Procedura de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor a suferit o serie de modificări atât referitor la modul de calcul privind cifra de afaceri cât și la cel referitor la veniturile lunare ale salariaților din domeniu.

Modificările au fost publicate luni, 3 iulie, în Monitorul Oficial al României, dată de la care intră și în vigoare.

Cum se calculează noua bază

Până în prezent, beneficiau de facilități în domeniu angajatorii care realizează cifra de afaceri din activități specifice domeniului construcții în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală. Pentru societățile comerciale nou-înființate, cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care se aplică scutirea.

Conform noului Ordin de ministru semnat de Marcel Boloș, pentru angajatorii existenți la data de 1 ianuarie a fiecărui an se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri din activitățile specifice domeniului construcții, precum și cifra de afaceri totală, realizată cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea.

„Pentru determinarea procentului de 80% din cifra de afaceri totală, la calculul cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea de construcții, angajatorii au în vedere numai veniturile din activitatea de construcții desfășurată pe teritoriul României. Veniturile realizate din întreaga activitate desfășurată pe teritoriul României se vor avea în vedere pentru calculul cifrei de afaceri totale”, se precizează în textul legislativ.

„Prin activitatea desfășurată pe teritoriul României, în înțelesul prezentei proceduri, se înțelege activitatea desfășurată efectiv în România, în scopul realizării de produse și prestării de servicii, indiferent de statutul de rezidență al beneficiarilor”, este scris în proiectul Ministerului Finanțelor.

În vederea aplicării facilităților fiscale în domeniul construcțiilor, angajatorii care desfășoară activitățile aferente cel puțin unuia din codurile CAEN (conform art. 60 punctul. 5 lit. a) din Codul fiscal) procedează după cum urmează:

  • 1. în cazul angajatorilor existenți la data de 1 ianuarie a fiecărui an:

a) se calculează raportul între «Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții» și «Cifra de afaceri totală», cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea;

b) în situația în care procentul rezultat din calculul raportului este de cel puțin 80% din «Cifra de afaceri totală» determinată, facilitățile fiscale se acordă pe durata anului în curs cu respectarea condiției prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal pe toată perioada aplicării facilităților fiscale;

  • 2. în cazul angajatorilor nou-înființați:

a) indicatorii «Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții» și «Cifra de afaceri totală» determinați se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea;

b) pentru a beneficia de facilitățile fiscale, raportul între «Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții» și «Cifra de afaceri totală» determinate trebuie să fie în procent de cel puțin 80%”.

Modificările referitoare la salariul brut

Conform noului Ordin de ministru semnat de Marcel Boloș, condiția privind salariul brut de încadrare se consideră îndeplinită după cum urmează:

  • a) în cazul contractelor individuale de muncă normă întreagă, încheiate potrivit legii, veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 4.000 de lei lunar.

Salariul minim brut pe țară de 4.000 de lei lunar este stabilit proporțional cu câștigul salarial brut de bază pentru un program de lucru în medie de 165,333 de ore pe lună. Pentru salariații care au încheiate contracte de muncă cu timp parțial, încheiate potrivit legii, facilitățile fiscale se acordă numai dacă venitul brut lunar din salarii și asimilate salariilor este calculat proporțional cu salariul brut de încadrare pentru un program de lucru normal de 8 ore/zi;

  • b) în situația în care o persoană fizică realizează venituri, în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, încheiate potrivit legii, în aceeași lună, la același angajator, în vederea acordării facilităților fiscale se verifică mai întâi dacă fiecare contract individual de muncă respectă condiția prevăzută la art. 60 pct. 5 lit. c) prima teză din Codul fiscal, respectiv dacă venitul brut este calculat la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 4.000 de lei lunar, în cazul contractului individual de muncă cu normă întreagă, sau dacă venitul brut lunar este calculat proporțional cu salariul brut de încadrare pentru un program de lucru normal de 8 ore/zi, în cazul contractului individual de muncă cu timp parțial. Pentru acordarea facilităților fiscale, veniturile aferente contractelor individuale de muncă care respectă condiția de raportare la 4.000 de lei se cumulează. În acest caz, facilitățile fiscale se acordă pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor care cumulate nu depășesc plafonul prevăzut la art. 60 pct. 5 lit. c) din Codul fiscal. Pentru partea care depășește acest plafon nu se acordă facilitățile fiscale.

Pentru veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor, realizate în baza unui contract individual de muncă, mai mici de 4.000 de lei/lună, facilitățile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiția ca acestea să fie calculate la un salariu brut de încadrare cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, de minimum 4.000 de lei lunar, pentru un program de lucru în medie de 165,333 de ore pe lună.

Codurile CAEN care beneficiază de facilități

Conform Codului fiscal, sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute, pentru activitatea desfășurată în România, în baza contractului individual de muncă, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

angajatorii desfășoară activități în sectorul construcții care cuprind:

(i) activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 – secțiunea F – Construcții;

(ii) domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN:

2312 – Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;

2331 – Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică;

2332 – Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă;

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;

2363 – Fabricarea betonului;

2364 – Fabricarea mortarului;

2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;

2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;

2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;

2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;

2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;

0812 – Extracția pietrișului și nisipului;

2351 – Fabricarea cimentului;

2352 – Fabricarea varului și ipsosului;

2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;

(iii) 711 – Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 70.000 de companii folosesc platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe