Prin OMFP nr. 2.100/2020 a fost aprobată procedura de anulare a obligațiilor accesorii conform capitolului II din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2020 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale (Tax focus nr. 27/2020).

1. Procedura

2. Accesorii care pot fi anulate

3. Alte aspecte

1. Procedura

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii presupune, pentru contribuabili, următoarele:

a) Notificarea organelor fiscale cu privire la intenția de a beneficia de prevederile O.U.G. nr. 69/2020;

b) Emiterea și comunicarea deciziei de amânare la plată referitoare la obligațiile de plată accesorii și certificatul de atestare fiscală;

c) Îndeplinirea condițiilor stabilite de O.U.G. nr. 69/2020;

d) Depunerea cererii de anulare a obligațiilor fiscale accesorii, până la data de 15 decembrie 2020;

e) Aprobarea/respingerea anulării accesoriilor, prin decizie a organului fiscal competent.

2. Accesorii care pot fi anulate

Potrivit O.U.G. nr. 69/2020 pot fi anulate accesoriile aferente următoarelor categorii de obligații de plată:

(i) obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020:

(ii) obligațiile bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă, privind perioade anterioare datei de 31 martie 2020;

(iii) obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată;

(iv) obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, individualizate în decizii de impunere emise după această dată.

Obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale precum și accesoriile incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată anterioare datei de 14 mai 2020 nu se restituie dacă acestea au fost stinse înainte de această dată.

3. Alte aspecte

Pot beneficia de procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii și contribuabilii nerezidenți (prin intermediul împuterniciților, conform art. 18 Cod procedură fiscală), persoanele pentru care s-a atras răspunderea solidară, precum și contribuabilii care beneficiază de eșalonări la plată.

Notificările depuse anterior publicării OMFP nr. 2100/2020 se vor soluționa în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării ordinului în Monitorul Oficial (20 iulie 2020).

Prin acest ordin au fost aprobate si formularele necesare aplicării procedurii (ex. Notificare, Cerere de anulare a obligațiilor de plată accesorii etc.).

Un articol publicat de Universul Juridic.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe