Impactul asupra mediului se referă la schimbările care apar în mediul înconjurător ca rezultat direct sau indirect al activităților umane. Acesta include poluarea aerului și a apei, schimbările climatice, pierderea biodiversității și epuizarea resurselor naturale.

Însă, impactul poate fi măsurat și evaluat folosind diferite metode și indicatori. Află din acest articol cum anume poți afla ce impact au activitățile companiei tale asupra mediului înconjurător!

Activități ale companiei care pot avea impact asupra mediului

Activitățile companiilor pot avea un impact semnificativ asupra mediului înconjurător. În acest capitol, vom explora câteva exemple concrete care pot afecta mediul și pot contribui la deteriorarea sa.

Activități de producție

Multe companii, în special cele din industrii precum manufactura sau construcțiile, au procese de producție care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. Aceasta poate include emisii de gaze cu efect de seră, poluarea apei cu substanțe chimice sau generarea deșeurilor industriale. De exemplu, o fabrică care produce articole din plastic poate elibera gaze toxice în atmosferă sau poate genera deșeuri plastice care pot polua solul și apa. Aceste activități pot contribui la schimbările climatice și la degradarea ecosistemelor.

Consumul de resurse

Companiile utilizează o varietate de resurse în activitățile lor, incluzând energie, apă și materii prime. Utilizarea excesivă sau ineficientă a acestor resurse poate duce la epuizarea lor și poate avea un impact negativ asupra mediului. De exemplu, o companie care utilizează cantități mari de energie electrică produsă din surse fosile contribuie la creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră și la schimbările climatice. Mai mult, folosirea excesivă a apei sau exploatarea necontrolată a resurselor naturale pot duce la scăderea cantității de apă potabilă și la distrugerea habitatelor naturale.

Transportul și logistică

Transportul mărfurilor și angajaților companiei poate genera emisii de CO2 și alte gaze cu efect de seră. În plus, ambalarea și livrarea produselor pot duce la creșterea deșeurilor. De exemplu, transportul rutier deține o pondere semnificativă în emisiile de CO2 generate de sectorul industrial.

Pentru a evalua impactul acestor activități, dar și a altor practici care pot avea un impact negativ asupra mediului, este necesar să realizezi un audit de mediu.

Auditul de mediu: Ce este, cum se realizează și de ce este important

Un audit de mediu este un proces prin care se evaluează conformitatea activităților unei companii cu legile și reglementările de mediu aplicabile, precum și cu propriile politici și proceduri de mediu ale companiei. Scopul unui audit este de a identifica și evalua impactul activităților companiei asupra mediului înconjurător și de a identifica potențialele probleme de mediu. Auditul de mediu poate fi realizat de o echipă internă a companiei sau de o firmă specializată în acest domeniu.

Procesul de realizare a unui audit de mediu implică mai multe etape:

  1. Se realizează planificarea auditului, care include stabilirea obiectivelor, a metodelor de colectare a datelor și a programului de desfășurare a auditului.
  2. Se colectează și se analizează datele relevante, inclusiv informații despre activitățile companiei, consumul de resurse, generarea deșeurilor și emisiile poluante.
  3. Urmează evaluarea rezultatelor, în care se compară rezultatele obținute cu standardele și reglementările aplicabile.
  4. Se întocmește un raport de audit care conține concluziile și recomandările rezultate din audit. Acest raport poate fi utilizat pentru a lua măsuri de remediere a problemelor identificate și pentru a îmbunătăți performanța de mediu a companiei.

Cine poate face un audit de mediu?

Te întrebi cine poate face un audit de mediu? Ei bine, acesta poate fi realizat de către compania însăși sau poate fi externalizat către o firmă specializată în acest domeniu.

Pentru a putea face auditul de mediu, persoana responsabilă (auditorul) trebuie să aibă studii în științele mediului sau inginerie și cunoștințe solide despre legislația de mediu. De asemenea, ea trebuie să fie capabilă să evalueze impactul activităților companiei asupra mediului și să ofere soluții pentru îmbunătățirea acestuia. Abilitățile necesare includ analiza datelor, cunoașterea tehnicilor de evaluare a impactului asupra mediului și capacitatea de a comunica eficient rezultatele auditului.

Există mai multe tipuri de organizații sau persoane care pot efectua un audit de mediu. Acestea pot include:

  • consultanți externi specializați în auditul de mediu;
  • agenții guvernamentale responsabile cu monitorizarea și reglementarea impactului asupra mediului;
  • chiar angajați ai companiei care au fost instruiți ca auditori de mediu. Este important ca aceste persoane sau organizații să aibă cunoștințele și calificările necesare pentru a efectua auditul în mod adecvat.

În concluzie, înțelegerea impactului pe care activitățile companiei tale îl au asupra mediului este esențială pentru o afacere durabilă și responsabilă. Nu sta pe gânduri, ci acționează acum pentru a-ți face compania mai verde!

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe