Loading the Amira Audio Citește articolul...
  • După modelul american al industriei de IT, o inițiativă legislativă înregistrată luna aceasta în Parlamentul României stipulează că în cadrul unei societăți românești „se pot crea diferite clase de acțiuni sau părți sociale pentru personalul cheie sau colaboratori”. Proiectul de lege a fost realizat în colaborare cu Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS).

 

Managerii, personalul cheie sau colaboratorii esențiali ai unei companii vor putea primi ca răsplată pentru contribuției lor la dezvoltarea unei companii:

  • părți sociale executive (cu drept de vot),
  • părțile sociale fără drept de vot
  • și părți sociale ordinare.

Practic, un manager de top care dezvoltă o companie poate ajunge acționarul acelei companii. Acesta va putea primi acțiuni de diferite tipuri și clase în cadrul societății pe care o conduce, Mai departe, managerul și acționarii companii vor putea decide dacă vor cumpăra acțiunile emise sau vor modifica structura acționariatului.

Proiectul vine să sprijine politica Uniunii Europene care vrea ca în următorii ani să sprijine apariția a cât mai multor companii unicorn în domeniul IT de pe Bătrânul Continent. Cu toate aceste, de prevederile inițiativei ar putea beneficia orice companie autohtonă din orice domeniu de activitate.

Propunerea legislativă vine să completeze Legea societăților nr.31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

Ce se propune

Termene.ro a consultat inițiativa legislativă înregistrată în Parlamentul României. Modificările mai importante aduse de această propunere sunt următoarele:

  • „Se pot emite în condițiile actului constitutiv categorii de părți sociale cu valoare nominală egală, care conferă titularilor drepturi diferite”.
  • „Se pot emite, în condițiile actului constitutiv, părți sociale executive care conferă „titularului drepturile recunoscute asociaților cu părți sociale ordinare, precum și drept de vot multiplu constând în mai multe voturi pe parte socială, în conformitate cu prevederile actului constitutiv”.
  • „Părțile sociale executive, părțile sociale fără drept de vot emise și părțile sociale ordinare vor putea fi convertite dintr-o categorie în cealaltă prin hotărâre a adunării generale a asociaților”.

Răscumpărarea acțiunilor

În propunerea legislativă se mai precizează că aceste acțiuni oferite pot fi răscumpărate de acționarii companiei fără a integra în acționariat persoanele cate le-au primit:

„Autorizarea dobândirii propriilor acțiuni este acordată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va stabili condițiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care este acordată autorizația și care nu poate depăși 4 ani și 6 luni de la data înregistrării în registrul comerțului, și, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă și maximă”.

„Valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate depăși 25% din capitalul social subscris”

„Plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil, din rezervele disponibile ale societății cu excepția rezervelor legale, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, sau din împrumuturile acordate de fondatori”.

”Unei societăți i se permite să dobândească propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu dar pe seama societății în cauză”.

Inițiativa este sprijinită de ANIS

Propunerea legislativă a fost elaborată cu sprijinul Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS) care susține flexibilitatea cadrului legislativ în materia societăților comerciale în vederea eliminării impedimentelor de care companiile se lovesc atunci când urmăresc implementarea unui plan de remunerarea a angajaților, mai precis, flexibilitatea Legii societăților nr.31/1990 prin adoptarea de instrumente menite să crească atractivitatea companiilor pentru implementarea planurilor de remunerare a angajaților.

ANIS asociație reprezentativă a industriei de IT și software din România. Organizația patronală are peste 160 de membri care cumulat, au o cifră de afaceri de 66% din totalul veniturilor generate de industria de IT la nivel național și aproximativ 42% din totalul angajaților industriei IT din România. Asociația reprezintă interesele industriei de IT de este 20 de ani, fiind un partener de dialog credibil care poare contribui la creare de politici care să faciliteze utilizarea tehnologiei pentru dezvoltarea societății.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe