Începând cu 15 aprilie 2020, se prelungește cu aceeași durată maximă, de 30 de zile, starea de urgență pe întreg teritoriul României, instituită prin Decretul nr. 195/16 martie 2020 al Președintelui României.Starea de urgență a fost instituită pe întreg teritoriul României pentru perioada maximă prevăzută de lege, de 30 de zile, potrivit art. 1 al Decretului Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României din data de 16 martie 2020 („vechiul Decret”) și a fost prelungită prin noul Decret publicat în Monitorul Oficial de ieri, 14.04.2020.

Se mențin măsurile adoptate prin vechiul Decret, privind restrângerea exercițiului următoarelor drepturi:

  • libera circulație;
  • dreptul la viață intimă, familială și privată;
  • inviolabilitatea domiciliului;
  • dreptul la învățătură;
  • libertatea întrunirilor;
  • dreptul la grevă;
  • dreptul de proprietate privată;
  • libertatea economică.

Vom enumera câteva dintre noutățile de mare impact în privința măsurilor de primă urgență cu aplicabilitate directă și imediată, stabilite prin Anexa nr. 1 a noului Decret.

Managerii de spitale pot fi demiși mai ușor

Decretul stabilește că persoanele cu funcții de conducere din cadrul Ministerului Sănătății sau din unitățile cu personalitate juridică aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătății pot fi suspendate/demise din funcții, pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Centrele de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice nu își mai pot întrerupe activitatea

Se interzice încetarea sau suspendarea activității serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile.

Aparținătorii/susținătorii/reprezentanții legali ai beneficiarilor acestor servicii pot solicita transferul beneficiarilor din centru la domiciliu dacă își asumă pe propria răspundere că au condiții corespunzătoare ocrotirii temporare a acestora.

Instituțiile publice pot decide unilateral trimiterea sau rechemarea angajaților din concediu

Pentru personalul din sectorul public, angajatorul poate dispune unilateral întreruperea concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, de studii și pentru formare profesională ale personalului angajat și reluarea activității.

De asemenea, angajatorul poate dispune unilateral sau aproba efectuarea totală/parțială a concediului de odihnă sau de odihnă suplimentar al personalului angajat.

Medicii și asistenții nu își mai pot da demisia sau, mai exact, chiar dacă și-au dat demisia, sunt obligați să vină la lucru pe toată durata stării de urgență pentru că termenele de preaviz sunt suspendate

Termenele de preaviz prevăzute de Codul muncii pentru demisie nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe întreaga durată a stării de urgență, în cazul personalului încadrat în unități sanitare, de asistență socială, de asistență medico-socială și în instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.

Pentru aceste categorii de personal salariatul nu poate demisiona fără preaviz, în situația în care angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă.

Cazurile de urgență deosebită se pot judeca de instanțe prin videoconferință

Activitatea de judecată continuă doar în cauzele de urgență deosebită, fiind introdusă expres posibilitatea ca ședințele de judecată să fie ținute prin videoconferință.

Firmele se pot înființa mai mult mai ușor, declarațiile pe proprie răspundere și specimenul de semnătură poate fi date chiar și sub semnătură privată

Declarațiile pe propria răspundere pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate.

Specimenul de semnătură se transmite la oficiul registrului comerțului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate.

Spitalele pot primi medicamente și alte materiale sanitare, fără nicio altă formalitate decât avizul de acceptare al Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România

Unitățile sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială, precum și instituțiile și autoritățile publice pot primi, sub forma darului manual, indiferent de valoarea evaluată, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, echipamente de protecție și dezinfectanți, vaccinuri, seruri, reactivi și consumabile aferente, cu avizul de acceptare al Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România.

Articol scris de partenerii noștri Vlănțoiu și Asociații: Avocatură de business, Dreptul muncii, Protecția datelor cu caracter personal, Dreptul Internetului.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe