Loading the Amira Audio Citește articolul...

Creșterea perioadei în care celălalt părinte are dreptul la concediu sau clarificarea procedurii de acordare a indemnizației lunare sunt doar câteva dintre prevederile propuse de Ministerul Muncii. Acestea se regăsesc în noile norme metodologice privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Normele propuse vin să clarifice Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 164/2022, adoptată ca urmare a obligației de transpunere în legislația națională a directivei europene privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor.

Printre cele mai importante modificări propuse în noul proiect se referă cel la creșterea de la o lună la două luni pentru concediul la care are dreptul un celălalt părinte, cel care nu crește copilul și nu primește indemnizația de creștere.

Situația actuală

Principalele modificări introduse prin OUG nr. 164/2022 se referă la:

 • modificarea reglementărilor actuale în sensul extinderii perioadei netransferabile de concediu pentru creșterea copilului în cazul celuilalt părinte care nu a solicitat inițial dreptul, de la cel puțin 1 lună la cel puțin 2 luni din perioada totală a concediului;
 • reglementarea situației privind recalcularea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului, în cazul obținerii în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv ani, în cazul copilului cu handicap, a unor venituri din hotărâri judecătorești/adeverințe/acte de rectificare a veniturilor;
 • suspendarea/ încetarea plății indemnizației pentru creșterea copilului în situația expirării certificatului de încadrare în grad de handicap, în perioada concediului de creștere a copilului;
 • reglementarea unei perioade de preaviz rezonabilă pe care lucrătorul o acordă angajatorului atunci când își exercită dreptul la concediul și indemnizația pentru creșterea copilului;
 • revizuirea unor dispoziții privind asimilarea veniturilor realizate în alte state membre UE;
 • introducerea ca perioadă asimilată a concediului și indemnizației de acomodare, în vederea acordării concediului și indemnizației pentru creșterea copilului;
 • reglementarea situației privind recuperarea sumelor reprezentând indemnizația pentru creșterea copilului în concordanță cu Decizia Curții Constituționale nr.232/2021;
 • introducerea altor modificări astfel încât să fie asigurată claritate la nivel legislativ și o transpunere corespunzătoare a prevederilor noii Directive.

Schimbări preconizate

Prin proiectul de hotărâre a Guvernului se reglementează:

 • modificarea prevederilor referitoare la concediul celuilalt părinte în sensul în care acesta este de cel puțin 2 luni și nu o singură lună cum este reglementat în prezent;
 • introducerea de reglementări care să clarifice situațiile de cumul a drepturilor prevăzute în cazul unui părinte sau în cazul fiecărui părinte în parte, pentru a se asigura o aplicare unitară, ordonanța de urgență precizând doar posibilitatea cumulului de drepturi nu și cum se poate realiza acest cumul;
 • completarea reglementărilor care privesc totalizarea perioadelor de activitate;
 • modificarea prevederilor referitoare la recalcularea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului în cazul persoanelor îndreptățite care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor. Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2022, acestea pot fi recalculate în baza hotărârilor judecătorești sau a documentelor justificative prezentate de beneficiar;
 • clarificarea modalității de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului și/sau a stimulentului de inserție în perioada cuprinsă între împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu dizabilitate și până la 3 ani sau 4 ani în cazul copilului cu dizabilitate, iar în această perioadă se produce o situație care poate genera un nou drept;
 • clarificarea procedurii de acordare a indemnizației lunare, respectiv a stimulentului de inserție în cazul în care personalul din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță își modifică raportul de muncă/de serviciu, în practică fiind înregistrate situații în care beneficiarii indemnizației sau ai stimulentului de inserție fie nu se mai încadrează în sistemul de apărare, ordine publică și siguranță fie din sistemul civil se încadrează în sistemul de apărare, ordine publică.

Noile norme metodologice privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor sunt în prezent supuse dezbaterii publice. Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect de act normativ pot fi transmise până pe data de 19 aprilie 2023 inclusiv, pe adresa [email protected].

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe