Recuperarea restanțelor de la locatarii cu datorii la întreținere se face rapid, legal și convenabil. Deși iarna a trecut a lăsat în urmă un număr în creștere de locatari cu datorii la întreținere. Asociațiile de proprietari înregistrează deja sume din ce în ce mai mari neîncasate de la locatari și implicit întârzieri în achitarea facturilor către furnizorii de utilități. Chiar dacă legea permite recuperarea destul de rapidă a sumelor, conducerea asociațiilor evită să cheme în judecată locatarii cu probleme după termenul de 90 de zile care îi dă dreptul să facă acest lucru. Mulțumindu-se cu promisiuni de plată care de cele mai multe ori nu sunt urmate de plata cotelelor de întreținere, penalitățile de întârziere, precum și fondurile aferente asociației ajung de cel mai multe ori în situația de a recupera foarte greu banii.
Așadar conform legii orice locatar care înregistrează întârzieri la plată mai mari de 90 de zile îndreptățește asociația de locatari să-l acționeze în judecată pentru recuperarea sumelor restante și a cheltuielilor de judecată.
Recomandam ca recuperarea restanțelor de la locatarii cu datorii la întreținere să se faca din timp (după termenul de 90 de zile prevăzut de lege) pentru a evita creșterea debitului și implicit îngreunarea funcționării asociației de proprietari și a pune în dificultate confortul locatarilor care nu înregistrează întârzieri.
Printr-o cerere de chemare în judecată redactată de un avocat se acționează în instanța debitorul. Acțiunea este scutită de plata taxei de timbre. Odată obținută hotărârea judecătorească, dacă debitorul nu înțelege să-și achite datoriile către asociația de proprietari (inclusiv cheltuielile de judecată) se va trece în faza de executare silită. În funcție de valoarea debitului se poate trece inclusiv la executare silită imobliară.
Conform art.46 din Legea 230/2007 „Toți proprietarii au obligația să platească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociației de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuție ce le revine la cheltuielile asociației de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociația de proprietari”. Aceste cote trebuie plătite, conform disp. art.49 alin 2 din Legea 230/2007, în maximum 20 zile calendaristice de la afișarea listelor de plată.
În conformitate cu  art.50 alin 1 din Legea 230, asociația de proprietari are dreptul de a acționa în justiție pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari mai mult de 90 zile de la termenul stabilit.
Actele care însoțesc cererea de chemare în judecată sunt:

  • Listele de întreținere aferente perioadei debitului;
  • Centralizator ;
  • proces-verbal de numire a președintelului asociației;
  • proces-verbal de stabilire a procentului penalizărilor și a fondurilor;

Precizăm că numărul acțiunilor îndreptate împotriva restanțierilor este în creștere, semn că asociațiile de proprietari au început să înțeleagă necesitatea unei astfel de acțiuni.
Avocat Mihu Dumitru

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe