• Valoarea sumei care se poate acorda ocazional sub formă de tichete culturale angajaților s-a majorat de vineri, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al unui ordin comun al Ministerului Finanțelor și al Ministerului Culturii. Proiectul stabilește valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2024. Pentru antreprenori, tichetele culturale sunt deductibile 100% din impozitul pe profit al companiilor în limita a 5% din cheltuielile cu salariile personalului.

Pentru semestrul I și primele două luni din semestrul II ale acestui an, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale este de maximum 210 lei/lună, respectiv de maximum 430 lei/eveniment.

Prin comparație cu valorile actuale, stabilite prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 2.540/2023, la 210/lună și 420 lei/eveniment, observăm că singura creștere este la valoarea pentru un eveniment.

Schimbarea, majorare cu 10 lei

Concret, noul ordin crește valoarea tichetului cultural cu 10 lei pentru un eveniment.

Tichetele culturale sunt introduse prin Legea 165/2018. Acestea se pot acorda angajaților, lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii bunurilor și serviciilor culturale, cum ar fi abonamente și bilete la spectacole, concerte, muzee, precum și cărți, albume muzicale și altele.

Începând din 1 februarie 2022, tichetul cultural poate fi emis doar în format electronic și este valabil dacă sunt precizate de acesta următoarele informații: numele și adresa emitentului, valoarea nominală a tichetului, perioada de valabilitate a utilizării tichetului, precum și numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul cultural.

Ce s-a publicat în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial 272 din 2024 s-a publicat un „Ordin privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2024”.

„Având în vedere prevederile art. 32 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor și ministrul culturii emit următorul ordin:

Art. 1. — (1) Pentru semestrul I al anului 2024, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, este de maximum 210 lei/lună, respectiv de maximum 430 lei/ eveniment.
(2) Valoarea nominală stabilită la alin. (1) se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2024, respectiv august 2024 și septembrie 2024.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ordinul este semnat de ministrul Finanțelor, Marcel-Ioan Boloș, și de secretarul de stat în Ministerul Culturii, Diana-Ștefana Baciuna.

Avantaje pentru antreprenori

Reprezentanții companiei Edenred, specializați în emiterea și folosirea tichetelor sociale, susțin că și voucherele culturale sunt un plus nu doar pentru angajați, ci și pentru angajatori. Printre aceste avantaje ar fi, conform calculului specialiștilor Edenred, o „economisire cu 27% față de acordarea aceleași sume de bani în numerar ca bonus”.

  • Cardurile culturale beneficiază de scutirea de la achitarea taxelor sociale salariale și patronale. „Pentru aceste sume se datorează impozitul pe venit de 10%, dar nu și contribuții sociale la pensie și sănătate. Tichetele culturale sunt exceptate de la plata contribuțiilor sociale aferente valorii lor, pentru salariați”, ne precizează Elena Stanciu, contabil în cadrul unei companii de specialitate.

Mai exact, tichetele culturale sunt scutite de taxe salariale CAS 25% ȘI CAM 22,25%. Taxa pentru asigurare de sănătate CASS este de 10% și impozitul de 10% pe venit sunt costuri reținute din venitul angajatului.

  • Un alt avantaj pentru antreprenori ar fi deductibilitatea aplicată tichetelor culturale.

Însă „contravaloarea tichetelor culturale acordate angajaților este deductibilă 100% din impozitul pe profit al companiilor în limita a 5% din cheltuielile sociale cu salariile personalului”, ne mai explică Elena Stanciu.

Valoarea tichetelor culturale a trecut de 3 milioane de euro în 2023

Conform datelor obținute de Termene.ro de la Ministerul de Finanțe, în 2023 valoarea totală a tichetelor culturale a fost de aproape 15 milioane de lei, trei milioane de euro.
În anul precedent, în 2022, au fost acordate tichete culturale în valoarea totală de peste 11,6 milioane lei. În 2021 valoarea tichetelor acordate ajunsese la 9,46 milioane lei,
La un calcul realizat de Termene.ro, rezultă că anul trecut au beneficiat de tichetele cadou un număr de sub 20.000 de angajați.

Cine poate beneficia de tichete culturale

Aproape toate firmele pot beneficia de avantajele acestor tichete culturale, atât antreprenorii, cât și angajații acestora, așa cum reiese din legea care le-a impus.

Tichetele culturale pot fi folosite pentru decontarea unor „abonamente sau bilete la spectacole, concerte, proiecții cinematografice, muzee, festivaluri, târguri și expoziții, permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor; cărți, manuale Școlare, albume muzicale, filme, în orice format”, așa cum reiese din Capitolul V „Tichetele culturale” art. 21-22 din Legea 165/2018.

Mai exact, următorii agenți economici privați, de stat, dar și instituții publice pot apela la sistemul tichetelor culturale:

  • Instituțiile publice centrale și locale pentru care avem Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006;
  • Operatorii economici, prin Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 iar mai apoi aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
  • Regiile autonome, societățile și companiile naționale, societățile, indiferent de forma juridică de organizare și de forma de proprietate;
    instituțiile financiare și instituțiile de credit;
  • Organizațiile cooperatiste, societățile agricole și alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică;
  • Organizațiile nonprofit, precum și orice altă entitate care are statutul legal de persoană juridică constituită potrivit legislației române.
Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe