Tendințele politice, economice, tehnologice și socio-culturale influențează în mare măsură orice afacere. Deși unii antreprenori își concentrează atenția mai mult asupra mediului intern al companiei și micromediului reprezentat de furnizorii externi, clienții sau concurența, macromediul joacă și el un rol important în succesul unui business. Managerii responsabili trebuie să cunoască foarte bine piața pe care își desfășoară activitatea ca să se adapteze și să implementeze strategii care să crească profitabilitatea firmei.

Unul dintre cele mai bune instrumente de analiză a sectorului macroeconomic este analiza PEST. Aceasta servește pentru a studia sistemele economice ale unei anumite regiuni în ansamblu și este esențială atât pentru inițierea unui business, cât și pentru calculul riscurilor și beneficiilor pe care o companie le întâmpină pe piață. Iată ce trebuie să știi despre analiza mediului de marketing:

 

Ce este analiza PEST(LE)?

Analiza PESTLE este un instrument puternic cu ajutorul căruia pot fi investigate situațiile strategice într-o afacere de succes. Numele PEST, cunoscut și ca STEP, provine de acronimul politic, economic, social și tehnologic, însă analiza mai este denumită și PESTEL sau PESTLE, deoarece i se mai pot adăuga două litere ce provin de la ecologic și legislativ.

Practic, când ne gândim la analiza PEST, modelul presupune un studiu ce constă în analiza factorilor politici, economici, sociali, tehnologici, ecologici și legislativi care constituie macromediul și descriu imaginea de ansamblu a locului unde își desfășoară activitatea o companie, la nivel național sau regional.

Această analiză este utilă pentru înțelegerea dezvoltării sau declinului unei piețe și permite implicit definirea poziției, determinarea potențialului și stabilirea direcției unei afaceri.

Analiza PEST reprezintă o piatră de temelie a scanării mediului extern, întrucât privește în afara organizației și se concentrează asupra zonei macroeconomice la scară largă, în afara industriei care înconjoară o firmă. Aplicabilitatea factorilor poate varia în funcție de industrie sau piață, însă este important să știm ce factori trebuie să studiem pentru analiza mediului de marketing.

 

Politic

Factorii politici din analiza PESTLE fac referire la intervenția guvernului în economie și influența acestuia asupra mediului de afaceri. De pildă, impactul taxelor percepute, al legislației în vigoare sau gradul de stabilitate politică au o importanță extraordinară pentru prosperitatea unei afaceri.

Orice exemplu de analiză PEST investighează impozitele, legislația muncii, prețurile, legile de mediu, subvențiile pentru anumite domenii de activitate, relaxarea fiscală sau austeritatea. Mai pot fi luați în calcul și alți factori politici, precum reducerile de taxe, accizele din anumite sectoare, birocrația, restricțiile de comerț, schimbarea guvernării pe termen scurt, programele electorale, politicile legate de brevete, obligațiile agenților economici, corupția sau chiar regulamentul GDPR.

În anumite cazuri, factorii politici sunt esențiali atunci când o companie își analizează intrarea pe o piață dintr-o altă țară, pentru că trebuie să țină cont de stabilitatea politică a statului respectiv înainte să-și înceapă activitatea.

 

Economic

Criteriul economic vizează factorii economici permanenți, temporari la nivel național și temporari la nivel internațional. În prima categorie putem include factorii stabili în timp, ale căror modificări sunt minime – de exemplu rata de creștere a populației, disponibilitatea materiilor prime, nivelul salariilor sau dezvoltarea economică a regiunii.

Dacă vorbim de factorii temporari la nivel de țară, o analiză PESTLE se va concentra asupra elementelor ce țin de situația statului în raport cu activitatea sa economică, precum ar fi situația balanței de plăți, PIB-ul, șomajul, inflația ori ratele dobânzilor prezente pe piață. În cazul factorilor temporari la nivel național, analiza mediului de marketing va ține seama de concurența dintre companiile din alte regiuni și nivelul protecționismului de piață.

Situația economică mondială poate afecta economia unei țări și, implicit, activitatea afacerilor din acea țară.

 

Social

În categoria factorilor socio-culturali includem nivelul educațional, sănătatea oamenilor, gusturile, preferințele, valorile și credințele consumatorilor, stilul de viață, vârsta medie dintr-o zonă vizată, migrația sau noile forme de structură familială.

analiză PESTLE trebuie să ia în considerare toate aspectele socio-culturale ale mediului de afaceri, deoarece astfel de considerații se pot schimba dramatic de la o regiune la alta. Orice întreprindere va reuși doar dacă încearcă să-și adapteze produsele și serviciile în funcție de societate și schimbările care au loc în cadrul societății.

 

Tehnologic

Noile tehnologii sunt relevante pentru orice afacere, întrucât oferă posibilități de proiectare a produselor, cu costuri minime. Tehnologia reprezintă cheia succesului pentru o afacere din zilele noastre, de aceea este important ca o analiză PESTLE să țină cont de domeniul său de activitate, accesul la inovațiile tehnologice, cercetarea dintr-un anumit sector, automatizarea ori comunicațiile globale.

Schimbările tehnologice influențează costurile, calitatea și eficiența produselor sau serviciilor, iar cei care nu țin pasul cu ele sunt rapid depășiți de alții care reușesc să se adapteze la noile modele.

 

Legislativ

Uneori, când se efectuează o analiză PESTLE, trebuie să fie făcută distincția între factorii politici și cei legislativi (legali). Acest criteriu face referire la analiza juridică, la legile care pot afecta dezvoltarea activității economice. Pot fi analizați factori precum legile antidiscriminare ori alte bariere de intrare pe piață, cum ar fi legile antitrust.

 

Ecologic

Factorii de mediu sau ecologici afectează și ei dezvoltarea unei societăți. Spre exemplu, turismul ori companiile de asigurări depind direct de starea mediului înconjurător. Așadar, firmele din anumite sectoare trebuie să analizeze și factori precum politicile adoptate de agențiile guvernamentale, legile de mediu sau preocupările legate de schimbările climatice.

 

Importanța analizei PEST(LE) în afaceri

Analiza PESTLE are rolul de a dezvolta o viziune exhaustivă asupra factorilor ce influențează buna funcționare a unei afaceri de succes. Aceasta studiază tendințele pe termen lung și oferă detalii despre efectele acestora, înainte de a fi resimțite în anumite industrii. Investigarea factorilor politici, economici, sociali, tehnologici, legislativi și ecologici poate genera idei de marketing, soluții pentru diferite probleme, idei de noi produse și servicii, etc.

Analiza PESTLE pregătește companiile pentru viitor, contribuie la stabilirea și implementarea strategiilor care să aducă profitabilitate unei afaceri și ajută o societate să evalueze mediul macroeconomic ca să-și stabilească punctele slabe și punctele forte și să-și poată evalua riscurile și beneficiile pe piață.

 

Când se utilizează analiza PEST(LE)?

Analiza mediului de marketing poate propulsa o companie la nivelul următor sau o poate ajuta să se lanseze pe piață la momentul oportun. De multe ori, schimbările din macromediu apar neanunțate, însă o imagine mai clară asupra factorilor externi ajută firma să nu fie luată prin surprindere.

Iată când se utilizează analiza PESTLE:

  • Pentru planificarea strategică a unui business;
  • Pentru analiza tendințelor din mediul de afaceri;
  • Pentru dezvoltarea produselor sau serviciilor noi;
  • Pentru întocmirea rapoartelor de cercetare;
  • Pentru planificare în marketing.

 

Diferențele dintre SWOT și PEST(LE)

Atunci când vrei să începi un nou business sau să-l dezvolți pe cel actual, trebuie să efectuezi o analiză clară ca să poți face față tuturor provocărilor. Pe lângă definirea unor obiective SMART, analizele SWOT și PEST sunt cele mai utile instrumente la care poți apela.

Cu toate că există diferențe între analizele PESTLE și SWOT, pe care le vom prezenta în cele ce urmează, acestea sunt concepute pentru a crește o afacere.

Analiza PESTLE examinează situația și potențialul pieței, pentru a indica în mod special atractivitatea acesteia din perspectiva factorilor externi studiați, în timp ce analiza SWOT este folosită pentru a evalua mediul intern al companiei prin identificarea punctelor slabe și a celor forte, dar și a mediului extern, pentru a fi stabilite oportunitățile și amenințările.

Diferența majoră între cele două instrumente este aceea că PESTLE se folosește doar pentru analiza mediului extern, în timp ce SWOT permite atât evaluări interne, cât și externe.

În general, SWOT analizează o companie, o propunere sau o idee de afaceri, în timp ce analiza PESTLE se folosește pentru a identifica impactul factorilor ce pot afecta operațiunile comerciale. De altfel, analiza mediului de marketing se efectuează înaintea celei SWOT, pentru că ajută la identificarea punctelor slabe și forte, a oportunităților și amenințărilor.

Orice schimbare de mediu influențează puternic activitatea unei companii. Analiza PESTLE te ajută să înțelegi modul în care factorii externi afectează lansarea unui proiect sau dezvoltarea societății și îți oferă toate premisele pentru planificarea succesului afacerii tale.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 70.000 de companii folosesc platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe