Loading the Amira Audio Citește articolul...
 • Luna august ar urma să fie termenul limită luat în calcul acum de conducerea Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) pentru deschiderea sesiunii de înscrieri a proiectelor de finanțare în programul Femeia Antreprenor 2024, așa cum a aflat Termene.ro.
 • Prin implementarea programului în intervalul 2024-2027, se estimează că aproximativ 4.000 de beneficiari vor beneficia de ajutor de minimis. Din această cifră, se preconizează că 1.000 de beneficiari vor fi selectați pentru a primi sprijin în anul 2024.
 • Cu un buget estimat la aproximativ 200 de milioane de lei, programul își propune să susțină și să stimuleze înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, conduse de românce.

La începutul lunii martie 2024, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a publicat proiectul de procedură și punctajul care trebuie realizat, pentru Programul Femeia Antreprenor 2024. Urmează ca proiectul să fie aprobat și apoi să fie deschisă sesiunea de înscrieri. Contactat de Termene.ro, Ștefan Radu Oprea – ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nu a dorit să ne precizeze când estimează că se vor putea depune proiectele pentru granturi.

Nici reprezentanții organizațiilor patronale și antreprenoriale consultate de MEAT nu au știut să ne precizeze vreun termen de deschidere a procedurilor de depunere a proiectelor. „Nu s-a discutat așa la ultimele consulturi”, ne-a declarat un președinte de asociație.

Perioada de înscrieri ar putea începe în august, la fel ca în 2022

Chiar și așa, o sursă din MEAT ne-a explicat că dorința ministerului este ca programul să aibă un calendar asemănător cu acela din 2022, de la ediția anterioară a Femeii Antreprenor. „Cum a fost atunci, cred că o să fie și acum; plus, minus o lună. Dar eu cred că o să fie la fel ca în 2022. Acesta este ipoteza de lucru de acum”, ne-a spus sursa.

Proiectele la Femeia Antreprenor 2022 au fost depuse în perioada 18 august sfârșitul lunii septembrie.

Programul Femeia Antreprenor, lansat în consultare publică în prima jumătate a lunii martie, va fi complementar Start-Up Nation, vizând scalarea companiilor din România. În continuarea discuțiilor, a fost evidențiat succesul celor două programe, dovedit prin rezultatele palpabile aduse de întreprinderile beneficiare în economia națională, înregistrate în perioada de sustenabilitate a investițiilor. „Îmi doresc ca împreună să dăm cele mai bune soluții pentru definitivarea noilor ediții ale acestor programe, astfel încât să contribuim real, și de această dată, la dezvoltarea durabilă a României”, a precizat ministrul Ștefan-Radu Oprea în urma unei consultări cu mediul antreprenorial din 27 martie.

Noutățile de la Femeia Antreprenor 2024

Lansat inițial în 2022, Programul Femeia Antreprenor revine în 2024 cu noi oportunități și condiții de eligibilitate, una dintre aceste condiții esențiale este crearea a cel puțin două locuri de muncă, evidențiind accentul pus de program pe generarea ocupării forței de muncă în rândul femeilor antreprenor și a comunităților lor.

Eligibilitatea în cadrul Programului Femeia Antreprenor 2024 este direcționată către întreprinderile mici și mijlocii, cu sau fără activitate comercială, care au o femeie ca acționar majoritar, deținând cel puțin 50% din capitalul social al companiei.

Un punctaj suplimentar este acordat firmelor care au înregistrat activitate economică și profit în anii 2021 și 2022, evidențiind importanța stabilității financiare și a performanței anterioare în procesul de selecție.

În ceea ce privește valoarea sprijinului financiar, Programul Femeia Antreprenor 2024 oferă un ajutor nerambursabil de 95%, cu o contribuție de 5% din partea beneficiarului. Pentru cei care depășesc această contribuție și aduc un aport suplimentar, este prevăzut un punctaj suplimentar de 10%, recompensând astfel eforturile suplimentare și implicarea sporită în dezvoltarea afacerii.

Condițiile de finanțare și valoarea sprijinului oferit prin prisma acestui program sunt:

Condițiile pentru valoarea finanțării:

 • 200.000 de lei nerambursabili
 • Crearea a minim 2 locuri de muncă
 • Punctajul minim: 50 puncte
 • Numărul potențialilor beneficiari: 1000

Condițiile pentru valoarea sprijinului prin acest program:

 • Valoare Ajutor Nerambursabil – 95%
 • Aport Beneficiar – 5%
 • Aport Extra Beneficiar +10%(se punctează suplimentar)

După cum am văzut deja, ediția din acest an a programului Femeia Antreprenor vine cu câteva modificări semnificative, una dintre acestea făcând referire la actualizarea criteriilor de evaluare a cererilor de finanțare.

Punctarea proiectelor

MEAT a explicat că procesul de selecție a proiectelor câștigătoare se va baza pe un sistem de punctaj, conform noilor criterii stabilite în grila de evaluare. Astfel, cererile de finanțare vor fi analizate în funcție de punctajul obținut, iar proiectele vor fi selectate în ordine descrescătoare, asigurându-se transparența și obiectivitatea în procesul de selecție.

Punctajul în vederea obținerii finanțării programului Femeia Antreprenor 2024:

 1. Aport propriu: Realizarea unui aport propriu echivalent cu 15% din valoarea totală a proiectului, demonstrând astfel implicarea și angajamentul financiar al beneficiarului.
 2. Crearea locurilor de muncă: Crearea a cel puțin două locuri de muncă cu normă întreagă, pe o perioadă nedeterminată, și menținerea acestora pentru minim 30 de luni. Această condiție evidențiază contribuția programului la generarea de ocupare și stabilitate în sectorul afacerilor.
 3. Investiții în echipamente tehnologice: Investiții în echipamente tehnologice cu o valoare de peste 2500 de lei, care să reprezinte mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile. Această măsură încurajează utilizarea tehnologiilor avansate și inovatoare în cadrul afacerilor finanțate.
 4. Absolvirea unui curs de competențe digitale: Prezentarea unei dovezi a absolvirii unui curs de competențe digitale înainte de momentul decontării, subliniind importanța adaptabilității și competențelor în era digitală.
 5. Absolvirea unui curs de competențe antreprenoriale: Demonstrarea absolvirii unui curs de competențe antreprenoriale până la momentul decontului, evidențiind dorința și pregătirea beneficiarului pentru gestionarea și dezvoltarea afacerii sale.
 6. Obținerea profitului net: Societatea trebuie să fi obținut profit net în exercițiile financiare aferente anilor 2021 și 2022, reflectând astfel stabilitatea și performanța financiară a afacerii.
 7. Înregistrarea la OSIM și/sau EUIPO: Prezentarea la momentul depunerii a unei dovezi a înregistrării la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) și/sau la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) a unui drept de proprietate industrială, subliniind importanța protejării proprietății intelectuale în cadrul afacerii.
 8. Înscrierea într-un incubator de afaceri: Prezentarea unei dovezi a desfășurării activității în cadrul unui incubator de afaceri, sub formă de extras de la Registrul Comerțului, care să ateste autorizarea punctului de lucru la sediul incubatorului. Această condiție este aplicabilă cu excepția activităților autorizate la terți, pentru care este necesară autorizarea la sediul incubatorului a sediului social.

femeie-antreprenor-cum-devii

Îndeplinirea acestor condiții va asigura beneficiarilor obținerea punctajului maxim în cadrul Programului Femeia Antreprenor 2024, consolidând astfel șansele de succes și dezvoltare a afacerii lor.

Incubatoarele de afaceri din România autorizate în baza Legii nr.102/2016 sunt următoarele:

 1. Incubator de Afaceri – „Galeria Hub-Pol de Competitivitate Timpuri Noi” – București
 2. Incubator de Afaceri – „Incubatorul de Afaceri Sfantu Gheorghe” – Sfantu Gheorghe
 3. Incubator de Afaceri – „Ilfov Business Hub” – Ilfov
 4. Incubator de Afaceri – „Harghita business center” – Odorheiul Secuiesc
 5. Incubator de Afaceri – „Creativ Industries HUB-laşi” – lași
 6. Incubator de Afaceri – „Centrul de Afaceri Tehnologic si Incubator de Afaceri” (CATTIA) – Brașov
 7. Incubator de Afaceri – „Incubatorul de Afaceri Cont Consulting” – Brașov
 8. Incubator de Afaceri – „NEO IDEAS CONNECTED” – Piatra Neamţ
 9. Incubator de Afaceri – „INCUBCENTER” – Târgu Mureș
 10. Incubator de Afaceri – „ARC PARC” – Dej
 11. Incubator de afaceri – „Incubatorul de afaceri inovative” – Brăila
 12. Incubator de afaceri – „Titlului de Incubator de Afaceri specific unui sector (IT)” – Constanța
 13. Incubator de afaceri – „Titlului de Incubator de Afaceri specific unui sector (CREATIVITĂȚII ȘI INOVAȚIEI)” – Oradea
 14. Incubator de afaceri – Incubator cu portofoliu mixt „HUBIT” – București.

Achiziții de echipamente, active corporale, mijloace de transport și investiții în cursuri de dezvoltare

Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), finanțarea oferită prin Programul Femeia Antreprenor 2024 acoperă o gamă diversă de necesități, inclusiv achiziționarea de echipamente tehnologice esențiale pentru afaceri.

În cadrul acestei categorii de finanțare sunt incluse și alte aspecte importante, cum ar fi achiziționarea de active corporale necesare pentru spații de joacă, săli de sport, facilități de fitness și alte facilități similare. De asemenea, se acordă sprijin pentru achiziționarea de echipamente menite să promoveze eficiența energetică și utilizarea resurselor regenerabile, consolidând astfel angajamentul pentru practici sustenabile în mediul de afaceri.

În plus, beneficiarele programului, au posibilitatea de a investi în îmbunătățirea spațiilor de lucru, achiziționarea de mijloace de transport necesare desfășurării afacerii, mobilier și echipamente esențiale. De asemenea, sprijinul financiar poate fi direcționat către dezvoltarea și îmbunătățirea site-urilor web ale afacerilor, precum și pentru activități de promovare a acestora. De exemplu, investițiile în cursuri de dezvoltare antreprenorială sunt încurajate și susținute, oferind astfel femeilor antreprenor resursele necesare pentru a-și perfecționa abilitățile și pentru a-și crește afacerile.

Schema minimis și perioada alocată

Noua schemă de ajutoare de minimis propusă este valabilă până la 31 decembrie 2027, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028.

Conform estimărilor, bugetul total alocat pentru perioada 2024-2027 este de 800.000.000 lei. În ceea ce privește bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2024, acesta este de 200.000.000 lei conform Legii nr. 421/2023 de aprobare a bugetului de stat pentru anul 2024.

Prin implementarea Programului în intervalul 2024-2027, se estimează că aproximativ 4.000 de beneficiari vor beneficia de ajutor de minimis. Din această cifră, se preconizează că 1.000 de beneficiari vor fi selectați pentru a primi sprijin în anul 2024, marcând astfel începutul implementării acestei inițiative de susținere a sectorului antreprenorial.

Aceste condiții de finanțare reflectă angajamentul ferm al guvernului român în sprijinirea femeilor antreprenor și în promovarea egalității de gen în domeniul afacerilor. Programul Femeia Antreprenor 2024 se dovedește a fi nu doar un impuls financiar, ci și o platformă de susținere și dezvoltare a potențialului antreprenorial feminin din România.

Obiectivul general al programului

Programul propus are ca obiectiv principal stimularea și sprijinirea demarării și dezvoltării structurilor economice private deținute și gestionate de femei. În acest sens, se urmărește promovarea unui sistem eficient de informare și instruire, cu scopul de a facilita mobilitatea femeilor pe piața forței de muncă și de a dezvolta aptitudinile antreprenoriale ale acestora.

Prin intermediul acestui program, se dorește încurajarea implicării femeilor în structurile economice private, în ciuda problemelor legate de menținerea echilibrului între obligațiile familiale și cele profesionale, precum și a prejudecăților existente la nivel local. Astfel, se propune crearea unui mediu favorabil care să încurajeze femeile să își valorifice potențialul antreprenorial și să devină motorul dezvoltării economice locale și regionale.

Prin promovarea egalității de gen și prin susținerea femeilor în demersurile lor antreprenoriale, se creează premisele unei societăți mai incluzive și echitabile, în care fiecare individ, indiferent de gen, să aibă șanse egale de a-și urma visele și de a-și construi un viitor prosper în domeniul afacerilor.

Îmbunătățirea performanțelor economice ale IMM-urilor prin realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe:

 • digitalizare;
 • dezvoltare durabilă;
 • inovare.

Documentele și informațiile publice oferite până acum de MEAT pot fi consultate aici.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe