• Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) vrea să schimbe modelul și conținutul Formularului 300 în urma schimbărilor legislative provocate de Legea nr. 296/2023. Concret, prin eliminarea scutirea de la plata taxei pe valoare adăugată (TVA) pentru firmele care au contracte cu spitalele de stat din Formularul 300 sunt eliminate două rânduri care prevedeau aceste scutiri.

Fiscul a pus în dezbatere publică joi, 4 aprilie, un proiect de ordin pentru modificarea OrdInului Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr.1253/2021. Este vorba de un ordin care face referire la conținutul Formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

Modificarea OPANAF nr.1253/2021 este determinată de Legea nr. 296/2023.

„Prin Art.III, punctul 46 din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 27 octombrie 2023, începând cu data de 1 ianuarie 2024, a fost eliminată scutirea de TVA pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, efectuate către unități spitalicești din rețeaua de stat, rămânând în vigoare doar scutirea de TVA prin restituire către entitățile nonprofit”, se precizează în Legea nr. 296/2023.

Concret, ce s-a schimbat în Formularul 300

Direcția generală de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile din cadrul Ministerului Finanțelor, prin adresa nr.739684/20 martie 2024, a solicitat eliminarea din formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” a următoarelor rânduri:

  • – rândul 14.1 ”Livrări de bunuri și prestări de servicii scutite cu drept de deducere, prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Codul fiscal”;
  • – rândul 14.2 ”Livrări de bunuri scutite cu drept de deducere, prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. c) și d) din Codul fiscal”.

Cele două rânduri din Formularul 300 au fost introduse chiar anul trecut, tot în urma unui Ordin al Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Asta pentru că anul trecut a fost aprobată Legea nr. 88/2023, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 310, Partea I, din data de 12 aprilie 2023.

Atunci au fost introduse la art. 294 alin. (5) din Codul Fiscal patru noi tipuri de scutiri cu drept de deducere care vizează o serie de operațiuni precum
construcția, reabilitarea, modernizarea unităților spitalicești, precum și dotarea acestora cu echipamente, aparate, dispozitive, materiale și consumabile.
Aceste modificări au intrat în vigoare de la 11 iunie 2023.

Ce servicii cu spitalele de stat nu mai sunt scutite de TVA

Scutirea NU se mai aplică prin Legea nr. 296/2023 pentru:

  • serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești din rețeaua publică de stat, precum și serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești prestate către entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza prevederilor art. 25 alin. (4^1), dacă acestea sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitatea nonprofit sau celor din rețeaua publică de stat, după caz;
  • livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii și echipamente de protecție, materiale și consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esențiale pentru compensarea și depășirea handicapurilor, altele decât cele prevăzute la lit. c) și d), precum și adaptarea, repararea, închirierea și leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către unități spitalicești din rețeaua publică de stat, precum și cele efectuate către entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza art. 25 alin. (4^1), dacă acestea sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitatea nonprofit sau celor din rețeaua publică de stat, după caz;
  • livrarea de proteze și accesorii ale acestora, cu excepția protezelor dentare scutite de taxă conform art. 292 alin. (1) lit. b);
  • livrarea de produse ortopedice.

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe