Noi măsuri fiscale menite să stimuleze menținerea sau, după caz, creșterea capitalurilor proprii ale companiilor.

 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020 care instituie aceste măsuri și completează alte acte normative a fost publicată în M. Of. nr. 817 pe 4 septembrie 2020 și va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2021.

 

O.U.G. nr. 153/2020 stabilește o serie de măsuri fiscale pentru asigurarea resurselor financiare necesare contribuabililor și, de asemenea, modifică O.U.G. nr. 33/2020 și Codul de procedură fiscală.

 

I. Facilități fiscale

1.1. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau impozit specific unor activități (conform Legii nr. 170/2016) beneficiază de reducerea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderii/impozitului specific după cum urmează:

 

a) Dacă capitalul propriu contabil (conform situațiilor financiare anuale sau raportărilor contabile anuale pentru sediile permanente ale persoanelor juridice rezidente în state SEE) este pozitiv în anul pentru care se datorează impozitul se acordă o reducere de impozit de 2%.

Capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească și condiția de a fi cel puțin jumătate din capitalul social subscris (pentru contribuabilii care au obligația constituirii capitalului social).

 

b) Dacă capitalul propriu ajustat al anului pentru care se datorează impozit înregistrează creștere anuală față de capitalul propriu ajustat al anului precedent și capitalul propriu contabil este pozitiv (conform punctului anterior) se acordă o reducere între 5% și 10%, în funcție de creșterea anuală.

 

c) Dacă capitalul propriu ajustat al anului pentru care se datorează impozitul (începând cu anul 2022) înregistrează creștere minimă (5% pentru 2022, 10% pentru 2023, 15% pentru 2024, 20% pentru 2025) față de capitalul propriu ajustat al anului 2020 se acordă o reducere de 3%.

 

1.2. Dacă se aplică două sau trei reduceri dintre cele de mai sus, valoarea totală a reducerii însumează procentele, iar valoarea rezultată se aplică asupra impozitului.

 

1.3. Capitalul propriu ajustat include: capitalul subscris și vărsat (capitalul de dotare, în cazul sediilor permanente), patrimoniul regiei, patrimoniul public, patrimoniul privat, patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, prime de capital, rezerva legală și alte rezerve constituite din profitul net și rezultatul net reportat.

 

1.4. Prevederile acestei ordonanțe nu se aplică entităților pentru care reglementările contabile sunt emise de BNR/ASF.

 

1.5. Se stabilesc reguli pentru calculul capitalului propriu ajustat în cazul în care:

– se efectuează operațiuni de reorganizare care produc efecte în anul pentru care se datorează impozitul;

– contribuabilii devin sedii permanente ale persoanelor juridice străine, în anul pentru care se datorează impozitul, ca urmare a fuziunilor, divizărilor totale, divizărilor parțiale, transferurilor de active și schimburilor de acțiuni între societăți din România și societăți din alte state membre ale Uniunii Europene (art. 33 Cod fiscal).

 

Citește și Capitalurile proprii, criteriu pentru obținerea de facilități fiscale

 

1.6. Reguli privind acordarea reducerii de impozit:

1.6.1. pentru plătitorii de impozit pe profit – reducerea se aplică asupra impozitului pe profit anual, valoarea reducerii se scade din acest profit. Impozitul pe profit anual este impozitul pe profit după scăderea creditului fiscal extern, impozitului pe profit scutit sau redus, sumelor reprezentând sponsorizări, mecenat, burse private, costului de achiziție a aparatelor de marcat electronice fiscale.

 

1.6.2. pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor – reducerea se aplică asupra impozitului datorat pentru întregul an fiscal, iar valoarea reducerii se scade din impozitul aferent trim. IV. Dacă valoarea reducerii depășește impozitul calculat pentru trim. IV, diferența rămasă se scade din impozitul aferent trimestrelor anterioare, prin depunerea unei declarații rectificative.

 

1.6.3. pentru microîntreprinderile care devin plătitoare de impozit pe profit în anul pentru care se aplică reducerea – reducerea se aplică asupra sumei dintre impozitul pe veniturile micro și impozitul pe profit, valoarea reducerii se scade din suma rezultată. Dacă valoarea reducerii depășește impozitul pe profit, diferența rămasă se scade din impozitul pe veniturile micro, prin depunerea unei declarații rectificative.

 

1.6.4. pentru plătitorii de impozit specific – reducerea se aplică asupra impozitului datorat pentru întregul an fiscal, valoarea reducerii se scade din impozitul datorat pentru semestrul II.

 

Dacă valoarea reducerii depășește impozitul pentru semestrul II, diferența rămasă se scade din impozitul aferent semestrului I, prin depunerea unei declarații rectificative.

 

1.6.5. pentru plătitorii de impozit specific care datorează și impozit pe profit – reducerea se aplică atât pentru impozitul specific (conform pct. 1.6.4.), cât și impozitului pe profit (conform pct. 1.6.1.).

 

1.7. Termenele de depunere a declarațiilor de impozit anuale și pentru plata impozitului, pe perioada aplicării acestor facilități se modifică după cum urmează:

– pentru plătitorii de impozit pe profit – până la 25 iunie a anului următor (în loc de 25 martie);

– pentru plătitorii de impozit pe profit care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic – până la 25 iunie a celei de-a șasea luni de la închiderea anului fiscal modificat. Pentru acești contribuabili, prevederile ordonanței se aplică cu anul fiscal modificat care începe în anul 2021.

– pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor – până la 25 iunie a anului următor (pentru declarația pentru trimestrul IV).

– pentru plătitorii de impozit specific – până la 25 iunie a anului următor (pentru declarația pentru semestrul II).

 

1.8. Aceste prevederi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021 și se aplică pentru perioada 2021 – 2025.

 

II. Bonificațiile acordate conform O.U.G. nr. 33/2020

Prin O.U.G. nr. 33/2020 s-au acordat bonificații la plata impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor/impozitului specific până la termenele scadente. În acest sens, conform O.U.G. nr. 153/2020:

 

2.1. Pentru definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal prin declarația privind impozitul pe profit, bonificația aplicată se scade din valoarea impozitului. Dacă bonificația depășește valoarea impozitului pe profit, suma bonificației luată în calcul este la nivelul valorii impozitului.

 

2.2. Pentru plătitorii de impozit pe profit care aplică sistemul de declarare și plată cu plăți anticipate, efectuate trimestrial, precum și a celor care aplică acest sistem, dar care, în primul an al perioadei de cel puțin 2 ani consecutivi obligatorii după exprimarea opțiunii, înregistrează pierdere fiscală, diferența de impozit pe profit datorat determinată la definitivarea impozitului aferent anului fiscal se consideră impozit pe profit datorat aferent ultimului trimestru. Bonificația se aplică pentru diferența de impozit pe profit datorat.

 

2.3. Contribuabilii care au depus declarația de impozit pe profit fără aplicarea bonificațiilor vor beneficia de aceastea pentru diferența de impozit pe profit aferent anului fiscal, prin depunerea unei declarații rectificative.

 

2.4. Bonificația se acordă și pentru impozitul pe profit datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială care se stinge cu impozitul pe profit de recuperat din anii fiscali precedenți.

 

III. Codul de procedură fiscală

3.1. Conform acestei ordonanțe de urgență, furnizarea de informații și documente între MFP/ANAF și autorități publice, instituții publice și de interes public din administrația publică centrală și locală, alte persoane juridice de drept privat se realizează prin mijloace electronice utilizând sistemul informatic PatrimVen – depozit de date colectate de MFP/ANAF și puse la dispoziție autorităților, instituțiilor, entităților de drept privat.

 

3.2. În situația în care informațiile sau documentele solicitate nu pot fi puse la dispoziție prin intermediul PatrimVen, acestea pot fi transmise în format letric sau pe dispozitive/suporturi de stocare a datelor.

 

3.3. Procedura de înrolare, modalitățile de acces în PatrimVen se vor stabili prin OMFP.

 

Un articol publicat de Universul Juridic.

Dacă ți se par utile informațiile de pe blogul Termene și vrei să afli când publicăm un nou articol, te poți abona la newsletterul nostru săptămânal.

Vreau să primesc newsletterul

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe