Pe lângă continuarea măsurilor sociale pentru sprijinirea populației vulnerabile, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat și care sunt obiectivele sale referitoare la mediul de afaceri, în noul program de guvernare. 

Noul program de guvernare asumat de cabinetul condus de Marcel Ciolacu vizează atât măsuri în curs de implementare cât operare unor schimbări. În total, sunt propuse șase obiective principale.

Printre prioritățile MIPE se numără:

 • Descentralizare în gestionarea fondurilor europene.
 • Simplificarea, debirocratizarea și digitalizarea în domeniul fondurilor europene.
 • Creșterea capacității administrative la nivelul entităților implicate în gestionarea fondurilor europene
 • Corelarea și integrarea strategică a programelor și investițiilor susținute din diferite fonduri publice (europene, naționale).
 • Înființarea unui fond pentru asigurarea cofinanțării proiectelor europene, destinat autorităților publice locale.

Obiective de guvernare

Obiectiv 1: Maximizarea absorbției fondurilor din cadrul financiar multianual CFM 2014-2020 și gestionarea procesului de închidere a Programelor.

 • Creșterea ritmului de verificare a cererilor de pre-finanțare/ plată/ rambursare pentru PO aferente CFM 2014-2020;
 • Gestionarea închiderii programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020;
 • Coordonarea metodologică a autorităților de management și a beneficiarilor de fonduri nerambursabile pentru asigurarea unei tranziții facile de la CFM 2014-2020 la CFM 2021- 2027;
 • Accelerarea implementării proiectelor în risc de a fi incluse pe lista proiectelor etapizate/ nefuncționale/ nefinalizate pentru a minimiza necesarul de finanțare rămas de suportat după 31.12.2023 și care va fi transferat în noile Programe 2021-2027 / care vor greva bugetele beneficiarilor / care vor greva bugetul de stat.

Obiectiv 2: Asigurarea absorbției fondurilor din Cadrul Financiar Multianual 2021- 2027.

 • Operaționalizarea sistemelor de management și control la nivelul Autorităților de Management pentru toate Programele 2021-2027 Asigurarea funcționării integrale a sistemului MySMIS 2021;
 • Întărirea capacității administrative și operaționale a tuturor Autorităților de Management, Stabilirea intervențiilor și a apelurilor de proiecte aferente tuturor Programelor 2021-2027 în corelare cu obiectivele financiare și indicatorii acestora;
 • O prioritate imediată este realizarea măsurilor care conduc la îndeplinirea condițiilor favorizante care condiționează rambursarea fondurilor aferente CFM 2021-2027;
 • Coordonare în vederea aplicării unitare a măsurilor orizontale (ex. ajutor de stat, achiziții publice, costuri simplificate etc.) la nivelul tuturor entităților implicate în gestionarea fondurilor nerambursabile.
 • Continuarea demersurilor pentru implementarea Investițiilor Teritoriale Integrate. În Acordul de Parteneriat 2021-2027 au fost incluse 4 zone de investiții teritoriale integrate: ITI Delta Dunării, ITI Valea Jiului, ITI Microregiunea Țara Făgărașului și ITI Moții – Țara de Piatră. În contextul definitivării mecanismelor de implementare pentru perioada 2021- 2027, MIPE urmărește operaționalizarea mecanismului ITI prin propunerea unui cadru metodologic coerent și unitar pentru selecția și implementarea Strategiilor ITI, care să asigure inclusiv utilizarea cât mai eficientă a resurselor alocate prin Programul Asistență Tehnică 2021-2027 pentru operaționalizarea și sprijinirea funcționării structurilor de guvernanță aferente ITI;
 • Derularea unui apel național pentru exprimarea interesului pentru pregătirea de noi Investiții Teritoriale Integrate.

Obiectiv 3: Implementarea cu succes a reformelor și investițiilor pentru reziliența economică și socială a României în cadrul PNRR.

 • Modificarea PNRR pentru adaptarea la contextul economic, inclusiv prin introducerea capitolului REPowerEU, în conformitate cu prevederile europene. Implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență prin depunerea Cererilor de Plată conform calendarului agreat cu CE;
 • Simplificarea fluxurilor financiare pentru beneficiarii de fonduri din PNRR.

Obiectiv 4: Simplificarea accesării fondurilor europene prin crearea unui cadru normativ suplu, eficient și orientat spre sprijinirea beneficiarului.

 • Continuarea demersurilor pentru interoperabilitatea și inter conectivitatea platformelor și bazelor de date ale instituțiilor statului cu sistemul MySMIS 2021;
 • Extinderea utilizării costurilor simplificate;
 • Înlocuirea, în toate situațiile în care este posibil, a raportărilor birocratice cu verificări la locul implementării proiectului;
 • Măsuri de debirocratizare a evaluării, contractării și implementării proiectelor finanțate prin fonduri europene printr-o serie de modificări aduse sistemului MySMIS. Promovarea soluțiilor ITC în acest sens;
 • Dezvoltarea unor scheme de ajutor de stat pentru a sprijini producția în România a materiilor prime necesare proiectelor de infrastructură. Crearea unor noi axe de finanțare și crearea unor noi Organisme Intermediare (OI) în acest sens. 

Obiectiv 5: Profesionalizarea politicilor publice și a resursei umane în managementul fondurilor europene în România.

 • Formarea și dezvoltarea unei rețele naționale a specialiștilor în fonduri europene din România și din instituțiile europene în scopul valorificării expertizei și a diseminării bunelor practici;
 • Sprijinirea dezvoltării competențelor de management al fondurilor europene precum și creșterea capacității instituționale în domeniul fondurilor europene, de la nivel național la nivelul autorităților locale;
 • Creșterea capacității de analiză tehnico-financiară la nivelul autorităților de management;
 • Îmbunătățirea serviciilor de helpdesk – suport și asistență pentru beneficiari;
 • Înființarea unui institut de asistență tehnică și proiectare după model european.

Obiectiv 6: Asigurarea unei sinergii între acțiunile finanțate în România din PNRR, Politica de Coeziune, Politica Agricolă Comună, programele naționale, programele gestionate direct de Comisia Europeană, instrumente financiare.

 • Operaționalizarea, la nivelul Guvernului, a unui mecanism eficient de integrare strategică a programelor de finanțare și a investițiilor susținute din diferite fonduri publice, pornind inclusiv de la recomandările experților Băncii Mondiale către SGG;
 • Interoperabilitatea sistemelor și bazelor de date ale finanțărilor din fonduri publice europene (MySMIS etc), de la bugetul de stat și din alte surse;
 • Sprijinirea și susținerea prin informare, instruire, cofinanțare și asistență tehnică a participării beneficiarilor din România în programele gestionate direct de Comisia Europeană și/sau alți finanțatori. Coordonarea acestui proces, inclusiv crearea unui portofoliu de proiecte strategice pentru România. 
Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 70.000 de companii folosesc platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe