Juridic

Modificari aduse de Legea 276 la OG 26/2000

Legea 276/2020 care modifică și completează O.G. 26/2000 referitoare la asociații și fundații a fost publicată în Monitorul oficial nr. 1166 din 2 decembrie 2020. Iată noua formă a articolelor modificate prin lege: Art. 4 din O.G. nr. 26/2000 „(1) Asociația este subiectul de drept privat constituit de trei sau mai multe persoane care, pe […]

Termene.ro
scris de Termene.ro
4 decembrie 2020
18 minute de citit
In ce situatii poate fi respinsa o propunere financiara in cazul unei achizitii publice

În contextul participării la o procedură de achiziții publice sau sectoriale, mecanismul de configurare a prețului ofertat de către fiecare candidat/ofertant trebuie să conducă la formularea unei propuneri financiare în limitele de competitivitate pe care fiecare operator economic le poate suporta, astfel încât atribuirea contractului să îi confere avantajele dorite. Operatorii economici trebuie să se […]

Carmen Savu
scris de Carmen Savu
29 octombrie 2020
13 minute de citit
Amendament Codul muncii - semnatura electronica la incheierea/modificarea CIM

La data de 14 octombrie 2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a pus în dezbatere publică un Proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative, inclusiv Legea nr. 53/2003 – Codul muncii[1].

Termene.ro
scris de Termene.ro
22 octombrie 2020
8 minute de citit
Modificari la titlurile 7 si 8 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal

Hotărârea Guvernului nr. 864/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M. Of. nr. 956/16 octombrie 2020).

Termene.ro
scris de Termene.ro
21 octombrie 2020
4 minute de citit
Creante fiscale ale persoanelor juridice care pot fi platite prin Sistemul National Electronic de Plati

OMFP nr. 2809/2020 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 949 din 15 octombrie 2020.  Conform Anexei nr. 2, sunt stabilite următoarele creanțe fiscale care se plătesc de către contribuabilii persoane juridice. Un […]

Termene.ro
scris de Termene.ro
20 octombrie 2020
1 minut de citit
Esalonarea la plata obligatiilor fiscale acumulate in pandemie, fara constituire de garantii

Guvernul introduce o nouă facilitate care constă în înlesnirea la plată pentru contribuabilii care au acumulat obligații fiscale ulterior declarării stării de urgență, respectiv după data de 16 martie 2020. Aceștia vor avea posibilitatea să solicite eșalonarea la plată a acestor sume, pe o perioadă de până la 12 luni, fără a fi obligați să […]

Termene.ro
scris de Termene.ro
20 octombrie 2020
4 minute de citit
Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, consultare publica pentru Ghidul Solicitantului - Digitalizarea IMM-urilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României, prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, și Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, au lansat spre consultare publică Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 2.2.2. Digitalizarea IMM-urilor, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și […]

Termene.ro
scris de Termene.ro
16 octombrie 2020
2 minute de citit
Modele de declaratii si formulare pentru verificarea documentara, aprobate prin OPANAF 3666/2020

În Monitorul Oficial nr. 938 din 13 octombrie 2020 a fost publicat OPANAF nr. 3666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară, astfel: Anexa nr. 1 („Solicitare de documente/informații”); Anexa nr. 2 („Invitație pentru audiere”); Anexa nr. 3 („Dispoziție de măsuri ca urmare a verificării documentare”); Anexa nr. 4 („Decizie de impunere privind […]

Termene.ro
scris de Termene.ro
14 octombrie 2020
5 minute de citit
Care sunt criteriile pe baza carora se identifica beneficiarul real

Potrivit Legii nr. 129/2019, „beneficiar real” al unei societăți comerciale este persoana fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate. Criterii pentru identificarea beneficiarului real Criteriul deținerii Criteriul controlului Criteriul controlului prin alte mijloace Funcția de conducere de rang superior Depunerea declarației privind beneficiarul […]

Termene.ro
scris de Termene.ro
12 octombrie 2020
7 minute de citit
Modificari la Codul muncii aduse de Legea 213/2020

Legea nr. 213/2020 aduce o serie de modificări și completări Codului muncii (Legea nr. 53/2003), în următoarele patru aspecte majore:

Termene.ro
scris de Termene.ro
8 octombrie 2020
10 minute de citit
modificari cod fiscal

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a supus dezbaterii publice proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016. Redăm, în continuare, principalele modificări și completări propuse prin proiect: Articol unic – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, […]

Termene.ro
scris de Termene.ro
29 septembrie 2020
4 minute de citit
Onorariul executorului judecatoresc

În situația în care obligația prevăzută în titlul executoriu este aceea de a face, de a emite anumite acte, forma de executare silită este executarea silită directă, onorariul fiind stabilit prin raportare la pct. 2 din anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 2550/C/2006, cu modificările ulterioare.

Termene.ro
scris de Termene.ro
29 septembrie 2020
5 minute de citit

Discută direct cu un consultant Termene

Sau creează-ți un cont gratuit acum!