Prin Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 (OG nr. 16/2022) au fost aduse o serie de modificări și completări Codului Fiscal legate de activitatea agenților economici. 

 

Printre modificările aduse se numără și stabilirea formelor de impozitare a rezultatelor obținute la finalul unui exercițiu financiar. Mai exact, s-au schimbat următoarele:

Cum se determină a impozitului microîntreprinderilor

Până în 2022, au fost două forme de impozitare a rezultatelor financiare realizate de o persoană juridică:  1%- 3% pe venit în cazul microîntreprinderilor sau 16% pe profit în cazul celorlalte forme juridice.

Începând cu 1 ianuarie 2023, prin Ordonanța Nr. 16/ 2022 din 15 iulie 2022, plafonul cifrei de afaceri până la care firmele se încadrează la impozitul pe venitul microîntreprinderii scade de la 1.000.000 de euro la 500.000 euro. Astfel, firmele care obțin un venit de peste 500.000 de euro vor trece la impozit pe profit de 16%, din trimestrul următor celui în care s-a depășit acest plafon.

În plus, microîntreprinderile care la 31 decembrie 2022 nu au nici un salariat vor deveni plătitoare de impozit pe profit, începând cu 01 ianuarie 2023.

Firmele care de la 1 ianuarie 2023 ies din regimul impozitului pe venitul microîntreprinderii sunt nevoite să comunice acest lucru ANAF până la data de 31 martie 2023.

Impozitul pentru o microîntreprindere în 2023

Dacă până în 2022 impozitul a fost de 1% pentru microîntreprinderile care dețin cel puțin un angajat și 3% pentru cele care nu au angajați, prin Ordonanța 16/2022, începând cu 1 ianuarie 2023 se elimină facilitatea fiscală prin care întreprinderile fără angajați plăteau impozit pe venit de 3%.

Impozitul pe profit rămâne neschimbat, adică 16% din profitul realizat la finalul exercițiului financiar.

Baza impozabilă pentru impozitul pe venit

O constituie veniturile din orice sursă, înregistrate în creditul conturilor din clasa 7 „Conturi de venituri”, din care se scad categoriile de venituri menționate la art. 53 alin. (1) din Codul Fiscal: dividende primite de la o persoană juridică română, titlurile de plată, veniturile din anularea unor dobânzi, a unor provizioane și ajustări din depreciere etc., care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul venitului impozabil, veniturile din despăgubiri, alte venituri, precum: veniturile aferente costurilor stocurilor de produse sau serviciilor în curs de execuție, veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale, veniturile din subvenții, veniturile din diferențele de curs valutar, veniturile aferente creanțelor și datoriilor în funcție de cursul unei valute.

La rezultatul obținut, pentru calculul impozitului pe venit, se adaugă elementele menționate la art. 53 alin. (2) din Codul Fiscal.

Baza impozabilă pentru impozitul pe profit

Baza impozabilă pentru calculul impozitului pe profit este reprezentată de diferența dintre veniturile și cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. Din rezultatul obținut se scad veniturile neimpozabile menționate mai sus, care se află și în art. 53 alin. (1) din Codul Fiscal;

deducerile fiscale (de exemplu, amortizarea fiscală, cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare, rezerva legală în limita unei cote de 5% asupra profitului contabil etc).

Pe scurt, impozitul pe profit se calculează astfel: 16% x (Venituri totale – Cheltuieli totale – Venituri neimpozabile – Deduceri fiscale + Cheltuieli nedeductibile).

Ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor

Până la modificările aduse de OG 16/2022, dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realiza venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta datora impozit pe profit, începând cu trimestrul în care a fost depășita această limită. Aceasta este regula aplicabila pentru anul 2022.

Începând cu anul 2023, dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și/sau management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depășit oricare dintre aceste limite.

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe