Companiile românești pot beneficia de un ajutor de stat în valoare totală de 300 de milioane de euro, jumătate din bani fiind garanții la credite de investiții iar restul – garanții la credite pentru capital de lucru. 

Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări a decis normele de aplicare pentru programul „Garanții EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat Ucraina”, ce gestionează acest program de ajutor de stat. 

Accesarea unei garanții se face prin transmiterea de către beneficiar/banca finanțatoare pe adresa de e-mail [email protected] menționată pe site-ul www.eximbank.ro a unui mesaj privind intenția de accesare a garanției. 

Ca urmare a acestei solicitări, EximBank NCS pune la dispoziția potențialilor beneficiari și băncilor finanțatoare documentația aferentă unei solicitări de garantare (dosarul de garantare), prin intermediul unei platforme online dedicate.

Cum se împart banii

Întregul bugetul este de 1.500 de milioane de lei (aproximativ 300 de milioane de euro), care va permite constituirea unui portofoliu de garanții la credite, estimat la 4.500 de milioane de lei (aproximativ 900 de milioane de euro), fiind destinat unui număr estimat de 120 de beneficiari.

Defalcat, bugetul este destinat pentru:

a) garanții la credite de investiții — 750 de milioane de lei (aproximativ 150 de milioane de euro);

b) garanții la credite pentru capital de lucru — 750 de milioane de lei (aproximativ 150 de milioane de euro).

Conform normelor de aplicare, principalul obiectiv al schemei de ajutor de stat vizează deblocarea accesului la finanțare al companiilor care se confruntă cu un deficit de lichidități, ca urmare a blocajelor financiare generate de conflictul din Ucraina, în vederea asigurării continuității în desfășurarea activității acestora.

Ajutorul de stat este oferit de EximBank sub formă de garanții, în numele și în contul statului, care acoperă în proporție de maximum 90% creditele acordate de către instituții de credit pentru realizarea investițiilor și/sau pentru susținerea activității curente.

Valoarea maximă a unui credit nu poate depăși:

a) 15% din media cifrei de afaceri anuale pe ultimele trei exerciții financiare încheiate; sau

b) 50% din costurile cu energia ale beneficiarului, înregistrate în cele 12 luni anterioare celei în care se transmite dosarul de garantare; sau

c) necesarul de lichidități estimat de beneficiar pe perioada de 12 luni (pentru IMM), respectiv 6 luni (pentru întreprinderi mari) de la data acordării creditului, în limita cifrei de afaceri înregistrate de beneficiar în anul 2021, dar nu mai mult de 40 de milioane de lei.

Durata maximă a creditului (care include perioada de grație la plata ratelor de credit, acolo unde este cazul) este de:

a) 6 ani, în cazul creditelor de investiții;

b) 4 ani, în cazul creditelor pentru capital de lucru.

Beneficiari și criterii de eligibilitate 

Pot accesa garanții de stat beneficiarii care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, din toate sectoarele de activitate, cu următoarele excepții: 

 • a) industria jocurilor de noroc și a pariurilor;
 • b) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;
 • c) activități de investigare și protecție; d) tranzacții imobiliare (construirea/achiziționarea de bunuri imobile în scopul vânzării/închirierii); e) intermediere financiară și asigurări

Pentru acordarea garanțiilor, beneficiarii trebuie să îndeplinească în același timp, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

 • a) sunt persoane juridice înființate/organizate în baza Legii societăților nr. 31/1990;
 • b) se încadrează în categoria IMM și au o cifră de afaceri de peste 20 de milioane de lei, conform ultimei situații financiare anuale depuse la administrația financiară, sau se încadrează în categoria întreprinderilor mari;
 • c) sunt înființați ca persoane juridice de cel puțin trei ani, având cel puțin trei situații financiare anuale încheiate și depuse la administrația financiară;
 • d) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
 • e) nu se află în procedură de executare silită, insolvență, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială și nu fac obiectul niciunei cereri adresate instanțelor judecătorești competente de deschidere a procedurii de concordat preventiv sau de insolvență, la inițiativa acestora ori la solicitarea vreunui terț creditor;
 • f) nu înregistrează obligații fiscale/bugetare restante, conform certificatului de atestare fiscală;
 • g) nu se află în litigiu cu Banca de Export-Import a României EXIMBANK — S.A.;
 • h) nu se află în litigiu1 cu Ministerul Finanțelor sau cu Agenția Națională de Administrare Fiscală;
 • i) nu figurează cu incidente majore cu cecuri și bilete la ordin în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți (CIP) în ultimele 12 luni calendaristice anterioare înregistrării dosarului; criteriul se consideră îndeplinit dacă incidentele au apărut după data de 1.03.2022 și s-au datorat dificultăților generate de conflictul din Ucraina sau dacă sunt accidentale, conform declarației pe propria răspundere a beneficiarului;
 • j) prezintă serviciul datoriei de tip A, B sau C, începând cu data de 1.01.2021, conform consultării Centralei Riscurilor de Credit (CRC); în cazul în care serviciul datoriei este diferit de A, B sau C, criteriul se consideră îndeplinit dacă sumele restante au apărut după data de 1.03.2022 și s-au datorat dificultăților generate de criza din Ucraina, conform declarației pe propria răspundere a beneficiarului.

Ce se poate finanța

Sunt eligibile pentru finanțare:

a) în cazul creditelor de investiții — cheltuieli de investiții, constând în:

 • achiziția de echipamente și lucrări de construcții-montaj aferente acestora (noi capacități de producție, precum și dezvoltarea, modernizarea și/sau retehnologizarea celor existente etc.);
 • achiziția de terenuri și construcții destinate folosinței împrumutatului (achiziția și construirea de clădiri, unități de producție/servicii, dezvoltarea și modernizarea construcțiilor existente, achiziția de terenuri în scopul realizării proiectului de investiții etc.);
 • imobilizări necorporale (licențe, brevete, programe informatice, documentații etc.);
 • cheltuieli de consultanță și cheltuieli aferente întocmirii documentațiilor;
 • alte cheltuieli legate de implementarea proiectului de investiții, inclusiv TVA;

b) în cazul creditelor pentru capital de lucru — cheltuieli aferente activității curente, constând în: 

 • cheltuieli aferente unor contracte comerciale, comenzi (de exemplu, achiziționarea de materii prime, materiale, mărfuri, cheltuieli cu salarii și asimilate, cheltuieli cu utilități/chirii etc.);
 • cheltuieli generale aferente activității curente (inclusiv plata datoriilor restante la bugetul de stat).
Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe