Loading the Amira Audio Citește articolul...
  • De luni, 27 mai, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a unei hotărâri de guvern, Fiscul are o nouă organizare și noi obiective.

În numărul 487 al Monitorului Oficial, publicat luni, 27 mai, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 465 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Asta după ce, în ședința Executivului de joi, 23 mai, a fost aprobat un proiect de hotărâre de guvern prin care se modifică parțial organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), așa cum Termene.ro v-a mai informat despre acest subiect.

Pe lângă clarificări organizatorice și de structură, Guvernul României a impus Fiscului obligația de a descoperi fraude fiscale și de a face investigații fiscale fără a mai fi solicitată în acest sens de procurori.

Obligația de a descoperi frauda fiscală

Cea mai importantă modificare este transformarea dintr-o instituție care este sesizată și face controale tematice într-o agenție care are rolul de a descoperi evaziunea și frauda fiscală.

Proiectul de hotărâre de guvern prevede completarea articolului 6 din HG nr. 520/2013 astfel: „La articolul 6, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: g) prevenirea, descoperirea și combaterea evaziunii fiscale și a fraudei fiscale”.

Cuvântul adăugat în noua inițiativă este „descoperirea”.

Aceasta va permite Direcției Generale Antifraudă Fiscală să facă anchete fiscale fără a fi necesară pornirea unei anchete penale pentru astfel de fapte, conform analizei experților din domeniu consultați de Termene.ro.

Tot în proiectul de hotărâre de guvern se explică: „Agenția asigură administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri bugetare date prin lege în competența sa, precum și controlul fiscal, respectiv inspecția fiscală, controlul inopinat, controlul antifraudă, verificarea situației fiscale personale, verificarea documentară, conformarea voluntară pentru prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care au ca efect frauda fiscală și evaziunea fiscală, precum și a altor fapte date prin lege în competența sa”.

Mai mult, sintagmele „control operativ și inopinat”, „control curent” și „control tematic” utilizate până în prezent în cadrul HG nr. 520/2013, cu modificările și completările ulterioare, sunt înlocuite cu sintagma „control antifraudă”, se precizează în nota de fundamentare a proiectului.

Obligația de a face investigații fiscale

A doua obligație, pe lângă cea de descoperire a fraudelor fiscale, este cea de a face propriile investigații fiscale.

Prin noul proiect, ANAF-ul poate efectua „investigații, supravegheri și verificări fiscale necesare prevenirii și descoperirii faptelor de evaziune fiscală și fraudă fiscală, inclusiv în cazurile în care sunt semnalate situații de încălcare a legislației specifice”.

„Participă, cu personal propriu sau în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere și instituții specializate, la acțiuni de depistare și sancționare a activităților ilicite care generează fenomene de evaziune și fraudă fiscală”.

„Încheie, ca urmare a controalelor efectuate, acte de control pentru stabilirea stării de fapt fiscale, pentru constatarea și sancționarea contravențiilor, precum și pentru constatarea împrejurărilor privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală, sesizând, după caz, organele de urmărire penală”.

Alte prevederi din noul proiect de HG privind funcționarea ANAF

„Agenția asigură administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri bugetare date prin lege în competența sa, precum și controlul fiscal, respectiv inspecția fiscală, controlul inopinat, controlul antifraudă, verificarea situației fiscale personale, verificarea documentară, conformarea voluntară pentru prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care au ca efect frauda fiscală și evaziunea fiscală, precum și a altor fapte date prin lege în competența sa”.

„Asigură aplicarea unitară a prevederilor legislației privind digitalizarea, date prin lege în competența sa, împreună cu Ministerul Finanțelor”.

„Acționează atât în vederea prevenirii sustragerii de la plata sumelor datorate bugetelor administrate de Agenție, cât și pentru prevenirea și descoperirea evaziunii fiscale și a fraudelor fiscale”.

„Constituie și utilizează baze de date necesare pentru prevenirea și descoperirea infracțiunilor financiar-fiscale și a altor fapte ilicite în domeniul fiscal”.

„Constată împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul evaziunii fiscale, stabilește implicațiile fiscale ale acestora și dispune, în condițiile Codului de procedură fiscală, luarea măsurilor asigurătorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să își ascundă, să își înstrăineze ori să își risipească patrimoniul”.

„Legitimează și stabilește identitatea administratorilor unităților controlate, precum și a oricăror persoane implicate în săvârșirea faptelor de evaziune și fraudă fiscală constatate și solicită acestora explicații scrise, după caz”.

„Exercită controlul antifraudă privind prevenirea și descoperirea oricăror acte și fapte din domeniul financiar-fiscal, care au ca efect evaziunea și frauda fiscală”.

„Efectuează, în condițiile legii, controale în vederea identificării evaziunii și fraudei fiscale la toate categoriile de contribuabili, indiferent de domiciliul fiscal, mărimea și forma de organizare, precum și în orice loc, indiferent de forma sub care se desfășoară activități economice generatoare de venituri”.

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe