• Un proiect de hotărâre de guvern pentru „aprobarea normelor privind clasificarea structurilor de primire turistice  cu funcțiuni de cazare și alimentație publică și a condițiilor de acordare a licențelor de turism și brevetelor de turism” a fost lansat în dezbatere publică de Ministerul Turismului. Inițiativa este motivată de digitalizarea care va fi impusă în domeniul turistic.
Ministerul Turismului dorește prin noul proiect de lege să protejeze mai bine turiștii, să ofere proprietarilor de unități turistice șansa de a interacționa mai ușor cu autoritățile de acreditare și control, dar și să reglementeze activitățile de cazare practicate de persoanele fizice care închiriază în regim Airbnb.
Prin acest act normativ se „actualizează cadrul legal necesar facilitării depunerii documentației pentru obținerea certificatelor de clasificare pentru structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor de turism și brevetelor de turism, prin intermediul mijloacelor online”, se precizează în nota de fundamentare.

Se poate face Airbnb doar pe 7 apartamente sau maximum 14 locuri de cazare

„Persoanele fizice care desfășoară activitate de cazare turistică în camere situate în locuințe proprietate personală, indiferent de numărul de locuințe și locul în care sunt situate acestea, vor solicita certificat/certificate de clasificare pentru un număr cumulat de maxim 7 spații de cazare, cu maxim 14 locuri”, se precizează în inițiativă.
Aceste unități de cazare ale persoanelor fizice vor fi „clasificate doar la tipul de structură de primire turistică cu funcțiuni de cazare camere de închiriat sau apartamente de închiriat”, se mai precizează în proiect.
În plus, „persoanele fizice care desfășoară activitate de alimentație în gospodăria proprie, pot solicita certificat de clasificare pentru o capacitate maximă de 15 locuri amenajate în saloane, terase acoperite sau în aer liber, urmând a fi clasificate doar la tipul de structură de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică, punct gastronomic local, conform ordinului conducătorului autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului”.

Mai întâi licență, apoi promovare

Prin prezenta inițiativă legislativă se va interzice promovarea „structurilor de primire turistice neclasificate, atât de către operatorii economici care administrează astfel de structuri cât și de către entitățile care dețin diverse forme/instrumente de publicitate. De asemenea, se interzice administratorilor oricăror forme de publicitate, contractarea serviciilor de publicitate și implicit promovarea pentru activitatea specifică agențiilor de turism de ofertare și comercializare a pachetelor de servicii în domeniul turismului sau a elementelor componente ale acestora, fără ca beneficiarul acesteia să facă dovada deținerii unei licențe de turism”.
„Operatorul economic este obligat să prezinte în materialele de promovare, de publicitate, în oferte, pe firmă, pe indicatoare și/sau pe paginile de internet, informații reale și corecte cu privire la denumirea, tipul structurii turistice, categoria de clasificare și/sau serviciile prestate, capacitatea de cazare și/sau alimentație publică, conform certificatului/certificatelor de clasificare obținut/obținute”.
„Operatorilor economici le este interzisă promovarea oricărei unități de cazare care nu îndeplinește condițiile menționate prin utilizarea proprie sau în formă contractată la terți de: indicatoare, panouri publicitare, bannere, pliante sau altele asemenea, mijloace de comunicare audio/TV/telefonie/SMS/MMS, inclusiv prin intermediul platformelor și rețelelor de socializare precum și a altor instrumente electronice de comunicație total sau parțial informatizate, site-uri sau altele asemenea”.
„Se interzice orice formă de publicitate/promovare, ofertare, comercializare sau de vânzare ori de facilitare a îndeplinirii acestor activități, de către o persoana fizica sau juridică, altele decât cele definite la art. 2 lit. d), pentru serviciile unei unități de cazare de pe teritoriul României, pentru care nu a fost emis în condițiile legii certificat de clasificare valabil sau acord provizoriu de clasificare aflată în termenul de valabilitate”.

Alte condiții pentru hotelieri și pensiuni

Devine facultativă clasificarea unităților de alimentație publică.
Se reglementează posibilitatea operatorilor economici de a suspenda la cerere, pentru o perioadă determinată de până la 1 an, activitatea în structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică precum și activitatea agențiilor de turism.
Pentru a nu se crea confuzie cu alte tipuri de autorizații se modifică denumirea din „autorizație provizorie de funcționare” în „acord provizoriu de clasificare”.
Termenul de clasare a documentațiilor incomplete de micșorează de la 6 luni la 60 de zile.
Se aduc modificări asupra cuantumurilor amenzilor prevăzute pentru nerespectarea cadrului legal, în sensul corelării cu gradul de pericol social, în mare parte acestea fiind diminuate. Totodată sunt introduse noi sancțiuni contravenționale complementare care să vină în sprijinul/completarea măsurilor coercitive.
„Pentru obținerea certificatului de clasificare al unei structuri turistice, operatorul economic transmite autorității responsabile cererea standardizată însoțită de documentația completă detaliată prin ordin al conducătorului autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului”.
„Operatorii economici, alții decât persoanele fizice, au următoarele obligații: declararea la Oficiul Național al Registrului Comerțului a codului/codurilor CAEN corespunzătoare tipului de activitate solicitat, la adresa punctului de lucru (cu obligația menținerii lor active pe toată durata desfășurării activității) și a înregistrării contractului valabil care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosință asupra spațiului în care se desfășoară activitatea structurii de primire turistică”.

Protejarea turiștilor

În noul proiect de hotărâre de guvern sunt și prevederi care ar întări siguranța turiștilor că vor avea parte de serviciile alese.
„Operatorul economic este obligat să afișeze la intrarea în structura turistică cu funcțiune de cazare și/sau alimentație publică logoul brandului turistic național, iar la recepție sau în holul structurilor turistice care nu dispun de recepție și în spațiul de la intrare în saloanele de servire a mesei certificatul/certificatele de clasificare, tarifele de cazare practicate, după caz, și numărul de telefon al autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului. Fișa anexă/fișele anexe la certificatul de clasificare pot fi consultate la cerere, la recepție sau online pe site-ul operatorului economic”.
Acum , activitatea turistică este reglementată de Ordonanța Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și funcționarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare.
Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe