LISTA FIRME Galati

(60 547)

L********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: GALATI

S********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: GALATI

GRAI SRL

Cod unic inregistrare: 7594253 Numar Inmatriculare RC: J17/1154/1995 Localitate: GALATI

PRIMO S.R.L.

Cod unic inregistrare: 4650642 Numar Inmatriculare RC: J17/2256/1993 Localitate: GALATI

EULALIA SRL

Cod unic inregistrare: 7940861 Numar Inmatriculare RC: J17/1796/1995 Localitate: GALATI

GHERAMIH SRL

Cod unic inregistrare: 7558650 Numar Inmatriculare RC: J17/1089/1995 Localitate: GALATI

A********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: GALATI

DANGI IMPEX SRL

Cod unic inregistrare: 6081926 Numar Inmatriculare RC: J17/2074/1994 Localitate: GALATI

M********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: GALATI

A********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: GALATI

H********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: GALATI

C********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: GALATI

REPAR CONSTRUCT S.R.L.

Cod unic inregistrare: 15695364 Numar Inmatriculare RC: J17/1177/2003 Localitate: GALATI

D********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: GALATI

JASMIR SRL

Cod unic inregistrare: 15512637 Numar Inmatriculare RC: J17/796/2003 Localitate: GALATI

SOTI STAR 2004 S.R.L.

Cod unic inregistrare: 16190238 Numar Inmatriculare RC: J17/303/2004 Localitate: GALATI

Z********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: GALATI

AUTONIKKO S.R.L.

Cod unic inregistrare: 16096053 Numar Inmatriculare RC: J17/101/2004 Localitate: GALATI

MERCANTE SRL

Cod unic inregistrare: 17283343 Numar Inmatriculare RC: J17/434/2005 Localitate: GALATI

NICUCRIS S.R.L.

Cod unic inregistrare: 10546507 Numar Inmatriculare RC: J17/448/1998 Localitate: GALATI

E********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: GALATI

PAS S.R.L.

Cod unic inregistrare: 3263850 Numar Inmatriculare RC: J17/394/1993 Localitate: GALATI

COLD WATER S.R.L.

Cod unic inregistrare: 4088960 Numar Inmatriculare RC: J17/1022/1993 Localitate: GALATI

PATRICIU SRL

Cod unic inregistrare: 4088820 Numar Inmatriculare RC: J17/2414/1992 Localitate: GALATI

CORSAR S.R.L.

Cod unic inregistrare: 4088839 Numar Inmatriculare RC: J17/1461/1993 Localitate: GALATI

T********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: GALATI

D********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: GALATI

T********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: GALATI

A********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: GALATI

V********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: GALATI

C********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: GALATI

VICMAN SERVICII SRL

Cod unic inregistrare: 8536897 Numar Inmatriculare RC: J17/981/1996 Localitate: GALATI

PALDCO EST SRL

Cod unic inregistrare: 8006750 Numar Inmatriculare RC: J17/4/1996 Localitate: GALATI

SEVENTEEN S.R.L.

Cod unic inregistrare: 8197529 Numar Inmatriculare RC: J17/414/1996 Localitate: GALATI

SYMON VAL S.R.L.

Cod unic inregistrare: 22065680 Numar Inmatriculare RC: J17/1137/2007 Localitate: GALATI

M********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: GALATI

M********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: GALATI

SUNWAY S.R.L.

Cod unic inregistrare: 23133340 Numar Inmatriculare RC: J17/177/2008 Localitate: GALATI

R********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: GALATI

IANISMAN SRL

Cod unic inregistrare: 22259112 Numar Inmatriculare RC: J17/1338/2007 Localitate: GALATI

IGA 85 S.R.L.

Cod unic inregistrare: 22510779 Numar Inmatriculare RC: J17/1712/2007 Localitate: GALATI

ANGELIA MIRADOM SRL

Cod unic inregistrare: 24788276 Numar Inmatriculare RC: J17/2179/2008 Localitate: GALATI

B********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: GALATI

T********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: GALATI

L********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: GALATI

M********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: GALATI

PROEXPERT SRL

Cod unic inregistrare: 12727127 Numar Inmatriculare RC: J17/156/2000 Localitate: GALATI

N********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: GALATI

C********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: GALATI

G********

Cod unic inregistrare: ****** Numar Inmatriculare RC: *********** Localitate: GALATI