• Contribuabilii, persoane fizice, nu vor mai fi obligați să precizeze vreun motiv atunci când fac o cerere de eliberare a adeverinței de venit, Formularul 232, sau a Formularului 233, prin care se constată că persoana respectivă nu a avut venituri.

Fiscul a pus în dezbatere un proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) pentru aprobarea unei proceduri simplificate de cerere și primire a adeverințelor de venit pentru persoane fizice.

Mai exact, ordinul propus de ANAF se referă la procedura și conținutul formularelor care duc la eliberarea adeverinței de venit de către o agenție fiscală la cererea unui contribuabil.

Sunt supuse schimbărilor:

  • Formularul 231 – „Cerere pentru eliberarea unei adeverințe”, formular care va fi utilizat de persoanele fizice care solicită eliberarea unei adeverințe/adeverințe de venit.
  • Formularul 232 – „Adeverință de venit”, formular care atestă veniturile, existente în evidența fiscală, realizate de persoana fizică în cursul unui an fiscal.
  • Formularul 233 – „Adeverință”, formular care atestă că persoana fizică nu figurează înregistrată în evidența fiscală.

Ce se schimbă în procedură, cererea în spațiul virtual nu mai trebuie motivată

În prezent, la solicitarea persoanelor fizice, organul fiscal eliberează adeverința de venit. Modelul și conținutul formularelor „Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit” și „Adeverință de venit” au fost aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3396/2016.

Cererea conține informații referitoare la datele de identificare ale contribuabilului, perioada fiscală, precum și motivul pentru care se solicită eliberarea adeverinței și se poate depune la registratura organului fiscal, prin poștă sau electronic, prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual, disponibil pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

În situația în care cererea de eliberare a unei adeverințe de venit se transmite prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual, contribuabilii trebuie să selecteze în aplicație, dintr-o listă predefinită (limitativă), motivul pentru care solicită eliberarea adeverinței de venit.

„Ca urmare, pentru a nu limita/condiționa utilizarea adeverinței considerăm necesară eliminarea obligației de a se menționa motivul pentru care se solicită acest document”, motivează reprezentanții ANAF intenția de a schimba conținutul cererii de obținere a adeverinței de venit.

Pașii de obținere a unei adeverințe de venit

Pe scurt, un contribuabil când are nevoie de o adeverință de venit (Formularul 232) trebuie să completeze mai întâi o cerere. Este vorba de Formularul 231.

„Potrivit dispozițiilor art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002, autoritățile publice centrale și locale eliberează certificate și adeverințe, pe baza documentelor deținute de acestea”, precizează reprezentanții ANAF.

Formular 231 Cerere adeverință de venit

După ce completează această cerere, contribuabilul primește fie Formularul 232, care este o adeverință din care reies veniturile fiscale înregistrate, fie Formularul 233, din care adeverință reiese că nu a avut venituri fiscale.

Formular 232 Adeverință de venit

„Persoanele fizice solicită, în general, organelor fiscale fie adeverințe care să ateste veniturile realizate, fie adeverințe care să ateste că nu realizează venituri”, explică reprezentanții Fiscului.

Formular 233 Adeverință că persoana fizică nu a avut venituri

Cine poate cere o adeverință de venit

Potrivit prevederilor legislației procedurale – fiscale, se disting două categorii de persoane fizice care pot solicita eliberarea adeverințelor, respectiv:

  • persoane fizice care sunt înregistrate fiscal, potrivit dispozițiilor art. 82 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (care au calitatea de contribuabil);
  • persoane fizice care nu sunt înregistrate fiscal (care nu au calitatea de contribuabil).
Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe