Dave Kappel nu s-a gândit niciodată că ar putea fi om de afaceri. Și totuși, a pus bazele unuia dintre cele mai de succes produse din lume… cu un strănut. Cu 20 de ani în urmă, Dave era doar un compozitor și textier intrat în blocajul scriitorului. Pasiunea lui era muzica, scria texte pentru piese, dar pur și simplu nimic nu se mai lega, iar cariera lui era în pericol. Disperat, a apelat la toate metodele despre care citise că ar putea ajuta un scriitor să iasă din blocaj, dar nimic nu părea să funcționeze.

Metoda la care lucra cel mai mult era să decupeze cuvinte din ziare și să le combine în structuri care să-l inspire. Dave văzuse tehnica la MTV, folosită de David Bowie, și știa că era sursa de inspirație a unuia dintre scriitorii lui preferați, William Burroughs. Dar nici asta nu părea să dea rezultate.

Până într-o zi când l-a lovit alergia și, cu un strănut, a împrăștiat bucățile decupate din ziar prin tot apartamentul pe care îl împărțea pe vremea aia cu încă 7 prieteni. Unul dintre ei, angajat la o pizzerie din oraș, adusese acasă un munte de magneți de frigider pe care restaurantul la care lucra îi imprimase cu un număr de telefon greșit. Puștiul se gândise că bucățile magnetice ar putea fi de folos cuiva, iar lui Dave Kappel i-a venit ideea să-și lipească de ele decupajele, ca să-și protejeze munca de încă un atac alergic.

A lipit noul instrument de lucru pe frigider, iar invenția lui a devenit sursă de distracție pentru toți prietenii veniți în vizită, care au început chiar să-și comande seturi proprii pentru acasă. Instrumentul a devenit viral înainte chiar ca termenul “viral” să existe. Așa a apărut, practic, primul kit Magnetic Poetry, un business care i-a adus lui Dave Kappel venituri și notorietate pe care cu greu le-ar fi obținut din textele pentru muzicieni, oricât de celebri.

Ce trebuie să știi înainte să începi o afacere este că trebuie să îți alegi structura legală care ți se potrivește.

Convins că stă pe o mină de aur, Dave a decis să facă pasul următor: să-și transforme pasiunea în business. Chiar dacă e o idee la care muncești de multă vreme sau pur și simplu te-a lovit norocul, sau inspirația, ca pe Dave Kappel, încă de la început trebuie să alegi dacă vrei să fii unic proprietar, să creezi un parteneriat sau o corporație. Pentru asta, trebuie să știi exact cu ce avantaje, dar și cu ce riscuri vine fiecare dintre formele de funcționare pe care le-ai putea alege.

Să fii unic proprietar înseamnă că deții singur firma și că, adeseori, ești și singurul angajat. Proprietarul unic este personal răspunzător sub aspect legal sau responsabil pentru orice procese care rezultă din accidente, marfă defectă, facturi neplătite sau alte probleme ale companiei. Asta înseamnă că un unic proprietar își poate pierde nu numai bunurile companiei într-un proces, dar ar putea fi forțat să vândă bunuri personale pentru a satisface decizia unui tribunal.

Avantaje ale firmei cu proprietar unic:

– Este relativ ușor de înființat;

– Înregistrarea propriu-zisă nu necesită multă birocrație și este relativ ieftină;

– Proprietarii unici pot lua decizii rapide și poate acționa fără interferențe;

– Proprietarul unic reține tot profitul din afacere.

Dezavantajele firmei cu proprietar unic:

– Poate fi dificil să facă rost de suficient de mulți bani de unul singur pentru a-și înființa sau extinde afacerea;

– Un proprietar unic trebuie de foarte multe ori să petreacă ore îndelungate, fără zile libere și fără să aibă pe cineva cu care să împartă responsabilitățile;

– Nu există nicio posibilitate de a limita răspunderea legală personală care decurge din procese în legătură cu compania;

– Riscurile eșecului sunt crescute, din cauza lipsei de finanțare sau de competență în afaceri.

Un parteneriat constă în doi sau mai mulți proprietari sau asociați care iau împreună deciziile pentru companie și împart profitul, pierderile, activele și pasivele. Ca și proprietarul unic, asociații au răspundere nelimitată în cadrul oricăror procese, asta înseamnă că fiecare partener poate fi făcut răspunzător pentru plata datoriilor sau a deciziilor judecătorești.

Partenerii aduc în companie diferite puncte tari și cunoștințe, se pot sprijini reciproc și pot avea succes. Pe de altă parte, neînțelegerile din sânul parteneriatelor pot deveni foarte neplăcute și pot distruge afacerea sau prietenia. Acordul de parteneriat trebuie întocmit cu foarte mare atenție, cu ajutorul unui avocat, și precizează foarte clar responsabilitățile fiecărui partener.

O corporație este o entitate compusă din acționari sub un nume comun.

În România, cele mai uzuale forme juridice sunt:

  • Societate comercială (SRL) – poate să desfășoare orice formă de activitate economică permisă de lege, angajând personal;
  • Persoană fizică autorizată (PFA) – poate să desfășoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forța de muncă proprie;
  • Întreprindere familială (ÎF) – o întreprindere economică fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa.
  • Întreprindere individuală (ÎI) – o întreprindere economică fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică.

Societatea comercială – SRL este o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate care beneficiază de personalitate juridică, în care asociaţii pun în comun anumite bunuri ca să realizeze și să împartă beneficiile rezultate. Societatea comercială poate fi constituită de persoane fizice sau persoane juridice.

Avantaje:

– Poate să-şi desfăşoare activitatea în orice domeniu, cu excepţia celor interzise prin lege. Astfel, nu este necesară o calificare profesională a asociaţilor sau a administratorului.

– Are personalitate juridică, adică răspunde faţă de terţe persoane cu patrimoniul propriu, iar răspunderea patrimonială nu se răsfrânge asupra asociaţilor sau a administratorului.

– Poate angaja un număr nelimitat de persoane în vederea desfășurării activităţii autorizate.

– În cadrul unei societăţi comerciale se pot asocia atât persoane fizice, cetaţeni români sau străini indiferent de cetăţenie, dar şi persoane juridice române sau străine.

Dezavantaje:

– Procedura de înregistrare şi autorizare a unei societăţi comerciale este mai complicată decât în cazul altor forme de organizare (P.F.A., Î.I. şi Î.F.).

– Câştigul societăţii rezultat după impozitare rămâne în patrimoniul acesteia.

– Pentru ca profitul să treacă în patrimoniul asociaţilor este necesară repartizarea sub formă de dividende, cu plata unui alt impozit de 16% (impozitul pe dividende).

– Societăţile comerciale ţin o evidenţă contabilă în partidă dublă, fapt ce presupune un economist sau expert contabil.

– Pentru încetarea activității este necesară procedura dizolvării voluntare, proces de lungă durată şi, de cele mai multe ori, costisitor.

Persoana fizică autorizată – PFA este persoană fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa de muncă proprie. PFA este recomandată celor care au o afacere mică şi care îşi pot desfăşura această activitate în mod individual.

PFA este o formă simplificată de firmă şi funcționează în cazurile în care este nevoie doar de munca asociatului şi nu de o extindere foarte mare a afacerii. Te poţi autoriza ca PFA în baza studiilor şi a diplomelor de calificare obţinute şi poţi opta pentru anumite domenii de activitate (coduri CAEN).

Avantaje:

– Procedura simplă de autorizare, inclusiv numărul redus de documente solicitate.

– Taxele de autorizare sunt mai puţine şi mai reduse comparativ cu SRL-ul.

– Regimul fiscal avantajos din punct de vedere al impozitării, în funcţie de specific, se poate opta pentru:

  1. impozitare la norma de venit (normă fixă/an stabilită de autoritaţile locale de la sediul profesional);
  2. impozitare în regim real (impozit pe profit în cuantum de 16% aplicabil asupra diferenţei dintre venituri şi cheltuieli).

– Câştigul realizat în urma activităţii economice se regăseşte direct în patrimoniul persoanei fizice.

– Evidenţa contabilă simplificată comparativ cu SRL-ul, în partidă simplă, prin Registrul jurnal de încasări şi plăţi.

– Costurile de administrare sunt mai mici decât ale unei societăţi comerciale.

– Procedura simplă de încetare a activităţii: dacă vrei, poți face o simplă radiere din Registrul Comerţului.

Dezavantaje:

– Este necesar ca persoana fizică să aibă o calificare în domeniul în care activează, pe care să o poată dovedi cu un act de studii sau diplomă de calificare.

– PFA nu poate avea angajaţi cu contract de muncă, iar acest lucru limitează posibilităţile de extindere și dezvoltare a afacerii;

– Răspunderea este nelimitată și răspunzi cu întreaga avere.

– Posibilităţi mai reduse de finanţare din partea unor eventuali investitori şi creditori.

Întreprindere familială – ÎF este o organizație pe care o poți înfiinţa la iniţiativa unei persoane fizice şi se constituie din membrii de familie ai acesteia. Sunt consideraţi membrii unei familii: soţul, soţia şi copiii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani la data autorizării asociaţiei familiale, precum şi rudele până la gradul al patrulea inclusiv.

Diferența dintre PFA și ÎF este dată de asocierea în familie, unde poți avea și angajaţi din cadrul familiei.

Avantaje:

– Procedură simplă de autorizare, inclusiv număr redus de documente solicitate pentru autorizare.

– Taxele de autorizare sunt mai puţine şi mai mici comparativ cu SRL-ul.

– Spre deosebire de PFA, asociațiile familiale pot angaja salariați din rândul familiei.

– Regimul fiscal avantajos din punct de vedere al impozitării. Câștigul se regăsește direct în patrimoniul membrilor întreprinderii familiale.

– Evidența contabilă simplificată comparativ cu SRL-ul.

– Costurile de administrare mai mici decât ale unei societăți comerciale.

– Procedura simplă de încetare a activității.

Dezavantaje:

  • ÎF nu poate desfăşura o altă activitate decât cea pentru care este autorizată.
  • ÎF nu poate avea angajaţi decât din rândul membrilor familiei. Acest lucru limitează posibilităţile de extindere și dezvoltare a afacerii;
  • Posibilităţi mai reduse de finanţare din partea unor investitori şi creditori.

Întreprindere individuală – ÎI este o întreprindere economică fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică care desfășoară o activitate economică în mod organizat, permanent şi sistematic, combinând resurse financiare, forţă de muncă atrasă, materii prime, mijloace logistice şi informaţie, pe riscul întreprinzătorului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

Spre deosebire de cele PFA sau ÎF, întreprinderea individuală poate avea angajaţi pentru activitatea pentru care este autorizată. În rest, PFA-ul sau întreprinderea individuală sunt supuse aceloraşi reglementări.

Avantaje:

– Poate desfăşura orice fel de activitate, cu excepţia celor organizate şi reglementate prin legi speciale, precum medicină, avocatură, notariat, arhitectură şi contabilitate.

– Întreprinderea individuală poate avea angajaţi.

– Contabilitatea se ține în partidă simplă.

– Posibilitatea de a folosi banii încasaţi fără alte formalităţi (nu aștepți sfârşitul anului pentru dividende).

– Formalităţile de închidere sunt mult mai puţine, implică o durată de timp scurtă şi costuri mult mai mici comparativ cu o firmă.

Dezavantaje:

– O întreprindere individuală poate avea un singur cod CAEN, la fel ca şi o persoană fizică autorizată.

– Faţă de o firmă, întreprinderea individuală are dezavantajul că răspunderea patrimonială se întinde asupra întregului patrimoniu al persoanei fizice titulare.

– Posibilităţi mai reduse de finanţare din partea unor investitori şi creditori.

Pentru informații complete, consultați ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe