Înființat în 2004, la inițiativa sectorului bancar românesc (mai exact, a 24 de bănci ce acționau în România), Biroul de Credit are ca scop „furnizarea de informații reale, actualizate şi consistente referitoare la persoanele fizice care au contractat credite de la bănci sau societăți financiare, au achiziționat un produs în sistem leasing sau au fost asigurate împotriva riscului de neplată de o societate de asigurări”, după cum se arată în chiar pagina de intrare a website-ului instituției.

 

Ce este Biroul de Credit?

Biroul de Credit este, în fapt, o societate care administrează o bază de date cu informații referitoare la activitatea de creditare desfășurată de bănci. Ca să-și îndeplinească scopul declarat, Biroul de Credit colectează, stochează și furnizează informații necesare și relevante pentru determinarea gradului de îndatorare și evaluarea bonității persoanelor fizice vizate, la momentul solicitării/acordării împrumutului și pe parcursul derulării contractului de credit.

Prelucrarea datelor personale în Sistemul Biroului de Credit se realizează în baza interesului legitim al Participanților și al Biroului de Credit pentru desfășurarea unei activități de creditare responsabile, în condițiile protejării persoanelor vizate, respectării cadrului legal referitor la evaluarea bonității și la reducerea riscului de credit, precum și prevenirii utilizării sistemului financiar-bancar pentru desfășurarea unor activități contrare legii,” se menționează pe website-ul instituției. De asemenea, Biroul de Credit oferă, în cadrul Raportului de Credit, un scor pentru evaluarea capacității unui solicitant de credit de rambursare a împrumutului (FICO® Score).

 

Cine poate consulta baza de date a Biroului de Credit?

Instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, societățile de asigurări și cele de recuperare creanțe sunt cele care pot consulta baza de date a Biroului de Credit, dar numai în cazul în care au încheiat un contract în acest sens cu Biroul de Credit. Toți aceștia pot interoga baza de date a Biroului de Credit atunci când li se solicită acordarea unei finanțări sau atunci când monitorizează comportamentul propriilor debitori.

 

Ce informații deține Biroul de Credit?

La Biroul de Credit sunt prelucrate informaţii referitoare la persoanele fizice solicitante de un împrumut sau care au obținut deja unul. Biroul de Credit colectează, stochează și furnizează informații despre solicitanții de credit, împrumutați, codebitori sau garanți. Acestea sunt obținute de la Participanţii la Biroul de Credit, care au ca principală obligație în raport cu Biroul de Credit transmiterea de date corecte și exacte, în conformitate cu declarațiile primite de la persoanele fizice și cu înregistrările proprii rezultate din derularea contractelor de credit.

Biroul de Credit nu este responsabil pentru corectitudinea și acuratețea informațiilor înregistrate în Raportul de Credit, această responsabilitate fiind în sarcina furnizorilor de informații. De altfel, conform contractului cu Participanţii, numai aceştia au dreptul de a modifica, în situaţii pe care le consideră justificate, datele pe care le-au transmis Biroului de Credit.

Datele colectate și prelucrate de către Biroul de Credit sunt următoarele:

 • Date de identificare ale solicitantului de credit, leasing etc.;
 • Date referitoare la angajator;
 • Date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate;
 • Date referitoare la evenimente și situații legate de modul de derulare a finanțărilor (cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinanțarea creditului, darea în plată, cesiunea contractului de credit, cesiunea creanței);
 • Date referitoare la relațiile cu alte conturi: informații referitoare la produse de tip credit la care persoana vizată are calitatea de codebitor și/sau garant
 • Date referitoare la insolvență: informații referitoare la persoanele vizate față de care s-a deschis o procedură de insolvență;
 • Numărul interogărilor efectuate de Participanți pentru persoana vizată.

 

În baza de date a Biroului de Credit sunt informații despre ce fel de plătitor este o persoană, dacă plătește la timp, dacă are întârzieri mici sau mari, dacă are venituri variabile, dacă a avut experiențe anterioare neplăcute cu alte bănci și altele. În funcție de acest istoric, instituțiile financiare decid dacă îi vor da creditul și în ce condiții (de dobândă, termene de rambursare, garanții). Fiecare înregistrare se păstrează în baza de date a Biroului de Credit pentru 4 ani, inclusiv cea referitoare la restanța achitată.

 

Ce se întâmplă dacă datele din baza de date sunt incorecte?

În cazul în care una dintre persoanele înscrise în Biroul de Credit constată că datele referitoare la ea sunt incorecte, aceasta poate cere ștergerea sau rectificarea lor. Datele înregistrate la Biroul de Credit se pot șterge atunci când:

 • Expiră perioada de stocare a datelor, ștergerea făcându-se automat de către sistemul informatic al Biroului de Credit;
 • Datele au fost prelucrate cu nerespectarea prevederilor legale, caz în care ștergerea datelor se va face, la cererea întemeiată a persoanei vizate, de către Participantul care le-a înregistrat, Biroul de Credit și/sau Participanții având obligația legală de a șterge respectivele informații.

 

Persoana despre care există informații în baza de date a Biroului de Credit poate, de asemenea, să solicite restricționarea prelucrării datelor, fapt care presupune suspendarea prelucrării acestora, cu excepția stocării și a dezvăluirii lor către persoana vizată, atunci când:

 • Persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Participantului să verifice exactitatea datelor (ca urmare a exercitării dreptului la rectificare);
 • Persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Participantului prevalează asupra celor ale persoanei vizate (ca urmare a exercitării dreptului la opoziție);
 • Persoana vizată se opune ștergerii datelor (în cazul prelucrării ilegale), solicitând în schimb restricționarea acestora;
 • Biroul de Credit nu mai are nevoie de date în scopul prelucrării (la expirarea perioadei de stocare), dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în fața instanțelor judecătorești.

 

Datele restricționate nu vor apărea în Raportul de Credit primit de Participanți, în locul lor apărând doar mențiunea “DR”, cu semnificația „Date restricționate”.

 

Cum pot afla ce date deține Biroul de Credit despre mine?

Dreptul de acces (solicitarea Situației Înscrierii) la datele proprii din baza de date a Biroului de Credit este garantat pentru orice persoană. Acest drept poate fi exercitat în mod direct, prin accesarea în mod securizat a site-ului Biroului de Credit; la Participant- personal sau pe cale electronică; sau, la Biroul de Credit, printr-o scrisoare transmisă prin poștă (există formulare pe website-ul Biroului de Credit). Solicitarea trebuie să conțină, în mod obligatoriu, datele de identificare (CNP, nume, prenume, adresa poștală de corespondență) și semnătura.

Răspunsul Biroului de Credit poate veni în mod direct (pe website-ul Biroului de Credit) sau prin e-mail, conform opțiunii persoanei vizate, în cazul accesării site-ului Biroului de Credit; prin e-mail sau prin poștă, când solicitarea a fost transmisă la Biroul de Credit prin Participant; și numai prin scrisoare recomandată, în cazul solicitărilor transmise la Biroul de Credit prin poștă. Termenul de răspuns la solicitarea de acces la date este de o lună de la data înregistrării cererii. În cazul în care nu există înregistrări, solicitantul va fi informat despre acest lucru.

Persoana despre care există informații înregistrate în baza de date a Biroului de Credit își poate exercita dreptul de rectificare, de ștergere, de opoziție sau de restricționare a prelucrării prin accesarea în mod securizat a site-ului Biroului de Credit sau personal, la Participantul care deține calitatea de creditor/potențial creditor al persoanei vizate.

 

Ce este FICO® Score de la Biroul de Credit?

FICO® Score de la Biroul de Credit este un număr format din 3 cifre (cuprins între 300 și 850, unde 850 este scorul cel mai bun), rezultat în urma procesului care prelucrează informațiile referitoare la creditele înregistrate în Sistemul Biroului de Credit despre un solicitant sau un deținător de credit.

FICO® Score este furnizat Participanților ca parte a Raportului de Credit. Când li se solicită acordarea unei finanțări, instituțiile de credit, bancare sau nebancare, pot folosi FICO® Score de la Biroul de Credit pentru a evalua capacitatea de rambursare a creditului. Aceste instituții au, însă, obligația de a informa persoanele vizate în cazul în care îl folosesc.

Fiecare instituție de credit care utilizează FICO® Score își poate stabili, în funcție de normele proprii de creditare, limita valorică minimă a indicelui de la care un solicitant de credit se califică pentru obținerea unui împrumut, precum și alte limite în funcție de care solicită anumite garanții, spre exemplu.

Solicitantul împrumutului are dreptul de a solicita Participantului, la momentul comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit cu FICO® Score de la Biroul de Credit, care a fost utilizat de acesta în analiza cererii de credit. Acest Raport de Credit va conține până la 4 motive care au determinat scăderea scorului respectiv, față de valoarea maximă (850).

În baza dreptului de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a informațiilor (inclusiv crearea de profiluri) care produce efecte juridice, efecte care privesc solicitantul de credit sau care îl afectează, el poate cere intervenția umană, să-și exprime punctul de vedere și să conteste decizia de creditare. El poate face acest lucru direct la Participantul care a luat o astfel de decizie în vederea încheierii sau executării contractului de credit. În situația în care, în Raportul de Credit, există date de credit și/sau date referitoare la relația cu alte conturi restricționate, nu se va calcula FICO® Score de la Biroul de Credit.

 

Recomandare

Înainte de a lua un împrumut sau înainte de a contracta orice altă finanțare, orice persoană ar trebui să-și verifice situația de la Biroul de Credit și, dacă are istoric negativ, să-l șteargă (dacă este posibil).

Istoricul negativ, chiar dacă nu blochează total accesul la un împrumut sau la orice altă formă de finanțare, poate îngreuna condițiile de creditare (dobânzi, termene de rambursare, garanții).

Există chiar și firme care se ocupă cu ștergerea datelor înregistrate în Biroul de Credit. Totuși, înainte de a apela la societăți care furnizează „servicii de ștergere date din Biroul de Credit”, ar trebui să cântăriți bine o astfel de opțiune pentru că va trebui să plătiți o taxă (uneori, considerabilă și fără posibilitatea returnării) pentru efectuarea unor demersuri care nu au succes garantat.

Mai mult, în cazul în care există motive temeinice pentru ștergerea acelor date, aveți posibilitatea de a solicita Participantului care le-a înregistrat, ștergerea lor, în mod GRATUIT.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe