Persoanele care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, câștiguri de capital, agriculturăn  etc. au obligația să depună declarația unică. Formularul nu este, însă, prea simplu de completat, mai ales dacă oamenii au mai multe tipuri și surse de venit. În plus, cei mai mulți dintre cei care obțin venituri independente nu știu dacă au sau nu această obligație legală. Răspundem, în continuare, celor mai frecvente întrebări despre completarea și modul în care se depune declarația unică în 2020.

 

Ce este declarația unică?

Declarația unică se prezintă sub forma unui formular fiscal, pus la dispoziție de ANAF, ce trebuie completat în scopul declarării impozitului și contribuțiilor pentru veniturile obținute de persoanele fizice autorizate și alte persoane fizice care obțin venituri din drepturi de autor, chirii, dividende, activități independente. Obligația depunerii declarației unice a fost introdusă prin OUG 18/2018 și a intrat în vigoare începând cu 23 martie 2018. Practic, toți contribuabilii au obligația să transmită declarația unică pentru orice venit obținut, neimpozitat de către plătitor.

Cei care completează această declarație unică pentru depunerea ei la autoritățile competente sunt obligați să menționeze impozitul pe veniturile realizate în România și/sau străinătate obținute în anul precedent. De asemenea, ei trebuie să declare și impozitul pe venitul estimat ori norma de venit pe care preconizează că îl vor realiza în țară în anul curent. La acestea trebuie să se adauge și venitul estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale și, după caz, declararea contribuțiilor sociale datorate pentru anul fiscal anterior.

 

Cine trebuie să depună declarația unică?

Cu toate că suntem în al treilea an de revoluție fiscală, încă există contribuabili care nu știu dacă sunt obligați să depună declarația unică. După cum se menționează într-un scurt ghid ANAF, declarația se completează și se depune de către persoanele care realizează, individual ori într-o formă de asociere, venituri în România și/sau în străinătate. Aceste persoane datorează impozit pe venit și trebuie să plătească și contribuțiile sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. De asemenea, declarația unică la termen trebuie să fie depusă și de către persoanele care nu realizează venituri, dar optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Mai exact, toți cei care au venituri extrasalariale trebuie să completeze formularul, fie că vorbim despre declarație unică PFA, pentru persoanele fizice independente, deținătorii de întreprinderi individuale, cei care au venituri din dobânzi, câștiguri la bursă sau dividende, contribuabilii care obțin venituri din chirii și din proprietăți, care locuiesc atât în România cât și în străinătate. Totodată, vor completa declarația unică și persoanele care obțin câștiguri din drepturi de autor, dacă veniturile lor nu au fost impozitate prin stopaj la sursă (impozit calculat și reținut de către plătitorii de venit).

În cazul în care impozitul este reținut la sursă, acest lucru se menționează în contractul încheiat între părți. Plătitorii de venit au obligația să depună o declarație referitoare la calcularea și reținerea impozitului până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, pentru fiecare beneficiar de venit în parte.

 

Care este termenul de depunere pentru declarația unică?

În general, termenul de depunere a declarației unice este data de 15 martie, inclusiv, a fiecărui an sau a anului următor celui de realizare a veniturilor, în funcție de situația fiecărui contribuabil în parte. Totuși, în fiecare an apar modificări ale acestei date, iar pentru 2020 termenul inițial de depunere a declarației unice a fost 25 mai. Apariția pandemiei de coronavirus a schimbat lucrurile, astfel că termenul a fost prelungit până pe 30 iunie 2020. Dacă nu ai depus declarația unică în termenul prevăzut de lege, riști o amendă de la 50 până la 500 de lei, potrivit Codului de procedură fiscală. Mai mult, trebuie să depui declarația unică deoarece, dacă aceasta nu este prelucrată în sistem, nu vei putea depune nici declarația de anul viitor.

Dacă nu ai transmis declarația unică în termenul stabilit pentru că nu ai obținut venituri, dar începi o activitate în cursul acestui an fiscal, ai obligația să depui declarația unică în termen de 30 de zile de la startul noii îndeletniciri. Acest lucru este valabil și pentru persoanele care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât câștigurile din arendare, pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.

Pe de altă parte, dacă, pe parcursul anului fiscal, contribuabilii își încetează sau suspendă temporar activitatea, ei trebuie să anunțe acest lucru în termen de 30 de zile prin depunerea declarației unice referitoare la impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate și își vor recalcula impozitul anual datorat.

 

Cum se completează declarația unică?

Deși formularul fiscal se folosește din anul 2018, mulți dintre cei care obțin venituri extrasalariale nu știu cum se completează declarația unică. Una dintre cele mai frecvente greșeli este încadrarea greșită a categoriei de venituri. Pentru a le ușura situația, în anexa declarației unice, ușor de identificat și descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, există instrucțiuni clare pentru completarea sa.

 

Se poate rectifica declarația unică?

Potrivit Ordinului nr.139/2020, declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se poate corecta din proprie inițiativă. Ori de câte ori informațiile actuale nu corespund cu datele din declarația depusă anterior, se corectează formularul inițial printr-un document unic rectificativ.

ANAF precizează că declarația rectificativă se întocmește pe același formular și se bifează cu X căsuțele de pe prima pagină a documentului. Declarația rectificativă se completează prin înscrierea tuturor datelor și informațiilor prevăzute la capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială. Pentru declarația unică rectificativă se va avea în vedere faptul că actul inițial este cel care nu are nicio bifă de rectificativă selectată și este permisă depunerea unei singure declarații inițiale, iar declarația rectificativă are cel puțin o bifă de rectificativă selectată (la capitolul I sau capitolul II ori la ambele capitole). De asemenea, o declarație rectificativă unică prin care se corectează ambele capitole trebuie sa aibă ambele bife de rectificare selectate.

 

Cum și unde se depune declarația unică?

Dacă te numeri printre contribuabilii care trebuie să completeze și să depună acest formular este important să știi că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, declarația unică se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Este vorba despre serviciul „Spațiul Privat Virtual”, disponibil pe site-ul ANAF și serviciul “Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza semnăturii electronice, dacă persoana fizică deține un certificat digital.

Ca să te înregistrezi în spațiul virtual ANAF, este necesar să completezi un formular disponibil pe site-ul ANAF, în urma căruia va fi generat un număr de înregistrare. După înregistrarea ca utilizator, trebuie să mergi la sediul autorității fiscale din zona în care ai reședința pentru aprobarea la ghișeu și certificarea datelor completate în formular. În prezent, această aprobare se poate face și online, printr-un apel video. În urma verificării, persoana fizică se poate autentifica pe bază de e-mail și parolă în “Spațiul Privat Virtual”.

Contribuabilii care nu folosesc mijloacele de transmitere electronică au posibilitatea de a transmite declarația unică pe hârtie, direct la registratura organului fiscal, sau prin poştă, cu o confirmare de primire. Totodată, persoanele care nu au un calculator personal ori conexiune la internet pot folosi calculatoarele destinate autoservirii, din cadrul unităților fiscale. Cu ajutorul lor pot efectua operațiuni pentru înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual, completarea sau depunerea declarației unice.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 70.000 de companii folosesc platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe