• În Monitorul Oficial nr. 409 din 2023 au fost publicate noi reguli privind transmiterea datelor de la casele de marcat către sistemele informatice ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Astfel, aparatele electronice vor trebui să furnizeze și codul de înregistrare în scopuri de TVA, chiar dacă acestea sunt incluse în bonul fiscal. Noile reguli trebuie aplicate în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, publicare care a avut loc pe 30 aprilie.

Pentru a reduce evaziunea fiscală și pentru a permite o mai bună funcționare a sistemelor informatice ale Fiscului, Guvernul României a aprobat în ultima zi a lunii aprilie o ordonanță de urgență care completează lista datelor transmise de casele de marcat către sistemele electronice ale ANAF.

Mai exact, experții Agenției au constatat că „în prezent, sistemului informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al ANAF nu îi sunt transmise datele referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA, chiar dacă acestea se regăsesc în conținutul bonului fiscal. Modul actual de reglementare limitează informațiile transmise la cele enumerate la articolul 3 din Anexa nr. 11 la Normele metodologice”.

Prin ordonanța de guvern aprobată la inițiativa Ministerului Finanțelor, casele de marcat ale firmelor vor trebui să transmită către ANAF și datele referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA, chiar dacă acestea sunt incluse în conținutul bonului fiscal.

Conținutul ordonanței privind casele de marcat

Două articole se referă la modul de funcționare a caselor de marcat:

 1. „Prin hotărâre a Guvernului pot fi stabilite și alte date și informații din bonul fiscal, precum și din raportul fiscal de închidere zilnică decât cele prevăzute în anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se transmit de aparatele de marcat electronice fiscale către sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale prevăzut la articolul 31 alineatul (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.
 2. „Hotărârea Guvernului prevăzută la alineatul (1) se aprobă în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”.

Datele transmise acum

Potrivit articolului 3 din Anexa nr. 11 la Normele metodologice, prin conexiunea stabilită, aparatele de marcat electronice fiscale transmit, conform structurilor XML aprobate prin ordin al președintelui ANAF, printre altele, următoarele date din bonul fiscal, structurate după cum urmează:

 1. Valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;
 2. Numărul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru;
 3. Data, ora și minutul emiterii bonului fiscal;
 4. Seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal;
 5. Valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cotă.

Explicațiile modificării

Reprezentanții Ministerului Finanțelor și cei ai ANAF au explicat necesitatea completării listei datelor care trebuie transmise de aparatele de marcat către Fisc:

 • Este necesară efectuarea unor corelări în contextul în care Sistemul informatic național RO e-TVA se bazează pe utilizarea datelor existente referitoare la operațiunile impozabile furnizate de Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura și Sistemul informatic național RO e-Case de marcat electronice, precum și alte baze de date existente în sistemele informatice gestionate de Ministerul Finanțelor.
 • Transmiterea de către aparatele de marcat electronice fiscale către Sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală a codului de identificare fiscală al contribuabilului este necesară pentru generarea decontului de TVA precompletat.
 • Termenul prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2023 privind unele măsuri pentru gestionarea și evidențierea veniturilor curente ale bugetului public prin implementarea unor proiecte de digitalizare pentru utilizarea și/sau implementarea de către Ministerul Finanțelor a modulelor de valorificare a datelor și informațiilor furnizate prin Sistemul informatic național RO e-TVA este 1 august 2024.
 • Se dorește eliminarea riscurilor fiscale generate de neînregistrarea în evidențele contabile a bunurilor transportate, având în vedere că sancțiunea contravențională principală este stabilită în mod nediferențiat pentru toate aceste fapte, independent de natura sau gravitatea lor.
Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe