Producătorii de gaze naturale sau afiliaţii acestora vor fi obligaţi, în perioada 1 octombrie 2016 – 31 decembrie 2016, să încheie contracte pe pieţele centralizate din România pentru vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale din producţia proprie de 5%, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale, conform unui proiect de OUG publicat pe site-ul Ministerului Energiei.

Aceeaşi obligaţie este prevăzută şi în cazul furnizorilor.

Pentru perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2021, producătorii de gaze naturale sau afiliaţii acestora vor fi obligaţi prin lege să încheie în fiecare an calendaristic contracte pe pieţele centralizate din România pentru vânzarea unei cantităţi minime anuale de gaze naturale din producţia proprie care nu poate fi mai mică de 40% din cantitatea de gaze naturale vândută şi livrată de aceştia, în anul calendaristic respectiv.

De asemenea, furnizorii vor trebui, în aceeaşi perioadă, să încheie contracte pe pieţele centralizate din România, în conformitate cu reglementările ANRE, pentru cumpărarea unei cantităţi minime anuale de gaze naturale care nu poate fi mai mică de 40% din cantitatea de gaze naturale cumpărată şi recepţionată, în anul calendaristic respectiv. Totodată, furnizorii vor fi obligaţi să vândă către clienţii finali o cantitate minimă anuală de gaze naturale care nu poate fi mai mică de 20% din cantitatea de gaze naturale vândută şi livrată, până la sfârşitul anului calendaristic, o cantitate minimă de gaze naturale, către clienţii angro, care nu poate fi mai mică de 40% din cantitatea de gaze naturale vândută şi livrată, de către furnizor, în anul calendaristic respectiv.

‘Considerentele care au stat la baza stabilirii procentelor minime de cumpărare şi de vânzare pe pieţe centralizate au avut în vedere asigurarea unui proces treptat de trecere de la utilizarea preponderentă a contractelor bilaterale către instrumentele specifice pieţelor centralizate, luând în calcul şi structura clienţilor finali de pe piaţa internă de gaze. Impunerea cu celeritate a acestor obligaţii are drept scop asigurarea prealabilă şi în timp util a condiţiilor necesare pentru funcţionarea pieţei de gaze naturale în condiţii transparente şi nediscriminatorii şi fără să fie afectată securitatea aprovizionării cu gaze naturale a clienţilor finali după data de 31 martie 2017, când obligativitatea prevăzută la articolul 124, alin. (1) lit. e) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, nu va mai produce efecte’, se explică în Nota de fundamentare a proiectului.

Producătorii sau afiliaţii acestora, precum şi furnizorii care nu vor tranzacţiona pe pieţele centralizate cantităţile minime pentru care au obligaţia de tranzacţionare, potrivit legii, vor fi sancţionaţi cu amendă contravenţională cuprinsă între 1% şi 3% din cifra de afaceri anuală.

Conform Notei de fundamentare aceste schimbări au fost determinate, printre altele, de necesitatea de a remedia, în termen cât mai scurt posibil, situaţia juridică pe baza căreia Comisia Europeană consideră că România a încălcat articole din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene şi din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009, privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 2003/55/CE.

Totodată, se urmăreşte asigurarea premiselor necesare închiderii procedurii de infringement instituită prin cauza 2012/2114 şi eliminarea riscului iminent de a se transmite această cauză la Curtea Europeană de Justiţie şi, pe cale de consecinţă, eliminarea riscului impunerii unor amenzi în sarcina Statului Român.

De asemenea, un alt motiv este necesitatea de a menţine actualul sistem de alocare a cantităţilor de gaze naturale, către clienţii casnici şi către producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale necesare producerii energiei termice destinate consumului populaţiei, în perioada 1 octombrie 2016 – 31 martie 2017, în scopul de a evita apariţia unor riscuri în privinţa securităţii şi continuităţii în alimentarea acestora, pe perioada sezonului rece, şi, în acelaşi timp, necesitatea de a asigura furnizorilor care livrează gaze naturale către clienţii casnici perioada de timp necesară pentru implementarea şi/sau organizarea în vederea aplicării, a unor proceduri care să asigure caracterul transparent al procesului de achiziţie al gazelor naturale şi tratamentul egal şi nediscriminatoriu al persoanelor care participă la procedura de achiziţie a gazelor naturale, în calitate de ofertanţi

Iniţiatorii proiectului consideră şi că în acest fel se asigură premisele necesare îndeplinirii obligaţiei asumate de România, în calitate de Stat Membru al Uniunii Europene, de a asigura o piaţă liberă, bazată pe transparenţă, competitivitate şi nediscriminare, care să asigure o lichiditate corespunzătoare a pieţei gaziere, necesară implementării în România a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de reţea privind echilibrarea reţelelor de transport de gaz, condiţie de bază pentru asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor finali, la preţuri reale şi echitabile, stabilite pe bază de cerere şi ofertă.

Știre Economica.net

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe