• Societățile comerciale ce au în plan derularea unor investiții majore, în valoare de peste 50 de milioane de lei, în industriile cu tradiție din România, pot beneficia de o schemă de ajutor de stat în valoare totală de 2,25 de miliarde de lei, administrată de Ministerul Finanțelor și care a fost aprobată recent de Guvern. Cei interesați găsesc toate detaliile necesare în Ghidul Solicitantului, ce a fost lansat astăzi, 30 aprilie.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Finanțelor, sesiunea de înscriere a proiectelor va începe pe data de  29 iulie 2024, iar  cererile de acord pentru finanțare însoțite de documentele justificative se vor putea depune online, până pe data de 09 septembrie 2024.

Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează în sesiuni anuale anunțate cu minimum 60 de zile lucrătoare înainte, durata fiecărei sesiuni fiind de 30 de zile lucrătoare. Acordurile de finanțare se vor emite până la 31 decembrie 2026, iar plata ajutorului de stat se va realiza în perioada 2025-2032, a mai anunțat Ministerul.

Cine sunt beneficiarii  

Schema de ajutor de stat se adresează întreprinderilor nou-înființate sau întreprinderilor în activitate, atât IMM-uri, cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înființate conform Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Sunt eligibile investițiile care se realizează în unul dintre sectoarele:

 • Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor;
 • Fabricarea băuturilor;
 • Prelucrarea lemnului;
 • Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie;
 • Fabricarea substanțelor și a produselor chimice;
 • Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
 • Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații;
 • Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice;
 • Fabricarea echipamentelor electrice;
 • Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
 • Fabricarea altor mijloace de transport;
 • Fabricarea de mobilă;
 • Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile;
 • Alte industrii.

Criteriile cumulative de eligibilitate pe care o întreprindere trebuie să le îndeplinească pentru a primi finanțare sunt următoarele:

 • Să fie înregistrate potrivit Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Să realizeze o investiție inițială în România, în maximum 3 ani de la data demarării acesteia, în unul dintre sectoarele eligibile prevăzute de schema de ajutor de stat în anexa nr.1;
 • Să nu intre în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
 • Să nu se afle în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii și să nu facă obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat;
 • Să nu beneficieze de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;
 • Să nu efectueze o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială.

Suplimentar, întreprinderile ce au încheiat cel puțin un an financiar trebuie să aibă rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate și capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.

Totodată, pentru a fi eligibili, în plus față de criteriile generale, întreprinderile nou-înfiinţate trebuie să aibă capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei și să nu aibă acționari care deţin sau au deţinut în România în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii o întreprindere cu acelaşi obiect de activitate pentru care solicită finanţare.

Criterii de eligibilitate cumulative pentru investiții

a) să fie considerate investiții inițiale (unitate nouă/extindere/diversificare/schimbare fundamentală) sau investiții inițiale care creează o nouă activitate economică (unitate nouă/diversificare in cazul județului Ilfov);
b) să aibă o valoare totală, fără TVA, a costurilor eligibile asociate investiției inițiale, de minimum 50 milioane lei;
c) să își demonstreze eficiența economică și viabilitatea pe perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia;
d) să îndeplinească condiția referitoare la efectul stimulativ;
e) să îndeplinească indicatorii cantitativi și calitativi prevăzuți de schemă;
f) să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie.

Etapele procesului de selecție

Cererile de acord pentru finanțare depuse se ordonează descrescător pe baza unui punctaj calculat și se analizează în limita bugetului sesiunii, a comunicat Ministerul de Finanțe. Analiza cererilor de acord pentru finanțare se finalizează cu acord pentru finanțare (dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile şi criteriile de eligibilitate) sau scrisoare de respingere. Plata ajutorului de stat se realizează după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile efectuate conform acordului pentru finanţare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate. Ajutorul de stat se va acorda în baza unor cheltuieli eligibile, precum realizarea de construcții, achiziție de echipamente și active necorporale, iar activele aferente investiției trebuie să fie noi.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe