• Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a decis săptămâna trecută să prelungească termenul de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul schemei de ajutor Construct Plus, parte din programul IMM Plus 2024, de pe 8 mai până pe 14 mai. Unul dintre motivele prelungirii, pe lângă zilele libere din perioada 1-7 mai, a fost pentru a favoriza înregistrarea unui număr cât mai mare de solicitări.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a precizat pentru Termene.ro că 34 de dosare prin care se solicită finanțări în cadrul Construct Plus au fost depuse până pe 8 mai, termenul inițial până la care se puteau depune solicitări de finanțare.

„Având în vedere solicitarea dumneavoastră privind numărul de dosare depuse pentru înscrierea în programul Construct Plus, vă comunicăm faptul că până la data de 8 mai 2024 au fost depuse 34 de dosare”, ne-au răspuns în scris reprezentanții biroului de Comunicare din cadrul ministerului.

Buget total de 149 de milioane de euro

Înscrierile în cadrul programului Construct Plus au început pe data de 8 aprilie 2024.

Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat pot fi IMM-urile și întreprinderile mari, care vor putea aplica pentru obținerea de granturi nerambursabile în scopul înființării și/sau dezvoltării capacităților de producție pentru materiale de construcție.

Valoarea maximă a ajutorului de stat regional nerambursabil este de 50 milioane de euro, dar nu mai mult de 75% din costurile eligibile totale ale proiectului de investiție și fără a depăși intensitatea prevăzută în Harta Regională autorizată de Comisia Europeană și aprobată la nivel național prin HG nr. 311/2022, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul alocat programului Construct Plus pentru anul curent este echivalentul în lei a 149 milioane de euro.

A expirat și al doilea termen de depunere

Și al doilea termen, cel prelungit, pentru depunerea dosarelor a expirat marți, 14 mai. Cum dosarele s-au depus în scris la secretariatul MEAT, până în acest moment nu s-a realizat centralizarea dosarelor din perioada 8-14 mai.

„Menționăm că Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a prelungit perioada de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare cu numărul de zile lucrătoare, echivalentul zilelor aferente sărbătorilor legale, respectiv până la data de 14 mai 2024. Astfel, în ședința de guvern din data de 30.04.2024 a fost aprobată completarea, cu articol unic, a OUG 68/2023 pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții”, ne-au mai transmis reprezentanții MEAT.

Astfel, la articolul 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2023 pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 7 iulie 2023, aprobată cu modificări prin Legea nr. 39/2024, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

Ministerul a mai comunicat totodată că cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative, se vor transmite de către aplicanți la Registratura MEAT (Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, București), fiind necesară următoarea mențiune pe plic: Direcția Politici Industriale și Finanțări pentru Industrie – O.U.G. nr. 68/2023.

Alte detalii despre Construct Plus

Beneficiarii granturilor din programul Construct Plus desemnați după finalizarea înscrierilor și a evaluării aplicațiilor au maximum 6 luni timp să demareze „investiția de la data încheierii acordului pentru finanțare, cu respectarea calendarului asumat in documentația anexata Cererii de acord pentru finanțare si in anexa la Acordul pentru finanțare”, se precizează în documentul publicat de MEAT.

Proiectul Ghidului de Plată pentru Construct Plus poate fi consultat aici.

Tot în 6 luni de la data „încheierii acordului de finanțare – cu respectarea celor asumate in documentația anexata cererii de acord pentru finanțare si potrivit cordului pentru finanțare – beneficiarul trebuie să facă dovada cofinanțării în termen de maximum 6 luni”, se mai precizează în documentul citat.

Valoarea cofinanțării proiectelor care aplică la Construct Plus 2024 este de minimum 25% din valoarea investiției.

În ceea ce privește punctajul, acesta poate fi consultat mai jos:

sursa: MEAT

Beneficiarul trebuie să  transmită la MEAT în termen de maximum 6 luni de la data demarării investiției „prima cerere de plată a ajutorului de stat și formularul de decont, însoțite de documente justificative menționate în prezentul Ghid”.

Cum se transmit cererile de plată

Termene.ro a consultat proiectul de Ghid de Plată din programul Construct Plus și văr prezintă câteva dintre precizările stipulate în document.

  • Prima cerere de plată se transmite la MEAT in termen de maximum 6 luni de la data demarării investiției.
  • Anual, beneficiarul poate solicita maximum 4 cereri de plată.
  • O nouă cerere de plată poate fi solicitată doar daca cererea anterioară a fost aprobată.
  • Cererea de plată finală se transmite pana la data de 31 decembrie 2028. Cererile de plată transmise ulterior termenului de 31 decembrie 2028 se restituie beneficiarului.

Plata ajutorului de stat se efectuează către beneficiari in perioada 2024-2029, conform cheltuielilor eligibile realizate de către beneficiari in baza acordurilor pentru finanțare.

MEAT soluționează cererea de plata după ce se realizează „verificarea la fata locului a existentei activelor si a conformității declarațiilor/documentelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiar”, se precizează în Ghid.

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe