Executarea silită este modalitatea prin care creditorul apelează la executorul judecătoresc și încearcă să-și recuperezecreanțele prin scoaterea la vânzare a bunurilor (mobile sau imobile) ale debitorului.

 

Câte tipuri de executare silită a bunurilor există?

Din punct de vedere legal, în România sunt cunoscute trei tipuri de forme de executare silită:

 1. executarea silită imobiliară (vânzarea – în tot sau în parte – a bunurilor imobile – clădiri sau pământ – ale debitorului)
 2. executarea prin poprire (fie direct asupra conturilor debitorului, fie prin înființarea popririlor la terțe persoane ce au obligații către debitor)
 3. executarea mobiliară (vânzarea efectivă a bunurilor mobile ale debitorului – calculatoare, mașini etc. – prin instituirea unui sechestru asigurator asupra lor)

 

Cum începe executarea silită mobiliară?

Ca să poată începe executarea silită mobiliară, executorul judecătoresc emite o somație mobiliară de o zi, prin care îi pune în vedere debitorului să-și plătească datoria. Pasul doi este sechestrarea bunurilor mobile, în cazul în care datornicul are așa ceva (tablouri, autoturisme, obiecte de uz casnic etc). Executorul ia această măsură ca să se asigure că bunurile nu vor fi vândute.

”Dacă în termen de o zi de la comunicarea somaţiei însoţite de încheierea de încuviinţare a executării debitorul nu plăteşte suma datorată, executorul judecătoresc va proceda la sechestrarea bunurilor mobile urmăribile ale debitorului, în vederea valorificării lor, chiar dacă acestea sunt deţinute de un terţ.” (Art. 732 Codul de procedură civilă)

 

Care este procedura de sechestru a bunurilor, în caz de executare silită mobiliară?

Bunurile mobile aflate la domiciliul (locuința principală) sau la reşedinţa (locuința secundară) debitorului persoană fizică, precum și cele aflate la sediul social sau la punctul de lucru al debitorului persoană juridică se prezumă, până la proba contrară, că aparţin datornicului.

 

În cazul în care o altă persoană afirmă că deține acele bunuri, dar nu o poate dovedi cu acte, executorul le poate sechestra, însă va menționa drepturile pretinse în procesul-verbal de sechestru.

 

Mai concis, executorul judecătoresc va pune sechestru pe toate bunurile de valoare pe care le găsește la domiciliul sau la sediul datornicului.

 

Poate că nu v-ați aștepta la asta, dar se poate pune sechestru și pe animale.

”Dacă animalele sau obiectele sechestrate sunt identificate, potrivit unor dispoziţii legale, prin înscrisuri eliberate ori certificate de o autoritate sau instituţie publică, se va face menţiune despre aplicarea sechestrului pe aceste înscrisuri.” (Art. 738 Codul de Procedură Civilă)

 

Ca să poată intra în clădire și să depisteze obiectele de valoare, executorul judecătoresc trebuie să aibă o încuviințare specială de la instanța de judecată, adică o încheiere executorie.

 

Sechestru auto, o situație specială a executărilor silite mobiliare

Sechestrul auto e un caz mai special. Executorul judecătoresc face o notificare către Registrul Auto Român și către Poliția rutieră prin care anunță că a început executarea silită împotriva debitorului.

 

Uneori, solicitarea vine după foarte mulți ani de la expirarea termenului limită pentru plata creanței, drept urmare există situații în care se poate invoca o prescripție și poate fi contestat sechestrul auto. Toate acestea, doar în instanță.

 

Pe de altă parte, chiar dacă aveți emis un proces verbal de sechestru, puteți circula cu mașina, în anumite condiții.

Autovehiculul supus sechestrului potrivit dispoziţiilor prezentului articol va putea fi folosit de către debitor până la valorificare, dacă acesta depune sau remite executorului judecătoresc o poliţă de asigurare negociabilă, la o sumă asigurată cel puţin egală cu valoarea de asigurare a autovehiculului.” (Art. 740 Codul de Procedură Civilă)

 

Cum poți să blochezi executarea silită mobiliară?

Legea procesual civilă a lăsat la îndemâna debitorului procedura contestației la executare. Toți cei care sunt urmăriți mobiliar pot contesta executarea în instanță, pe diverse motive:

 1. executorul nu a făcut publicitatea sechestrului
 2. executorul a intrat în încăperi fără martori
 3. procesul-verbal de sechestru nu îndeplinește condițiile legale

 

Dacă discutăm despre contracte bancare, puteți invoca existența unor clauzelor abuzive, care duc în final către desființarea întregii executări silite dacă se descoperă că acel titlu executoriu (contract de credit) a avut inserate clauze abuzive.

 

Ce trebuie să conțină procesul verbal de sechestru?

Când executorul judecătoresc vine să pună în aplicare sechestrul mobiliar, trebuie să prezinte un proces-verbal care va conține obligatoriu:

 1. somaţia de plată făcută verbal debitorului şi răspunsul lui, dacă a fost prezent
 2. enumerarea, descrierea şi evaluarea, după aprecierea executorului, dacă este posibil, a fiecărui bun mobil sechestrat
 3. indicarea bunurilor care, fiind exceptate de la urmărire, nu au fost sechestrate, în cazul în care bunurile sechestrate nu acoperă creanţa
 4. menţionarea drepturilor pretinse de alte persoane asupra bunurilor sechestrate
 5. arătarea bunurilor sechestrate asupra cărora există un drept real de garanţie, constituit în favoarea unei terţe persoane
 6. arătarea bunurilor sechestrate care au fost sigilate sau ridicate
 7. arătarea persoanei căreia i se lasă în depozit bunurile sechestrate

 

Toate aceste condiții sunt supuse unei nulități absolute dacă executorul judecătoresc nu le menționează, ceea ce echivalează cu o anulare a sechestrului asigurator.

 

Nu uitați că singura situație în care un executor vă poate executa legal este atunci când are un titlu executoriu cert, lichid și exigibil. Altfel, întreaga executare silită poate fi anulată.

 

După înființarea acestui sechestru și identificarea bunurilor mobile, executorul judecătoresc poate trece la vânzarea la licitație publică a bunurilor sechestrate, dacă debitorul nu contestă executarea silită.

 

Dacă ți pe par utile informațiile de pe blogul Termene și vrei să afli când publicăm un nou articol, te poți abona la newsletterul nostru săptămânal.

 

Vreau să primesc newsletter-ul

 

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 70.000 de companii folosesc platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe