În relațiile comerciale, un bilet la ordin reprezintă unul dintre principalele instrumente financiare de plată prin intermediul cărora entitățile își asigură o garanție pentru recuperarea anumitor sume de bani. Ca formă, biletul la ordin înseamnă o recunoaștere a datoriei pe care debitorul o are față de creditorul său. Firmele obișnuiesc să folosească biletul la ordin în mod frecvent datorită modului său rapid și ușor de a circula. Iată ce trebuie să știi despre acest instrument de decontare, dacă intenționezi să-l utilizezi și tu pentru afacerea ta.

 

Ce este biletul la ordin?

Alături de cec, warrant sau cambie, pe lista valorilor de încasat aflate în posesia beneficiarului pentru a le deconta într-un termen scurt se află și biletul la ordin. Este vorba despre un înscris economic prin care o persoană ce poartă numele de emitent sau subscriitor se obligă să achite o anumită sumă de bani unei alte persoane considerată beneficiar (creditor). Plata printr-un bilet la ordin poate fi efectuată fie la scadența titlului comercial, fie la ordinul beneficiarului.

Acest instrument de plată este asemănător cambiei, ambele fiind dependente de existența unui raport juridic între părți și reglementate de aceleași prevederi legale – Legea nr. 58/1934. Totuși, biletul la ordin presupune încheierea unor raporturi juridice doar între două persoane, în timp ce cambia implică trei persoane într-o astfel de relație profesională. Aspectele particulare ale biletului la ordin sunt menționate în Titlul II al Legii nr.58/1934, articolele 104-107.

 

Caracteristicile biletului la ordin

Potrivit articolului 104 din Legea nr. 58/1934, un bilet la ordin conține, de obicei, următoarele elemente:

 • Denumirea de bilet la ordin trecută în textul titlului și exprimată în limba întrebuințată pentru redactarea acestui titlu;
 • Codul emitentului, adică un număr unic de identificare preluat din actele oficiale ale acestuia;
 • Semnătura emitentului, respectiv semnătura olografă a persoanei care are calitatea de reprezentant legal sau de împuternicit al emitentului;
 • Numele celui căruia sau la ordinul căruia trebuie făcută plata;
 • Promisiunea necondiționată de a achita o sumă determinată;
 • Indicarea scadenței;
 • Indicarea datei și a locului emiterii biletului la ordin;
 • Indicarea locului unde trebuie efectuată plata.

 

Bilet la ordin - model completat

În articolul 105 al aceleiași legi, se menționează că titlul comercial căruia îi lipsește vreunul dintre elementele menționate mai sus nu va fi considerat bilet la ordin, în afară de cazurile următoare:

 • În lipsa unei indicații speciale, locul emisiunii biletului la ordin este considerat loc de plată și, în același timp, loc al domiciliului emitentului;
 • Biletul la ordin care nu indică locul unde a fost emis se consideră semnat în locul arătat lângă numele emitentului;
 • Biletul la ordin a cărui scadență nu este arătată este considerat plătibil la vedere.

 

Ca să obțină o garanție în plus, beneficiarul îi poate solicita emitentului avalizarea biletului la ordin. Acest lucru presupune că o persoană fizică sau juridică – avalist – garantează îndeplinirea obligațiilor asumate de către unul dintre semnatarii respectivului bilet la ordin. În acest caz, dacă biletul la ordin nu este plătit de emitent, beneficiarul poate solicita executarea silită a avalistului, chiar dacă acesta nu are o legătură economică de vreun fel cu emitentul pentru care a garantat instrumentul de debit.

 

Cum se utilizează un bilet la ordin?

Foarte des, în practica bancară, apare situația în care o companie care contractează un împrumut trebuie să garanteze respectarea contractului prin emiterea unui bilet la ordin în alb.

Înscrisul este păstrat ca garanție pentru plata sumelor împrumutate și a dobânzii aferente creditului, dar nu conține și valoarea care trebuie plătită. În relațiile comerciale, acest lucru este întâlnit mai rar, fiind de preferat a se folosi un bilet la ordin completat.

 

Eliberarea unui bilet la ordin

Biletele la ordin sunt unele dintre documentele folosite în contabilitatea primară a unei firme. Acestea pot fi obținute de la băncile folosite de persoana juridică și se eliberează atât clienților persoane fizice cât și societăților comerciale. Atunci când vorbim de eliberarea unui bilet la ordin, este important să existe un raport juridic între cele două părți. De exemplu, pentru a se înțelege utilitatea unui bilet la ordin, să presupunem că firma X livrează mărfuri în valoare de 1.000 de lei firmei Y. Ambii parteneri sunt de acord ca plata bunurilor să se efectueze prin intermediul unui bilet la ordin. În această situație, firma Y va emite un bilet la ordin în favoarea societății X, prin care promite că va achita suma de 1.000 de lei, la scadență sau la ordinul societății X. Drept urmare, firma X va avea calitatea de beneficiar (creditor), iar firma Y va fi emitent (debitor).

 

Încasarea unui bilet la ordin

În ceea ce privește încasarea biletului la ordin, în derularea plăților intervin și instituțiile bancare la care emitentul și beneficiarul instrumentului de plată au cont. Pentru decontarea banilor, emitentul va depune biletul la ordin la banca unde are deschis contul, solicitând instituției să-l remită beneficiarului prin intermediul băncii sale. Ca să se asigure că plata va fi efectuată după livrarea mărfii, emitentul poate solicita băncii beneficiarului să-i elibereze biletul la ordin doar după ce va face dovada că a expediat bunurile. La data scadentă, beneficiarul va prezenta biletul la ordin băncii sale, dându-i acesteia instrucțiuni să-l remită spre încasare emitentului.

 

Completarea unui bilet la ordin

Un bilet la ordin completat trebuie să conțină datele de identificare ale plătitorului și pe cele ale beneficiarului, data și locul emiterii, locul plății, suma tranzacției, numărul de cont din care se va efectua plata și numărul contului unde vor fi trimiși banii plus semnătura și ștampila emitentului. În situația în care biletul la ordin va fi avalizat, înscrisul economic va include numele avalistului, semnătura acestuia și denumirea părții în favoarea căruia este avalizat.

Pe lângă faptul că trebuie să completezi toate datele necesare pe biletul de ordin, trebuie să iei în calcul și următoarele aspecte ca să te asiguri că va fi acceptat la plată:

 • La completarea biletului de ordin se folosesc doar majuscule, însă, sumele pot fi scrise și cu litere mici;
 • Biletul la ordin va fi completat doar cu pix sau stilou negru ori albastru;
 • Nu trebuie depășit spațiul alocat fiecărei rubrici;
 • Nu se modifică și nici nu se șterg mențiunile înscrise;
 • Rubricile marcate cu * sunt obligatorii;
 • Biletul la ordin îndoit sau pătat nu este considerat valid.

 

Anularea unui bilet la ordin

În cazul în care este nevoie de anularea biletului la ordin, emitentul va preda băncii filele în baza unui proces-verbal care să includă toate seriile înscrisurilor economice predate.

Potrivit legislației în vigoare, posesorul biletului are obligația de a solicita anularea biletului la ordin dacă instrumentul este deteriorat, pierdut sau furat, prin adresarea unei cereri instanței de judecată de pe raza localității unde se va face plata. Într-o astfel de situație, instanța va anula seria respectivă și va publica hotărârea judecătorească astfel pronunțată în Monitorul Oficial.

 

Alte aspecte esențiale

 • Avantajul principal al biletului la ordin este acela că, la scadență, acesta devine titlu executoriu. Asta înseamnă că dacă emitentul nu și-a achitat datoria, beneficiarul poate trece la executarea silită a acestuia;
 • Refuzul la plată apare în momentul în care nu există disponibilități în contul emitentului, dacă biletul este prezentat la plată începând cu a treia zi de la scadență sau este completat greșit;
 • În cazul în care respectă termenul de maximum 2 zile de la scadență, emitentul are obligația de a asigura plata biletului la ordin. În caz contrar, va fi înregistrat în Centrala Incidentelor de Plăți (CIP) cu incident major de plată;
 • În plan intern și internațional, un bilet la ordin are aceleași funcții pe care le îndeplinește cambia;
 • În situația în care beneficiarul dorește retragerea de la plată a unui bilet la ordin introdus la plată, acesta va pierde dreptul de protest și de regres asupra instrumentului respectiv.

 

Biletul la ordin atestă promisiunea necondiționată a emitentului de a achita beneficiarului o sumă determinată. Acesta poate fi emis cu titlu de garanție, însă, datorită naturii economice a raportului operațional pe care îl constată, mai exact plata unei sume de bani, biletul la ordin rămâne și un titlu de valoare.

 

Încă nu ai cont pe Termene.ro?

Testează gratuit platforma

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe