Loading the Amira Audio Citește articolul...

Prevederile se aplică pentru declararea impozitului pe profit anual datorat începând cu anul fiscal 2022. Practic, firmele care fac parte dintr-un grup de societăți vor avea un formular diferit față de companiile care nu fac parte dintr-un holding fiscal.

Prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 310/2023 care a fost publicat în Monitorul Oficial se introduc noi reguli în privind declararea impozitului pe profitul anului 2022. Documentul prevede atât introducerea declarației 101 consolidate, cât și modificarea formularului și a regulilor de completare pentru declarația 101 normală.

Prin Legea nr.296/2020 au fost aduse modificări și completări Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Au fost stabilite reguli privind consolidarea fiscală în domeniul impozitului pe profit. Prevederile prezentului ordin se aplica pentru declararea impozitului pe profit anual datorat începând cu anul fiscal 2022.

Noile reglementari (publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 201 din 10 martie 2023) stabilesc condițiile privind constituirea, modificarea și desființarea grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum si reguli privind impozitarea grupului fiscal.

Ce înseamnă grup fiscal

Noțiunea de „grup fiscal” în domeniul impozitului pe profit este introdus prin Legea nr. 296/2020 și se constituie din cel puțin două dintre următoarele entități, denumite in continuare membri:

o persoană juridica romana/persoana juridică cu sediul social în România înființata potrivit legislației europene și una sau mai multe persoane juridice romane/persoane juridice cu sediul social in România înființate potrivit legislației europene la care aceasta deține, în mod direct sau indirect, cel puțin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot al acestora;

cel puțin doua persoane juridice romane deținute, in mod direct sau indirect, în proporție de cel puțin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, de o persoana juridica/fizica, rezidenta într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri sau într-un stat cu care s-a încheiat un acord privind schimbul de informații;

cel puțin o persoana juridică română deținută, în mod direct sau indirect, în proporție de cel puțin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, de o persoana juridica rezidenta într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri sau într-un stat cu care s-a încheiat un acord privind schimbul de informații si sediul permanent/sediul permanent desemnat din România al acestei persoane juridice străine.

Noțiunea de „persoana juridică responsabilă” reprezintă persoana juridica romana/persoana juridică cu sediul social in România înființată potrivit legislației europene, membra a unui grup fiscal in domeniul impozitului pe profit, desemnata pentru determinarea rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal, depunerea declarației de impozit pe profit și efectuarea plății impozitului pe profit în numele grupului.

Concret, modul de aplicare a noilor prevederi legate de D101

Practic, începând din 2023 există două declarații anuale de impozit pe profit, după cum urmează:

 • declarația 101 normală – folosită de plătitorii de impozit pe profit care nu fac parte din grupuri de impozit pe profit, dar și de membrii acestor grupuri;
 • declarația 101 consolidată – folosită exclusiv de responsabilii grupurilor de impozit pe profit.

Formulare noi

În Ordinul 301 s-au introdus noi modele de formulare pentru D101. Aceste formulare pot fi consultate aici.

S-a introdus:

 • modelul și conținutul pentru formularului 101 Grup fiscal „Declarație consolidata privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal”;
  adaptarea modelului și conținutului formularului 101 „Declarație privind impozitul pe profit” astfel încât sa poată fi utilizat și de membrii grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit;
 • aprobarea instrucțiunilor de completare a formularului 101 Grup fiscal „Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal”;
 • adaptarea instrucțiunilor de completare a formularului 101 „Declarație privind impozitul pe profit”.

Principalele prevederi

 • Se aproba modelul si conținutul formularului 101 Grup fiscal „Declarație consolidata privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal”, prevazut in anexa nr. 1.

Recomandări ANAF, legate de modul de completare

Formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit” se modifica si se completează după cum urmează, în baza recomandărilor reprezentanților ANAF:

 • Declarația se completează si de membrii grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit. În aceasta situație se bifează rubrica Declarație depusă de membrul unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit. Fiecare membru al grupului fiscal completează declarația proprie, cu ajutorul aplicației informatice de asistenta. Declarația semnată electronic se transmite persoanei juridice responsabile a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, în format electronic.
 • Rândul 39 – se completează cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare, atât din activitățile din România, cât și din surse externe. Nu se includ la acest rând pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art. 40din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare.
 • Rândul 40 – se completează cu valoarea profitului impozabil/pierderii fiscale de recuperat în anii următori.

În cazul membrilor unui grup fiscal in domeniul impozitului pe profit se vor avea in vedere următoarele:

 • În cazul in care in anul curent membrul unui grup fiscal înregistrează profit impozabil, pierderile fiscale (rd. 39), înregistrate de un membru al grupului înainte de aplicarea sistemului de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit, se recuperează in conformitate cu prevederile art. 31din Legea nr. 227/2015, cu modificările si completările ulterioare, de către membrul respectiv, numai din profiturile impozabile ale acestuia;
 • Pierderea fiscala din anii precedenți (suma înscrisa la rd. 39) poate fi scăzută în limita profitului impozabil;
 • În cazul in care in anul curent membrul unui grup fiscal înregistrează pierdere fiscala, pierderile fiscale (rd. 39) înregistrate de un membru al grupului înainte de aplicarea sistemului de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit nu se cumulează cu pierderea fiscala din anul curent;
 • pierderile fiscale înregistrate de un membru al grupului in perioada aplicării sistemului de consolidare fiscala se recuperează din rezultatul fiscal consolidat al grupului;
 • suma reprezentând profit impozabil/pierdere fiscala înscrisa la rd. 40 se comunica persoanei juridice responsabile pentru determinarea rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal.
 • Rândul 43.1 – se înscriu sumele reprezentând cheltuielile cu sponsorizarea si/sau mecenatul, cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, precum si sumele reprezentând cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare si serviciile acordate Fondului Națiunilor Unite pentru Copii – UNICEF, precum si altor organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte.
 • În cazul membrilor unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit, rândurile 41.2, 47, 49, 51-53 din formular nu se completează.

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe