Instituțiile statului român au stabilit, încă din partea a doua a anului trecut, un set de noi reguli care trebuie aplicate în perioada ianuarie-decembrie 2023 pentru completarea Declarației 112, cunoscută și cu denumirea scurtă D112 sau chiar Formularul 112.

 

În data de 19 septembrie 2022 a fost publicat un ordin comun emis de patru instituții publice (ANAF – Agenția Națională de Administrare Fiscală, Casa Națională de Pensii Publice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Muncă). Inițiativă publicată în Monitorul Oficial pe 19 septembrie poate fi consultată aici.

Ordinul comun a avut ca scop aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a D112.  Este vorba despre un ordin care stabilește reguli noi privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale si a impozitului pe venit. 

Aceste reguli se aplica începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023 și, cum era de așteptat, ele creează probleme noi. Din punct de vedere legal, Formularul 112 este recunoscut drept  „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidenta nominală a persoanelor asigurate”. Declarația vizează toate persoanele juridice, dar și fizice și care prezintă calitatea de angajator. 

Platforma termene.ro a vorbit cu mai mulți experți în domeniu financiar-contabil și cu reprezentanți ai unor firme de specialitate pentru a ne explica ce s-a schimbat.

Care sunt modificările

În proiectul de act normativ au fost efectuate unele modificări potrivit dispozițiilor articolul I punctul 68 si 80 din Ordonanța Guvernului nr.16/2022, după cum urmează:

 • Eliminarea din „Anexa angajator” a unor indicatori ca urmare a modificării condițiilor prevazute la articolul 60 punctul 5 și punctul 7 din Codul Fiscal.
 • Introducerea în „Anexa asigurat” a unor casete pentru salariații cărora li se aplica prevederile art.146 alin.(56) si art.168 alin.(61) din Codul fiscal, precum și a unor rânduri în secțiunile A și B referitoare la:  suma limita pentru calculul contribuțiilor sociale conform art.146 alin.(56), respectiv art.168 alin.(61) din Codul fiscal;  contribuția de asigurări sociale de sănătate calculată conform art.168 alin.(61) din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare.
 • Introducerea in Nomenclatorul „Creanțe fiscale” a doua rânduri referitoare la contribuția de asigurări sociale, respectiv contribuția de asigurări sociale de sănătate suportata de angajatorul/plătitorul de venit, după caz, potrivit art.146 alin.(59), respectiv art.168 alin.(61) din Legea nr.227/2015, cu modificările si completările ulterioare;

Și reprezentanții ANAF au oferit indicații și informații despre noutățile și modul în care se completează D112 în acest an.

Cum se completează

Astfel, începând cu declararea veniturilor asimilate salariilor și a avantajelor impozabile/ neimpozabile, după caz, aferente lunii ianuarie 2023 în D112 se vor completa și:

 • Rândul 8.4. „Venituri neimpozabile, din care:”.

Se completează cu totalul veniturilor din salarii și asimilate salariilor neimpozabile, astfel cum sunt prevazute la art. 76 alin. (4) din Codul Fiscal.

 • Rândul 8.4.1. „Indemnizații de delegare neimpozabile”.

Se completează cu sumele reprezentând indemnizații de delegare care sunt acordate în limita plafonului neimpozabil prevazut la art. 76 alin. (2) din Codul Fiscal.

 • Rândul 8.4.2. „Indemnizații de detașare neimpozabile”.

Se completează cu sumele reprezentând indemnizații de detașare care sunt acordate in limita plafonului neimpozabil prevazut la art. 76 alin. (2) din Codul Fiscal.

 • Rândul 8.4.3. „Indemnizații specifice detașării transnaționale neimpozabile”.

Se completează cu sumele reprezentând indemnizații specifice detașării transnaționale care sunt acordate în limita plafonului neimpozabil prevazut la art. 76 alin. (2) din Codul Fiscal.

 • Rândul 8.4.4. „Prestații suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate neimpozabile”.

Se completează cu suma reprezentând prestații suplimentare primite de salariații cu contract individual de muncă, în baza clauzei de mobilitate, care se încadrează în limita plafonului neimpozabil prevazut la art. 76 alin. (2) din Codul Fiscal.

 • Rândul 8.4.5. „Avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordării și la momentul exercitării acestora”.

Se completează cu valoarea titlurilor de participare acordate de persoanele juridice angajaților, administratorilor și/sau directorilor acesteia sau ai persoanelor juridice afiliate acestora, cu titlu gratuit sau la un preț preferențial. Valoarea avantajelor se determina la momentul acordării sau la momentul exercitării acestora.

 • Rândul 8.4.6. „Contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și contribuțiile la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară”. 

Se completează cu suma reprezentând valoarea contribuției la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările si completările ulterioare, în limita a 400 euro anual, in luna pentru care se plătesc drepturile salariale.

 • Rândul 8.4.7. „Primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană”. 

Se înțelege din denumire datele care trebuie completate.

 • Rândul 8.4.8. „Contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariații proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern”.

Se completează cu sumele acordate de angajator salariatului in luna de raportare pentru decontarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariații proprii si membrii de familie ai acestora.

Completarea rândurilor 8.1 – 8.4 este obligatorie începând cu declararea veniturilor asimilate salariilor și a avantajelor impozabile/neimpozabile, după caz, aferente lunii ianuarie 2023, al căror termen de declarare este 25 februarie 2023, respectiv 25 aprilie 2023, pentru contribuabilii care au obligația depunerii trimestriale a Declarației privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.

Cine trebuie sa completeze și să depună Declarația 112

Lista completa a entităților care vor fi nevoite sa completeze si sa depună Declarația 112 include:

 • persoane fizice și juridice care au calitatea de angajatori;
 • entități asimilate angajatorului care au calitate de plătitori de venituri din activitățile independente, pe perioada de desfășurare a activității, cat si pe perioada in care se beneficiază de concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate;
 • plătitorii de venituri pentru persoane care realizează venituri de natura profesională, altele decât veniturile de natura salarială, pentru care exista obligația de a plăti contribuția individuala de asigurări sociale și asigurări pentru șomaj;
 • instituțiile care calculează, rețin, plătesc sau suporta contribuții sociale obligatorii, in numele asiguratului;
 • orice alt plătitor de venituri care sunt de natura salariala sau care sunt asimilate salariilor.

Depunerea

Formularul va fi depus prin mijloace electronice pe portalul e-Romania. Desigur, asta presupune și că plătitorul să aibă un certificat calificat, certificat eliberat în conformitate cu toate condițiile Legii nr.455/2001 legată de semnătura  electronica. 

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe