Loading the Amira Audio Citește articolul...
  • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență prin care se propune prelungirea cu un an a patru termene limită referitoare la programele de finanțare cu fonduri europene.

Inițiativa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) dorește să modifice prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023 prevede stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, reglementând cadrul general privind măsurile, activitățile, condițiile și termenele generale care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, precum și din Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane.

Proiectul de ordonanță de urgență se corelează cu reglementările europene și „prorogă o serie de termene maximale aferente măsurilor necesare pentru a asigura închiderea programelor 2014-2020 și continuitatea implementării proiectelor cu finanțare din fonduri europene în perioada de programare 2021-2027”, se precizează în proiectul pus în dezbatere până la mijlocul lunii iulie.

Se prorogă următoarele termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023:

  • Termenul de 15 februarie 2025 pentru transmiterea către Comisia Europeană, de către statele membre, a pachetului de închidere pentru PO 2014-2020;
  • Termenul de 31 iulie 2024 pentru transmiterea, de către statele membre, a cererii intermediare finale de plată pentru ultimul exercițiu contabil la Comisia Europeană;
  • Termenul de 31 decembrie 2024 până la care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuția proprie și asigură funcționalitatea proiectelor nefinalizate;
  • Termenul de 31 iulie 2024 până la care contractele de finanțare pentru proiectele etapizate trebuie încheiate de către autoritățile de management ale programelor 2021-2027.

Prelungirea termenelor este impusă chiar de Comisia Europeană

Modificarea Regulamentului nr. 1303/2013, prevăzută de Regulamentul 2024/795, include, între altele, prelungirea termenului pentru trimiterea cererii finale de plată intermediară pentru ultimul exercițiu contabil, până la 31 iulie 2025, precum și posibilitatea transmiterii, de către statele membre, a pachetului de închidere până la 15 februarie 2026.

„Ținând cont de necesitatea implementării în legislația națională a prevederilor Regulamentului (UE) 2024/795, precum și de faptul că, în lipsa preluării urgente a acestora, procesul de închidere a programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 ar fi afectat de neconcordanțele între diferitele activități subsumate acestuia”, se precizează în proiectul MIPE.

„Având în vedere faptul că lipsa de acțiune imediată ar putea conduce atât la blocaje și întârzieri în implementarea proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale 2014-2020, cât și la nerealizarea obiectivelor asumate, cu consecințele aferente ce se răsfrâng la nivel național și în relația cu Uniunea Europeană”, se mai precizează în inițiativă.

Fondurile europene vizate

Pentru perioada 2014-2020, România are la dispoziție peste 51 miliarde euro, conform Cadrului Financiar Multianual 2014-2020, din care alocarea pentru Fondurile Europene Structurale și de Investiții (FESI) este de aproximativ 35,2 miliarde euro, iar alocarea Fondului de Ajutor European pentru cele mai Defavorizate Persoane (FEAD) este de aproximativ 497 milioane de euro, la care se adaugă Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II), cu o alocare dedicată programului de cooperare transfrontalieră România-Serbia în valoare de aproximativ 75 milioane euro.

Alocarea pentru Politica de Coeziune, finanțată în cadrul FESI, este de aproximativ 24,1 miliarde euro.

La nivelul Uniunii Europene (UE), Politica de Coeziune reprezintă una dintre cele mai importante și mai complexe politici comunitare, având ca obiectiv principal reducerea decalajelor economice, sociale și teritoriale între diversele regiuni și statele membre. În cadrul acestei politici, obiectivele specifice privind creșterea economică și ocuparea forței de muncă sunt susținute prin contribuția fondurilor externe nerambursabile, implementate prin bugete multianuale (perioade de programare) de 7 ani.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe