Link Universul juridic: click aici

 

În M. Of. nr. 350 din 30 aprilie 2020 a fost publicat Ordinul ministrului sănătății nr. 725 din 30 aprilie 2020 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19.

 

În continuare, vom prezenta conținutul acestui act normativ, cu accent pe dispozițiile relevante.

 

Astfel, art. 1 precizează faptul că: „Pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, în vederea limitării transmiterii virusului SARS-CoV-2, se aprobă următoarele măsuri:

a) acordarea de servicii de asistenţă medicală comunitară de către personalul implicat în activitatea de asistenţă medicală comunitară, respectiv asistenţi medicali comunitari, mediatori sanitari şi moaşe;

b) asigurarea unei alocaţii de hrană în cuantum de 30 lei/zi, TVA inclus, care acoperă cheltuieli pentru apă şi alimente;

c) asigurarea echipamentului individual de protecţie (PPE) care trebuie utilizat în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, pentru personalul prevăzut la lit. a), de către autorităţile executive de la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.”  


Art. 2
aduce în prim-plan următoarele elemente definitorii: „Categoriile de persoane vulnerabile menţionate la art. 1 sunt persoanele care se găsesc în situaţiile prevăzute la art. 7 alin.

 

(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017, cu modificările şi completările ulterioare.”  

 

Mai mult decât atât, art. 3 prezintă următoarele reglementări: „(1) Personalul implicat în activitatea de asistenţă medicală comunitară îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară.

 

(2) Pe lângă activităţile prevăzute la alin. (1), pe perioada pandemiei provocate de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României, personalul implicat în activitatea de asistenţă medicală comunitară va desfăşura şi alte activităţi specifice pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile prevăzute la art. 2 care se află în izolare la domiciliu, după cum urmează:

a) verificarea în teren a respectării măsurilor impuse persoanelor aflate în izolare la domiciliu, prin efectuarea vizitelor la domiciliu;

b) monitorizarea stării de sănătate a persoanelor izolate la domiciliu, în special a celor care nu sunt înscrise la un medic de familie;

c) identificarea persoanelor cu istoric de călătorie internaţională şi adoptarea de îndată a măsurilor corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi sub coordonarea medicului epidemiolog din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti;

d) distribuirea hranei persoanelor aflate în izolare la domiciliu şi celor cu probleme medico-sociale;

e) supravegherea persoanelor cu vârsta peste 65 de ani care locuiesc singure;

f) distribuirea medicamentelor pentru persoanele izolate la domiciliu, la indicaţia medicului;

g) deplasarea la beneficiarii externaţi din spital care au nevoie de îngrijiri medicale;

h) verificarea în teren, la solicitarea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin deplasarea la domiciliu, a persoanelor care s-au întors din străinătate şi care nu au completat corespunzător declaraţia pe propria răspundere la intrarea în ţară, obţinerea datelor corespunzătoare şi înaintarea acestora către reprezentanţii direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti;

i) informarea şi conştientizarea membrilor colectivităţii locale cu privire la recomandările privind conduita socială responsabilă în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, precum şi cu privire la conduita de urmat de către persoanele aflate în autoizolare, în conformitate cu recomandările emise de către specialiştii Institutului Naţional de Sănătate Publică;

j) transmiterea către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, prin utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, a declaraţiilor pe propria răspundere, pentru persoanele identificate la nivel comunitar.”  

 

În final, art. 4 evidențiază următoarele aspecte de interes: „(1) Fondurile necesare pentru decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 lit. b) se asigură prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii, lunar, la solicitarea direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza unui borderou centralizator al documentelor justificative aferente.

 

(2) Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti decontează cheltuielile prevăzute la art. 1 lit. b) la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, în baza documentelor justificative.”  

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe