Ministerul Mediului a lansat noul Ghid rabla local, ce prevede condiții schimbate de aplicare, fără a specifica deocamdată și care este bugetul alocat.

 

Stimulentul de casare ar fi în total de 3.000 de lei. Cei care îl vor primi nu vor putea să-și cumpere, timp de trei ani, o mașină cu un nivel de poluare mai mic de Euro 5. În precedentul Ordin, pragul era limitat la mașinile cu normă de poluare de până la Euro 4.

Cine primește stimulentul pentru casare

În valoare totală de 3.000 de lei, suma nerambursabilă este acordată beneficiarului care a predat spre casare și a radiat din circulație și din evidența fiscală a delegatului un autovehicul uzat; stimulentul pentru casare este constituit din 2.400 lei alocată din Fondul pentru mediu și 600 lei susținută din surse proprii de către delegat.

Finanțarea se acordă beneficiarului numai după încheierea de către UAT a contractului de delegare cu Administrația Fondului de Mediu (AFM) și în baza contractului de finanțare. 

În cadrul unei sesiuni de înscriere, unui solicitant i se pot vira sume reprezentând stimulent pentru casare pentru cel mult:

 • a) 50 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populație sub 5.000 de locuitori;
 • b) 100 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populație cuprinsă între 5.001 și 10.000 de locuitori;
 • c) 500 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populație cuprinsă între 10.001 și 50.000 de locuitori;
 • d) 1.000 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populație cuprinsă între 50.001 și 200.000 de locuitori;
 • e) 5.000 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populație ≥ 200.001 locuitori.

În cadrul unei sesiuni de înscriere, un solicitant poate transmite o singură cerere de înscriere, prin intermediul aplicației informatice dedicate Programului, pusă la dispoziția UAT pe pagina de internet a AFM.

Înscrierile în aplicația informatică se vor face în limita bugetului alocat unei sesiuni de înscriere

Criteriile de eligibilitate 

Este considerat eligibil solicitantul de finanțare care, la data solicitării stimulentului pentru casare, îndeplinește următoarele condiții:

 • a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a delegatului;
 • b) deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale UAT delegat, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
 • c) nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
 • d) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020—2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020—2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;
 • e) nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
 • f) se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
 • g) se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

Criteriile de eligibilitate a autovehiculului uzat

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a) este înregistrat în evidențele fiscale ale delegatului;
 • b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;
 • c) are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;
 • d) conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

Bugetul este necunoscut

Noul Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, cunoscut și sub denumirea de „rabla local”, prevede deocamdată doar un buget doar teoretic: 

„Sursa de finanțare pentru derularea Programului Finanțarea Programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii”.

Faptul că nu se cunoaște fondul destinat „rabla local” nu înseamnă că nu a fost stabilită modalitatea de virare a sumelor. Conform Ordinului, cererea de virament se înregistrează la AFM în termen de maximum 90 de zile de la semnarea contractului de delegare. 

Plata se face în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea cererii de virament, în ordinea depunerii cererilor, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu și a eșalonărilor plăților lunare pe categorii de proiecte și programe finanțate de către AFM.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe