ERB RETAIL SERVICES IFN S.A.
CUI 16036850

Identificare şi activitate firmă

Ai acces timp de 2 zile la instrumente inteligente pentru business

* Ofertă valabilă doar pentru reprezentanţii legali ai firmelor din România.

Date despre această firmă. Profit. Rapoarte. Indicatori financiari. Litigii. Datorii. Cifre de afaceri.

Termene.ro este cea mai mare bază de date din România ce deţine cele mai complexe informaţii financiare şi juridice despre 3 732 242 firme româneşti şi despre 19 271 004 dosare de instanţă.

Informaţiile sunt prelucrate automat pentru a-ţi oferi instant datele specifice care te interesează. Ai acces la o interfaţă prietenoasă pentru a găsi simplu şi rapid tot ceea ce te interesează.

Dorești să actualizezi datele firmei ERB RETAIL SERVICES IFN S.A.?

Prezentare platforma Termene.ro

Repartizarea dosarelor pe Stadiu Procesual

Repartizarea dosarelor pe ani

Repartizarea dosarelor de instanţă pe judeţe

Firma ERB RETAIL SERVICES IFN S.A. are un număr de dosare.

În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.

De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.

Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.

Monitorul Oficial - Firma ERB RETAIL SERVICES IFN S.A.

Fragment din Monitorul nr. 4576 din anul 2017

      Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ERB RETAIL SERVICES IFN - S.A. ("Societatea"), societate pe acțiuni înmatriculată conform legii române, cu sediul social în București, sectorul 2, bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 6A, parter (parțial), etaj 3 (Zona 3), înregistrată la Oficiul Registrului sub numărul de ordine J40/338/2004, Cod Unic de Înregistrare 16036850, a avut loc la sediul Societății la data de 31.10.2017, ora 10,00, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu participarea următorilor acționari: 1. ERB NEW EUROPE HOLDING B.V., societate comercială privată cu răspundere limitată înregistrată și funcționând conform legilor din Olanda, cu sediul social în Herengracht 500, 1017 CB Amsterdam, Olanda, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Camera de Comerț din Amsterdam sub nr. 34192535, proprietar al unei cote părți de 99,3172% din capitalul social, reprezentată prin dna Biclea Liliana-Sandra, reprezentant împuternicit prin procură specială; 2. EUROBANK HOUSEHOLD LENDING SERVICES S.A., societate comercială pe acțiuni înregistrată și funcționând conform legilor din Grecia, având sediul social în str. Martiou nr. 25, Thessalonikis & Teo, Tavros, Grecia, înregistrată în Registrul Societăților pe Acțiuni al Prefecturii din Atena sub nr. 002433201000, proprietar al unei cote părți de 0,6828% din capitalul social, reprezentată prin dna Biclea Liliana-Sandra, reprezentant împuternicit prin procură specială, (denumiți în continuare "Acționarii"), împreună reprezentând 100% din capitalul social al Societății, au decis cu privire la următoarele: 1. Renunțarea la toate formalitățile de notificare conform Actului Constitutiv al Companiei și prevederilor Legii Societăților Comerciale nr. 31/1990.


Fragment din Monitorul nr. 4576 din anul 2017

      Potrivit prevederilor Actului constitutiv, noii membri ai Consiliului de Administrație al Societății mai sus menționați sunt numiți pentru un nou mandat până la data de 31 mai 2018, începând cu data semnării prezentei hotărâri.


Fragment din Monitorul nr. 4384 din anul 2017

      Potrivit punctelor 1-10 de mai sus, drepturile de semnătură categoria A, respectiv categoria B, aparțin următoarelor persoane descrise în Anexa 1 la prezenta Decizie. Semnată în 3 exemplare astăzi, 23.10.2017.


Fragment din Monitorul nr. 3485 din anul 2017

      Societatea ERB RETAIL SERVICES IFN - S.A. Consiliul de Administrație al Societății ERB Retail Services IFN - S.A., persoană juridică română înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/338/2004, cod unic de înregistrare 16036850, convocat legal în conformitate cu prevederile art. 16.2 din Actul Constitutiv și întrunit în ședința sa în data de 25.04.2017, ora 9.30, la sediul social al Societății din București, sector 2, Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 6A, Clădirea Olympus, etaj 1 (parțial) și etaj 3 (Zona 3), luând în dezbatere documentele de pe ordinea de zi a ședinței, în cvorumul și cu votul legal și statutar, hotărăște: În baza prevederilor articolului 15.3 punctul l) din Actul Constitutiv al Societății, conform cărora Consiliul de Administrație revocă și numește conducătorii Societății, În baza prevederilor articolului 143 alin. (1) și (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora (1) Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, respectiv (4). În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie, În baza prevederilor articolului 15.3 punctul c) din Actul Constitutiv al Societății, conform cărora Consiliul de Administrație aprobă organigrama Societății, În baza prevederilor articolului 17.1 din Actul Constitutiv al Societății, conform cărora activitatea obișnuită a Societății este administrată și coordonată de conducătorii Societății numiți de către Consiliul de Administrație, iar conducătorii vor îndeplini cerințele stabilite în conformitate cu reglementările aplicabile instituțiilor financiare nebancare, 1. Scrisoarea Băncii Naționale a României - Direcția Supraveghere nr. VI/5/3679/16.03.2017 privind pe dl Radu BOMCHIS.


Fragment din Monitorul nr. 3485 din anul 2017

      Ia act de scrisoarea Băncii Naționale a României - Direcția Supraveghere nr. VI/5/3679/16.03.2017 privind concluziile evaluării de către banca centrală a solicitării Societății de aprobare prealabilă pentru dl Radu Bomchis în calitate de persoană responsabilă pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată și decide revocarea dlui Radu Bomchis, numit în baza deciziei Consiliului de Administrație din data de 09 martie 2017 în calitate de Conducător al Societății și Persoană responsabilă pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată.


Fragment din Monitorul nr. 3485 din anul 2017

      Se împuternicește dl Filippos KARAMANOLIS să negocieze și să semneze pentru și în numele Societății Contractul de Mandat care se va încheia cu dna Ștefania Ruxandra CLINCIU. Se aprobă dreptul de semnătură categoria A, pentru toate domeniile de competență, pentru dna Ștefania Ruxandra CLINCIU, în calitate de Conducător, Persoană responsabilă pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată și Director Urmărire Credite.


Fragment din Monitorul nr. 3065 din anul 2017

      Societatea ERB RETAIL SERVICES IFN - S.A. Consiliul de administrație al Societății ERB Retail Services IFN - S.A., persoană juridică română, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J40/338/2004, cod unic de înregistrare 16036850, convocat legal în conformitate cu prevederile art. 16.2 din actul constitutiv și întrunit în ședința sa în data de 25.04.2017, ora 9.30, la sediul social al Societății din București, sectorul 2, bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 6A, clădirea Olympus, etaj 1 (parțial) și etaj 3 (Zona 3), luând în dezbatere documentele de pe ordinea de zi a ședinței, în cvorumul și cu votul legal și statutar, hotărăște: În baza prevederilor articolului 15.3 punctul m) din actul constitutiv al Societății, conform cărora consiliul de administrație aprobă persoanele care pot reprezenta Societatea, 1. Aprobarea/revocarea unor drepturi de semnătură • Se revocă dreptul de semnătură categoria A pentru toate domeniile de activitate, acordat dlui Radu BOMCHIS în baza deciziei consiliului de administrație din data de 09 martie 2017; • Se aprobă dreptul de semnătură de categoria A pentru domeniul de competență ăcomercial", pentru dl Radu BOMCHIS, în calitate de director comercial; • Se revocă dreptul de semnătură de categoria A pentru domeniul de competență ăreclamații" acordat dnei Oana Teodora Bitin.


Fragment din Monitorul nr. 2194 din anul 2017

      Adunarea Generară Ordinară a Acționarilor ERB RETAIL SERVICES IFN - S.A. ("Societatea"), societate pe acțiuni înmatriculată conform legii române, cu sediul social în București, sectorul 2, Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 6A, parter (parțial), etaj 3 (Zona 3), înregistrată la Oficiul Registrului sub numărul de ordine J40/338/2004, cod unic de înregistrare 16036850, a avut loc la sediul Societății la data de 09 mai 2017, ora 12.00, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu participarea următorilor acționari: 1. ERB NEW EUROPE HOLDING B.V., societate comercială privată cu răspundere limitată înregistrată și funcționând conform legilor din Olanda, cu sediul social în Herengracht 500, 1017 CB Amsterdam, Olanda, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Camera de Comerț din Amsterdam sub nr. 34192535, proprietar al unei cote părți de 99.1468% din capitalul social, reprezentată prin dna Biclea Liliana-Sandra, reprezentant împuternicit prin procura specială; 2. BANCPOST - S.A., societate bancară înregistrată și funcționând conform legilor din România, având sediul în bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sectorul 2, cod unic de înregistrare 404416, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/9052/1991 și în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-013, proprietar al unei cote părți de 0,1703% din capitalul social, reprezentată prin dna Biclea Liliana-Sandra, reprezentant împuternicit prin procura specială; 3. EUROBANK HOUSEHOLD LENDING SERVICES - S.A., societate comercială pe acțiuni înregistrată și funcționând conform legilor din Grecia, având sediul social în str. Martiou nr. 25, Thessalonikis & Teo, Tavros, Grecia, înregistrată Registrul Societăților pe Acțiuni al Prefecturii din Atena sub nr. 002433201000, proprietar al unei cote părți de 0,6828% din capitalul social, reprezentată prin dna Biclea Liliana-Sandra, reprezentant împuternicit prin procura specială; (denumiți în continuare "Acționarii"), împreună, reprezentând 100% capitalul social al Societății, au decis cu privire la următoarele: 1. Renunțarea la toate formalitățile de notificare conform Actului Constitutiv al Companiei și prevederilor Legii Societăților Comerciale nr. 31/1990. Raportul Auditorului Financiar asupra situațiilor financiare pentru anul 2016 a fost prezentat în AGOA.


Alte firme din judeţul BUCURESTI

GINETA DESIGN SRL - CUI 16036779

   Adresa: Str. VIITORULUI  135  Bucureşti  sect 2

   Numar mediu angajati: 6

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 2443760

FERONAT CARTON SRL - CUI 16036582

   Adresa: Sos. COLENTINA  35  Bucureşti  sect 2

   Numar mediu angajati: 6

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 832043

DORIO PLUS S.R.L. - CUI 16036680

   Adresa: Str. Irimicului  3  BUCURESTI  sect 2

   Numar mediu angajati: 8

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 211591

HANY MED S.R.L. - CUI 16036523

   Adresa: B-dul Ferdinand I  135  BUCUREŞTI  sect 2

   Numar mediu angajati: 4

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 119956

EUROLEMN SRL - CUI 16036671

   Adresa: Str. Vasile Lascăr  5-7  Bucureşti  sect 2

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 72988

STRALEX S.R.L. - CUI 16036540

   Adresa: Str. Aurel Vlaicu  119,corp A  BUCURESTI  sect 2

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: BUCURESTI

   Cifra de afaceri: 46077

PRO AMI CONSULT S.R.L. - CUI 16036442

   Adresa: Str. G. Cobalcescu  46  BUCURESTI  sect 1

   Numar mediu angajati: 0

   Judet: BUCURESTI

KUADRA INDUSTRIE S.R.L. - CUI 16036760

   Adresa: Sos. PIPERA  48  BUCUREŞTI  sect 2

   Judet: BUCURESTI

CORIANDRA TURISM SRL - CUI 16036787

   Adresa: Str. VASILE GHERGHEL  57  Bucureşti

   Numar mediu angajati: 0

   Judet: BUCURESTI

ORGANUL DE ARHITECTURA S.R.L. - CUI 16036477

   Adresa: Calea Victoriei  190  BUCURESTI  sect 1

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: BUCURESTI

NOIUMA DESIGN SRL - CUI 16036698

   Adresa: Str. Dimitrie Onciu  6  Bucureşti  sect 2

   Judet: BUCURESTI

MONDIAL TRAVEL SRL - CUI 16036809

   Adresa: Str. Aurel Vlaicu  138  Bucureşti  sect 2

   Numar mediu angajati: 1

   Judet: BUCURESTI