• În 30 aprilie, Executivul de la Palatul Victoria a aprobat Ordonanța de Urgență (OUG) nr. 43 din 2024 prin care se introduce plata unei accize pentru produsele cu nicotină care nu conțin tutun, începând din luna iunie.

Pentru a permite plata accizei pe țigările electronice și alte dispozitive fără tutun de către firmele din domeniu și încasarea acestora de către Fisc, conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că va modifica structura Formularului 100 destinat plății accizelor prin adăugarea unor categorii noi.

Astfel, Fiscul a pus în dezbatere un proiect de ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

„Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43/2024 au fost aduse modificări și completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care au vizat reglementarea, începând cu 1 iunie 2024, a unei accize pentru produsele cu nicotină care nu conțin tutun, destinate consumului pe cale orală, prezentate sub formă de pulbere sau particule sau în orice combinație a formelor respective, comercializate în porții ambalate în pliculețe”, explică reprezentanții ANAF.

Formularul 100

Potrivit art. 446 din Codul fiscal, plătitorii de accize au obligația de a depune la autoritatea competentă o declarație de accize pentru fiecare lună (formularul 100), indiferent dacă se datorează sau nu plata accizei pentru luna respectivă, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declarația.

Având în vedere prevederile legale mai sus menționate, prin prezentul proiect de ordin se propune modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016, după cum urmează:

„Completarea Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexă la formularul 100, prin introducerea unei poziții noi, poziția 102, în vederea declarării accizei datorate pentru produsele cu nicotină care nu conțin tutun, destinate consumului pe cale orală, prezentate sub formă de pulbere sau particule sau în orice combinație a formelor respective, comercializate în porții ambalate în pliculețe”, explică reprezentanții ANAF.

Instrucțiuni de completare

La Anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat”, după poziția 101, se introduce o nouă poziție, poziția 102, cu următorul cuprins:

Anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat» cod 14.13.01.99/bs”, Capitolul II „Completarea declarației”, punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscală»” se modifică și se completează, după cum urmează:

a) La subpunctul 3.2., primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:
„3.2. Tabelul de la pct. II ‘Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic’ din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 11, 25 – 27, 29 – 51, 57 – 63, 65 – 71, 74 – 77, 81 – 89, 91 – 93, 96 – 100 și 102 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin”.

b) La subpunctul 3.2.2., primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:
„3.2.2. Obligațiile prevăzute la pozițiile 30 – 51, 98 – 100 și 102 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară de către operatorii economici, plătitori de accize, potrivit titlului VIII din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, după cum urmează:”.

Care sunt produsele cu nicotină care nu conțin tutun

Produsele cu nicotină care nu conțin tutun sunt alternative dezvoltate pentru a oferi utilizatorilor nicotină fără a implica fumatul sau mestecarea tutunului. Aceste produse sunt concepute pentru a reduce riscurile asociate cu utilizarea tutunului, oferind în același timp doza de nicotină pe care utilizatorii o caută. Iată câteva exemple de astfel de produse:

  • Țigarete electronice (e-țigarete)

Acestea sunt dispozitive care vaporiză un lichid care conține nicotină, propilenglicol, glicerină vegetală și arome. Nu conțin tutun și funcționează prin încălzirea lichidului până când acesta se transformă în vapori, pe care utilizatorul îi inhalează.

  • Sisteme de încălzire a nicotinei

Dispozitive care încălzesc un lichid sau un gel ce conține nicotină pentru a produce vapori, similar cu țigaretele electronice, dar folosind tehnologii diferite. Un exemplu ar fi IQOS VEEV, care utilizează un lichid cu nicotină, dar fără tutun.

  • Pungi de nicotină (nicotine pouches)

Acestea sunt pungi mici care conțin nicotină, arome și alte ingrediente. Utilizatorul plasează punga între gingie și buza superioară, iar nicotina este absorbită prin mucoasa orală. Exemple de mărci includ ZYN și VELO.

  • Gumă cu nicotină și pastile (lozenges)

Acestea sunt produse de înlocuire a nicotinei utilizate adesea în programele de renunțare la fumat. Guma de mestecat sau pastilele conțin nicotină care este eliberată treptat în gură și absorbită prin mucoasa bucală.

  • Spray-uri cu nicotină

Spray-urile orale sau nazale care conțin nicotină și sunt utilizate pentru a oferi o doză rapidă de nicotină. Acestea sunt folosite de obicei ca parte a terapiilor de înlocuire a nicotinei pentru a ajuta la controlul dorinței de a fuma.

Aceste produse sunt concepute pentru a oferi utilizatorilor o alternativă mai puțin nocivă decât fumatul tradițional, deși nu sunt lipsite de riscuri. Este important ca utilizatorii să fie bine informați despre potențialele efecte asupra sănătății și să ia decizii conștiente cu privire la utilizarea acestor produse.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe