După mai bine de 20 de ani de la înființare, două dintre cele mai vechi comisii din subordinea Autorității pentru Protecția Consumatorului vor fi desființate. Este vorba de Comisia pentru Clauze Abuzive și cea pentru Securitatea Produselor.

 

Măsura este propusă printr-un Ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Conform acestuia, se abrogă Ordinul privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei pentru Clauze Abuzive precum și cel privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei pentru Securitatea Produselor.

Motivele desființării celor două comisii

În referatul de avizare se arată că Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori stabilește, fără echivoc, parcurgerea unei proceduri judiciare speciale în ceea ce privește documentele de control întocmite de către agenții constatatori, sarcina stabilirii sancțiunii pecuniare revenind în exclusivitate instanțelor de judecată. 

De asemenea, Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului stabilește cerințele generale de siguranță pentru toate produsele de consum și prevede obligațiile și prerogativele specifice ale statelor membre în ceea ce privește produsele periculoase, precum și schimbul de informații în acest sens prin intermediul sistemului de schimb rapid de informații (RAPEX). 

În acest context, autoritățile de supraveghere a pieței au posibilitatea de a lua măsurile specifice disponibile în conformitate cu directiva respectivă. Acest sistem are rolul în eficientizarea mecanismelor pentru schimburi de informații și situații de intervenție rapidă prevăzute în Directiva 2001/95/CE, în scopul unui nivel de siguranță mai ridicat în cazul produselor de consum.

Ce atribuții are Comisia pentru Clauze Abuzive

Comisia are atribuții de a analiza și de a evalua contractele preformulate pentru servicii de interes public sau care se adresează unui număr mare de consumatori, în vederea emiterii unui punct de vedere consultativ.

În exercitarea atribuțiilor sale, analizează și emite punctul de vedere consultativ în ceea ce privește:

  • a) eliminarea sau modificarea clauzelor și condițiilor contractuale pe care le consideră că pot crea un dezechilibru între drepturile și obligațiile părților, în detrimentul consumatorilor;
  • b) includerea în contracte a unor clauze, condiții, mențiuni și precizări pe care le consideră necesare pentru informarea consumatorilor sau a căror lipsă se consideră că poate crea un dezechilibru între obligațiile și drepturile părților, în detrimentul consumatorilor;
  • c) formularea clară a clauzelor și condițiilor contractuale, astfel încât să permită consumatorilor înțelegerea corectă a sensului și a dimensiunii efectelor acestora asupra lor.

Comisia elabora avizul consultativ la solicitarea ANPC, a Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pieței Produselor și Serviciilor și Protecției Consumatorilor precum și a instanțelor de judecată. Termenul de răspuns era de 30 de zile.

Comisia pentru Clauze Abuzive este compusă din 9 membri cu drept de vot, cu un mandat de 4 ani ce putea fi reînnoit.

Ce atribuții are Comisia pentru Securitatea Produselor

Aceasta analizează sesizările privind riscurile pe care le pot prezenta produsele destinate consumatorilor pentru evaluare, în vederea emiterii unui punct de vedere consultativ.

Analizează și emite punctul de vedere consultativ În ceea ce privește:

  • a) caracteristicile produsului, ale ambalării și ale instrucțiunilor de montaj și întreținere;
  • b) efectul asupra altor produse împreună cu care acesta poate fi folosit;
  • c) modul se prezentare a produsului, etichetarea, instrucțiunile de folosire și orice alte indicații și informații furnizate de producător;
  • d) categoria de consumatori expusă riscului prin folosirea produsului.

Comisia este compusă din 11 membri cu drept de vot, cu un mandat de 4 ani ce putea fi reînnoit.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe