 • modalitățile în care se exercită controlul asupra societății

 

Declarația este cerută în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului. Adică Oficiul Spălării Banilor vrea să știe exact CINE este în spatele fiecărei firme din România. Cine are control asupra firmei, cine ia banii și cine aduce banii în firmă.

 

Ce înseamnă de fapt “beneficiar real” și la ce se referă?

Legea ne spune că este considerat beneficiar real orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.

 

Află informații complete despre acționariatul oricărei companii din România, pe termene.ro. Creează-ți rapid un cont gratuit și apoi solicită consultantului tău acces la Modulul Asociați și Administratori.

CREEAZĂ CONT GRATUIT

 

Legea ne prezintă o definiție lungă și detaliată a ceea ce înseamnă modurile în care o societate este controlată, însă pe scurt și fără a intra în legaleză, expresia se referă la:

 • persoana fizică sau persoanele fizice din spatele firmei care controlează firma – adică cel sau cei care dețin 25% + 1 acțiuni sau cotă de participare la capitalul social într-un procent de peste 25%
 • entitatea corporativă străină sau entitățile corporative străine care se află sub controlul unei persoane fizice și care dețin 25% + 1 acțiuni sau participă la capitalul social al unei societăți cu un procent de peste 25%
 • persoana fizică care ocupă o funcție de conducere, adică administratorul/administratorii, membrii consiliului de administraţie / supraveghere, directori cu competențe delegate de la administratorul/consiliul de administraţie, membrii directoratului

 

Cine trebuie să depună declarația de beneficiar real?

Toate societățile, indiferent că au asociați persoane fizice sau persoane juridice.

În cazul firmelor, declarația de beneficiar real este dată de reprezentantul legal al firmei, de administratorul ei.

 

Când trebuie depusă declarația de beneficiar real?

Declarația de beneficiar real se depune:

 • la înmatricularea societății, odată cu celelalte acte necesare înființării firmei
 • atunci când apare o modificare la datele beneficiarului real, în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit
 • anual, la 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, vor depune numai firmele care au în structura acţionariatului entităţi care au sediul fiscal în jurisdicţii necooperante din punct de vedere fiscal şi/sau în jurisdicţii cu grad înalt de risc de spălare a banilor şi/sau de finanţare a terorismului şi/sau în jurisdicţii aflate sub monitorizarea organismelor internaţionale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanţare a terorismului.

 

În contextul pandemiei, pentru firmele care au în componență asociați / acționari din țări cu risc, termenul de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real este de 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

Adică după ce va înceta starea de alertă din România, aceste firme vor avea un termen de 90 de zile de a depune declarația anuală de beneficiar real.

După ce va trece starea de alertă, se va reveni la termenul de depunere al declarației anuale de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale.

Restul societăților,  care nu au asociați / acționari entități din țări cu risc pentru spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, NU vor depune declarația de beneficiar ANUAL.

Lista cu țările cu risc se publică pe pagina Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

 

Cum se întocmește și se depune declarația de beneficiar real?

Declarația de beneficiar real poate fi dată de reprezentantul legal sau de persoana împuternicită:

 1. la avocat
 2. la notar
 3. direct la Oficiul Registrului Comerțului
 4. semnată sub privată (adică de mână) de către reprezentantul legal (administrator) sau de către cel împuternicit de firmă
 5. în formă electronică, cu semnătură electronică

 

În cazul în care ești în faza de înființare a firmei tale, poți include în actul constitutiv, datele de identificare ale beneficiarilor reali şi modalitățile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.

Dacă faci toate aceste precizări în actul constitutiv la înființare, atunci nu mai trebuie să mai depui și declarația de beneficiar real.

Practic, se consideră că ai trecut toate elementele din declarația de beneficiar real, direct în actul constitutiv și ți-ai îndeplinit obligația de declarare.

Modelul de declarație de beneficiar real îl poți găsi aici.

Declarația de beneficiar real poate fi transmisă la Oficiul Registrului Comerţului:

 • prin mijloace electronice, cu semnătură electronică
 • prin servicii de poştă şi curier
 • prin ghișeul oficiului registrului comerțului, personal sau prin reprezentant

 

Unde se depune declarația de beneficiar real?

Firmele vor depune declarația de beneficiar real la Oficiul Registrului Comerțului de care aparțin (Oficiul Registrului Comerțului din județul în care firmele au sediul social).

Odată cu declarația trebuie depusă și o copie de pe cartea de identitate a reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite să dea această declarație.

Dacă alegi să depui declarația de beneficiar real prin avocat sau printr-un delegat al societății voastre, atunci vei depune și împuternicirea sau delegația lui.

 

Ce se întâmplă dacă nu depui declarația de beneficiar real?

În cazul firmelor, sancțiunea poate fi cuprinsă între 5.000 lei – 10.000 lei sau chiar dizolvarea firmei pentru o declarație.

 

Un articol redactat de către Alexa & Partners pentru Termene.ro.

 

Dacă ți se par utile informațiile de pe blogul Termene și vrei să afli când publicăm un nou articol, te poți abona la newsletterul nostru săptămânal.

Vreau să primesc newsletterul

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe