• Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin care instituția va avea un departament denumit Evidența operativă, care va avea ca scop recuperarea creanțelor firmelor și persoanelor fizice existente în sistemul informatic al Fiscului, a fost publicat joi, 16 mai, în Monitorul Oficial.

Pentru că în luna aprilie încasările din creanțele înregistrate în sistemul electronic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au fost zero, așa cum a relatat Profit.ro, conducerea instituției a considerat că aceste rezultate au fost înregistrate pentru că în cadrul Fiscului nu există un tipar de lucru și un departament care să recupereze datoriile firmelor și persoanelor fizice evidențiate de noua digitalizare a instituției.

Astfel, în Monitorul Oficial nr. 452 de joi, 16 mai, a fost publicat Ordinul Președintelui ANAF privind „Procedura de înregistrare a titlurilor de creanță și a veniturilor din digitalizare încasate în evidența operativă”.

Decizia conducerii Fiscului are legătură cu recuperarea creanțe fiscale stabilite astfel:

  • a) decizii de impunere emise de structurile de control fiscal;
  • b) decizii de impunere emise în procedura de stabilire din oficiu a creanțelor fiscale;
  • c) declarații de impunere inițiale sau rectificative, depuse ca urmare a notificărilor de conformare, comunicate contribuabilului de către organul fiscal competent;
  • d) decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii.

Ce conține Ordinul Președintelui ANAF nr. 912 din 30 aprilie 2024, publicat pe 16 mai în Monitorul Oficial

Art. 1. „Se aprobă Procedura de înregistrare a titlurilor de creanță și a veniturilor din digitalizare încasate în evidența operativă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

Art. 2. „Direcția generală de monitorizare a veniturilor și sinteză, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

Categoriile de datorii ale persoanelor fizice și juridice care vor fi recuperate cu ajutorul sistemului electronic:

În decizia ANAF se precizează că este vorba despre următoarele categorii de creanțe:

a) obligațiile fiscale aferente titlurilor de creanță fiscală depuse/emise ca urmare a utilizării profilelor de risc specifice contribuabililor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică ce datorează, conform legii, impozite, taxe și contribuții sociale, precum și a neconcordanțelor și/sau inadvertențelor identificate prin Sistemul informatic de interes strategic național;

b) veniturile suplimentare aferente titlurilor de creanță de la lit. a), încasate conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Cum va funcționa departamentul de Evidență operativă

„Lunar, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă, organele fiscale competente transmit, în vederea monitorizării, informațiile necesare pentru Evidență, respectiv obligațiile fiscale suplimentare din digitalizare, precum și sumele încasate aferente acestora,” se precizează în documentul ANAF.

La nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală se centralizează informațiile din Evidență transmise de către organele fiscale competente și se raportează Ministerului Finanțelor până la data de 30 a fiecărei luni pentru luna precedentă.

Evidența se organizează în patru categorii de venituri ale bugetului general consolidat administrate de ANAF, după cum urmează:

  • a) venituri ale bugetului de stat;
  • b) venituri ale bugetului asigurărilor sociale;
  • c) venituri ale bugetului asigurărilor sociale de sănătate;
  • d) venituri ale bugetului fondului pentru șomaj.
Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe