OMMAP nr. 1058/2020 (publicat în M.Of. 436/25 mai 2020) aprobă procedura şi formularele utilizate pentru aplicarea cap. II din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale.

Formulare prevăzute în anexele O.G. nr. 6/2019

Formulare pentru aplicarea cap. II din ordonanța guvernului sunt prevăzute în anexe, astfel:

 • Anexa nr. 2 („Notificare privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale”);
 • Anexa nr. 3 („Certificat de atestare fiscală”);
 • Anexa nr. 4 („Proces-verbal de punere de acord”);
 • Anexa nr. 5 („Decizie de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii”);
 • Anexa nr. 6 („Înştiinţare de respingere a notificării”);
 • Anexa nr. 7 („Decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii”);
 • Anexa nr. 8 („Decizie de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii”);
 • Anexa nr. 9 („Cerere de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, potrivit O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale”);
 • Anexa nr. 10 („Decizie de anulare a obligaţiilor de plată accesorii”);
 • Anexa nr. 11 („Decizie de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii”);
 • Anexa nr. 12 („Decizie de modificare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii”);
 • Anexa nr. 13 („Decizie de desfiinţare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii”);
 • Anexa nr. 14 („Decizie prin care se ia act de retragerea notificării şi se desfiinţează decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii”).
 • Procedura de aplicare a cap. II din O. G. nr. 6/2019

Iată cele mai importante dispoziții de aplicare a cap. II din O.G. nr. 6/2019:

Prezentare generală

Conform art. 1, respectiva procedură se aplică pentru obligațiile bugetare administrate de Agenția Fondului de Mediu. Totodată, prin sintagma aceasta sunt desemnate obligaţii fiscale principale reprezentând taxe, contribuţii şi alte sume datorate la bugetul Fondului pentru mediu, precum şi obligaţii accesorii aferente acestora, stabilite prin:

 • declaraţii fiscale;
 • decizii de impunere;
 • decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii;
 • orice alte acte prin care se stabilesc sume datorate bugetului Fondului pentru mediu.

De asemenea, pot beneficia de facilitățile prevăzute de procedură următoarele categorii de debitori:

 • debitorii – persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligaţii principale restante administrate de AFM sub un milion lei;
 • debitorii – persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţiile publice, care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante administrate de AFM de un milion lei sau mai mari.

Mai mult, potrivit art. 2 alin. (1), AFM are posibilitatea de să acorde următoarele facilități fiscale:

 • amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică AFM conform art. 28 alin. (1) din ordonanţă;
 • anularea obligaţiilor de plată accesorii.

În vederea acordării amânării la plată, debitorii își exprimă intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii, prin depunerea unei notificări, fie la registratura AFM, fie prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, AFM emite şi comunică debitorului certificatul de atestare fiscală.

Notificarea poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea unei cereri la AFM, care va comunica debitorului decizia prin care se ia act de retragerea notificării şi se desfiinţează decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii.
Articol publicat pe Universul Juridic.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe