Loading the Amira Audio Citește articolul...

În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Autoritatea pentru Digitalizarea României a anunțat lansarea procedurii de evaluare a eligibilității pentru IMM-uri în proiectul „Competențe în Tehnologii Avansate”. Acest proiect face parte din Componenta 7, denumită „Transformare digitală”, Operațiunea D, axată pe „Competențe digitale, capital uman și utilizarea internetului”, Investiția I19.

Până la data de 30 noiembrie 2024, ora 17:00, toate IMM-urile interesate sunt invitate să depună solicitări de sprijin pe platforma oficială.

În conformitate cu comunicatul oficial, în timpul etapei de evaluare a eligibilității, IMM-urile trebuie să prezinte următoarele documente pe platforma menționată:

  1. Anexa 1 – Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii;
  2. Anexa 2 – Declarație cu privire la evitarea dublei finanțări;
  3. Anexa 3 – Declarație privind eligibilitatea societății pentru ajutorul de minimis;
  4. Anexa 4 – Declarație privind absența conflictului de interese;
  5. Anexa 5 – Declarație privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani calendaristici;
  6. Anexa 6 – Declarație privind alte ajutoare primite pentru aceleași costuri eligibile;
  7. Adeverință pentru fiecare angajat pentru care se solicită formare, demonstrând contractul individual de muncă;
  8. Împuternicire, dacă este cazul, pentru persoana care angajează răspunderea IMM-ului;
  9. Certificate de atestare fiscală pentru sediul principal și, dacă este cazul, pentru sediile secundare;
  10. Cazier judiciar pentru membrii organului de administrare, conducere sau supraveghere al IMM-ului.

Într-un comunicat recent datat 5 iulie 2024, Autoritatea pentru Digitalizarea României a specificat că în Anexa nr. 5 se elimină cerința referitoare la profitabilitatea întreprinderii în ultimul exercițiu financiar încheiat.

Pe parcursul procesului de evaluare, ADR poate solicita clarificări suplimentare în cazul în care este necesar. Pentru detalii suplimentare și pentru a depune solicitările, IMM-urile sunt îndrumate să acceseze platforma oficială a proiectului.

Sursa: Site-ul ADR

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe