Loading the Amira Audio Citește articolul...

 

În data de 21 martie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța militară nr. 2 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

 

Ordonanța prevede care sunt măsurile ce se aplică în cazul deplasărilor în afara locuinței sau gospodăriei, acestea fiind aceleași atât pe timpul zilei, cat și pe timpul nopții.

 

Măsurile obligatorii noaptea și recomandate ziua

Declarația pe proprie răspundere

Excepție de la restricțiile de deplasare

Care sunt sancțiunile posibile și cine le poate aplica

 

Pe timpul zilei, autoritățile doar recomandă luarea acestor măsuri, în timp ce noaptea măsurile sunt obligatorii. Conform ordonanței, ziua este considerată între orele 06.00 – 22.00, iar noaptea între orele 22.00 – 06.00.

 

Potrivit aceluiași act normativ, indiferent că circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează în timpul zilei sau în timpul nopții, aceasta se poate efectua doar prin alăturarea unui număr de cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună.

 

Măsurile obligatorii noaptea și recomandate ziua

#1 Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință şi locul de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi

 

Din formulare, rezultă că sunt posibile deplasări și între alte puncte, nu numai între locuință și serviciu, cu condiția să fie în interes profesional. Dar pe timpul nopții, persoanele sunt obligate să aibă asupra lor și să prezinte la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

 

Pe timpul zilei, nu este prevăzut însă niciun mecanism în ordonanță pentru verificarea scopului deplasării, nefiind impusă prezentarea unor documente justificative.

 

#2 Deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale

 

Ordonanța nu precizează în ce constau necesitățile de bază, noțiunea rămânând deschisă interpretărilor.

 

#3 Deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă

 

Folosirea conjuncției ,, și” presupune că persoanele se pot deplasa pentru asistență medicală doar dacă ambele condiții sunt întrunite cumulativ, adică asistența medicală să nu poată fi amânată și, în același timp, să nu poată fi realizată de la distanță. Autoritățile interzic deci prin ordonanța militară părăsirea locuinței dacă este îndeplinită doar una dintre cele două condiții.

 

#4 Deplasări scurte, în apropierea locuinţei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor şi nevoile animalelor de companie/domestice

 

#5 Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea sau însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie

 

Vlănțoiu și Asociații: Cine este considerat membru de familie?

 

Ordonanța nu arată care sunt persoanele considerate ,,membru de familie”. Noțiunea ,,membru de familie” este definită în alte acte normative, cum ar fi Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, care arată că membri de familie sunt considerați:

 

a. ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, soţii şi copiii acestora, precum şi persoanele devenite rude prin adopţie, potrivit legii;

b. soţul/soţia şi/sau fostul soţ/fosta soţie; fraţii, părinţii şi copiii din alte relaţii ai soţului/soţiei sau ai fostului soţ/fostei soţii;

c. persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, actuali sau foşti parteneri […] ascendenţii şi descendenţii partenerei/partenerului, precum şi fraţii şi surorile acestora;

d. tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori în drept drepturile faţă de persoana copilului;

e. reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori handicap fizic, cu excepţia celor care îndeplinesc aceste atribuţii în exercitarea sarcinilor profesionale.

 

Declarația pe proprie răspundere

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal sau profesional pe timpul nopții (orele 22.00 – 06.00), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

 

Declarația pe propria răspundere trebuie sa fie completată în prealabil de către persoanele care se deplasează în afara locuinței și trebuie să cuprindă numele și prenume, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura. Declarația are aceeași structură atât pentru deplasările în interes personal, cât și pentru deplasările în interes de serviciu.

 

Modelul de declarație (actualizare din data de 26.03.2020, model care a fost simplificat în privința datelor care necesită a fi completate) poate fi descărcat de pe site-ul web al Guvernului României, Ministerului Afacerilor Interne, precum și de pe site-urile celorlalte instituții cu atribuții în domeniu.

 

MODEL Declarație pe proprie răspundere (26.03.2020)

 

MODEL Adeverință angajator (26.03.2020)

 

„Precizăm faptul că declarația pe propria răspundere poate fi completată integral olograf („de mână”), cu preluarea tuturor elementelor prevăzute în modelul declarației pus la dispoziție.

 

Declarația pe proprie răspundere completată se va afla în posesia persoanei care efectuează deplasarea, împreună cu documentul de identitate, și va fi pusă la dispoziția reprezentanților Poliției Române, ai Jandarmeriei sau ai Poliției Locale la momentul legitimării persoanei.

 

Reprezentanții Poliției Române, ai Jandarmeriei sau ai Poliției Locale pot efectua fotografirea documentelor (declarație pe proprie răspundere și act de identitate) la momentul legitimării persoanei.” Sursa: Ministerul Afacerilor Interne  

 

Excepție de la restricțiile de deplasare

Excepție de la restricțiile de deplasare pe timpul nopții face personalul din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Public, instituţiilor sistemului naţional de apărare, ordine publică și securitate naţională, corpului diplomatic și personalul care asigură serviciile de utilitate publică.

 

Care sunt sancțiunile posibile și cine le poate aplica

Potrivit ordonanței, nerespectarea măsurilor de prima urgență poate atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, iar Poliţia Română, Jandarmeria Română și poliţia locală sunt abilitate să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor ordonanţei militare.

 

Articol scris de avocat Adelina NeaguVlănțoiu și Asociații: Avocatură de business, Dreptul muncii, Protecția datelor cu caracter personal, Dreptul Internetului.

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe