Loading the Amira Audio Citește articolul...
  • Agenția Națională de Administrare Fiscală va înființa în curând registrul RO e-Factura executări silite în care vor trebui să se înscrie organele de executare silită, inclusiv executorii judecătoreşti şi Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, după cum reiese dintr-un proiect de ordin publicat de ANAF.   Toate facturile aferente tranzacțiilor efectuate în cadrul procedurilor de executare vor trebui trimise prin sistemul RO e-Factura.

Astfel, potrivit draftului „organele de executare silită care emit facturi în numele şi în contul furnizorilor, denumiți în continuare debitori, indiferent dacă debitorii sunt sau nu înregistraţi în scopuri de TVA, au obligaţia să respecte prevederile OUG 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România”. Spre deosebire de executori, ”debitorii în numele şi în contul cărora se emit facturi de către organele de executare silită nu au obligația respectării prevederilor OUG 120/2021”, mai prevede proiectul.

Detaliile registrului RO e-Factura executări silite

Pentru a putea utiliza sistemul RO e-Factura, organele de executare vor avea obligația să se înscrie în registrul e-Factura executări silite, ce va fi organizat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Înscrierea se va face prin intermediul formularului (079) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura executări silite“, mai stiuplează draftul de act normativ.

Din punct de vedere informatic, registrul va fi gestionat cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor și va cuprinde următoarele informaţii:

  • a)codul de identificare fiscală al organului de executare silită;
  • b)denumirea organului de executare silită;
  • c)adresa domiciliului fiscal al organului de executare silită;
  • d)data la care organul de executare silită a solicitat înregistrarea în Registrul RO e-Factura  executări silite;
  • e)data înscrierii în Registrul RO e-Factura executări silite.

Draftul mai prevede că registrul se va actualiza permanent, pe baza cererilor de înregistrare în Registrul RO e-Factura executări silite depuse de organele de executare silită și a informaţiilor deţinute de organele fiscale cu privire la radierea contribuabililor din Registrul contribuabililor/ plătitorilor.

Facturile vor fi trimise atât debitorului, cât și cumpărătorului

În proiect se menționează totodată că organele de executare silită vor trimite destinatarului (cumpărătorului) facturile prin sistemul RO e-Factura dacă acesta este persoană impozabilă și ”indiferent dacă este sau nu înregistrat în scopuri de TVA”. Tot prin intermediul sistemului, facturile vor fi trimise și debitorilor.

În situaţia în care cumpărătorul are obiecții cu privire la o anumită factură, ”acesta înştiinţează organul de executare silită care a emis factura electronică, inclusiv în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, prin înscrierea unui mesaj în acest sens. Factura electronică corectată se transmite prin sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, atât debitorului, cât și cumpărătorului”, mai prevede draftul de act normativ.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe