• Între 20.000 și 200.000 de euro este finanțarea pe care o pot primi solicitanții în cadrul unei noi sesiuni de finanțare cu fonduri europene adresate firmelor din regiunea de Sud-Est a României. Solicitanții eligibili sunt microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, din mediu urban, cu sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal în mediul urban, cu excepția teritoriului acoperit de Instrumentul Teritorial Integrat Delta Dunării, anunță ADR Sud-Est România. Co-finanțarea solicitanților trebuie să fie de minimum 10%.

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Est a anunțat că proiectele pentru competitivității microîntreprinderilor se depun prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 29 mai 2024, ora 10.00 – 28 iunie 2024, ora 16.00.

Finanțarea se face prin programul european pentru stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor, Operațiunea A.1 Creșterea competitivității microîntreprinderilor.

„Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, lansează Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea 1 “O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”, Obiectiv Specific OS1.3. Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR), Acțiunea 1.6 Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor, Operațiunea A.1 Creșterea competitivității microîntreprinderilor”, au precizat reprezentanții instituției printr-un comunicat.

Condiții

  • Alocarea totală a apelului de proiecte (FEDR + Buget de stat) este de 43.362.593 Euro, din care 36.858.204 euro FEDR.
  • Solicitanții eligibili sunt microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, din mediu urban, cu sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal în mediul urban, cu excepția teritoriului acoperit de Instrumentul Teritorial Integrat Delta Dunării.
  • Din acești bani, microîntreprinderile eligibile vor primi fonduri nerambursabile de câte 20.000-200.000 EUR/proiect, pentru investiții.
  • Procentul sprijinului este de maximum 90%. Beneficiarul va asigura din resurse proprii cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile plus toate cheltuielile neeligibile.
  • Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în limitele valorilor minime și maxime eligibile pentru un proiect este cursul de 4,9683 lei/euro.

Investițiile eligibile sunt

  • Construirea/modernizarea/ extinderea de infrastructuri așa cum sunt definite în ghidul solicitantului, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI;
  • Dotare cu active corporale, de exemplu: echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
  • Dotare cu instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, de ex: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.
  • Investiții în active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusive a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/1058 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, art. 7 punctul (h), sunt excluse de la finanțare investițiile legate de producția, prelucrarea, transportul, distribuția, stocarea sau arderea combustibililor fosili. În acest sens, nu sunt eligibile echipamentele/ utilajele/ instalațiile de lucru sau orice alt activ corporal care funcționează prin arderea combustibililor fosili (inclusiv biocombustibili), fiind eligibile doar cele care sunt alimentate exclusiv electric.

Ghidul Solicitantului prezintă condițiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile:

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe