• Ministerul Finanțelor dorește să modifice Codul Fiscal pentru a putea impozita mai mult proprietățile și mașinile de lux pentru care în opinia Fiscului nu s-a stabilit inițial corect cuantumul taxelor de către administrațiile locale. În acest sens, ministerul de resort a pus vineri, 26 aprilie, în transparență publică un proiect de ordonanță de urgență pentru „modificarea și completarea unor acte normative”.

Contribuabilii nu vor mai putea evita plata „Impozitului special” pe case și mașini scumpe, dacă proiectul pus în dezbatere de Ministerul de Finanțe va fi aprobat într-o ședință de guvern. Cel puțin asta intenția Ministerul de Finanțe. Impozitului special (sau taxa de lux) a fost introdus de la 1 ianuarie 2024.

Care sunt proprietățile de lux pentru care este nevoie plata „impozitului special”, este vorba de:

  • proprietăți imobiliare care au o valoarea impozabilă de peste 2,5 milioane de lei (500.000 de euro);
  • autovehicule care au o valoare impozabilă de peste 375.000 de lei (75.000 de euro).

Proiectul publicat de Ministerul de Finanțe stabilește că: „În termen de 30 de zile de la publicarea acestei OUG în Monitorul Oficial, ANAF va fi obligat să înștiințeze persoanele care au case mai scumpe de 2,5 milioane lei (500.000 euro) și/sau autoturisme mai scumpe de 375.000 lei (75.000 euro) că trebuie să plătească impozit”.

Diferența la impozitul special pe bunuri de lux

Este vorba de „impozitul special” introdus prin Legea 296/2023 pentru bunuri mobile și imobile considerate de lux în opinia Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Impozitul special se aplică din acest an. Fiscul a considerat că pot fi situații în care administrațiile locale și proprietarii nu cunosc dacă proprietățile impozitate sunt considerate de lux motiv pentru care inițial se aplică un impozit mai mic.

„Având în vedere că baza de impozitare pentru impozitul pe clădiri nu s-a prevăzut în cuprinsul „Deciziei de impunere” și astfel, aceasta nu se comunică de către unitățile administrativ-teritoriale contribuabililor plătitori ai impozitului pe clădiri și implicit, persoanele fizice care dețin în proprietate/coproprietate clădiri rezidențiale nu au posibilitatea de a cunoaște dacă valoarea impozabilă determinată potrivit art. 457 din Codul fiscal, de către organul fiscal local, depășește plafonul prevăzut pentru impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, de 2.500.000 lei”, se precizează în proiectul de ordonanță pregătit de Ministerul de Finanțe.

În aceste situații, ANAF a stabilit că persoanele fizice să achite ulterior o completare de impozitare.

Contribuabilul va plăti 0,3% din diferența dintre valoarea impozabilă stabilită de administrațiile locale și valoarea impozabilă stabilită de Fisc prin „Art. 457 – Calculul impozitului pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice” din Codul Fiscal.

„În cazul proprietăților reprezentând clădiri rezidențiale se va aplica o cotă de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2,5 milioane lei”.

Impozitul special pentru mașini de lux

„În cazul autoturismelor se va aplica o cotă de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei”.

Se aplică pentru:

  • „Persoanele fizice care, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale situate în România, dacă valoarea impozabilă a clădirii, calculată depășește 2,5 milioane lei”.
  • „Persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/înregistrate în România a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei”.

Impozitul pentru autoturisme se datorează pe o perioadă de 5 ani începând cu anul fiscal în care are loc predarea-primirea autoturismului sau pentru fracțiunea de ani rămasă până la împlinirea perioadei de 5 ani de la această dată pentru cele la care predarea-primirea autoturismului a avut loc anterior.

Calculul impozitului pe clădirile rezidențiale

Prin Art. 457 din Codul Fiscal se stabilește astfel „Calculul impozitului pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice”.

(1) Pentru clădirile rezidențiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Cota impozitului pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.
(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:

Tipul clădirii Valoarea impozabilă
– lei/m2 –
Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative) Fără instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă
sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic
1.000 600
B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă,
din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic
300 200
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă
sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic
200 175
D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă,
din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic
125 75
E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol,
demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A – D
75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii
F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol,
la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință,
în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A – D
50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

Despre Termene.ro

Dacă tot sunteți aici, Termene.ro vă recomandă să vă abonați la newsletterul Cafeaua de la 7, care vă oferă ocazia să citiți tot ce s-a întâmplat important în ziua precedentă. Newsletterul vă recomandă informații care pot fi importante pentru antreprenori, știri utile în viața cotidiană, dar și noutăți de povestit colegilor sau angajaților într-o pauză.

Varianta video a newsletterului, poate fi urmărită pe Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, sau aici, pe blogul de news al platformei Termene.ro

Distribuie mai departe