Pentru ca instanța să poată aprecia corectitudinea încadrării juridice a faptei este necesar ca organul constatator să indice corect articolul și aliniatul sau litera corespunzătoare textului legal care sancționează contravenția.
Dispozițiile art.16 din OG nr.21/2001 sunt imperative, legiuitorul folosind expresia „mențiuni obligatorii” ceea ce înseamnă că organul constatator are obligația de a preciza în cuprinsul procesului verbal pe care îl încheie toate mențiunile enumerate în acest text de lege.
Încadrarea greșită a faptei reținută în sarcina contravenientului este asimilată cu lipsa menționării în cuprinsul procesului verbal a actului normativ care prevede și sancționează fapta contravențională.
Prin încadrarea greșită a faptei contravenționale descrise în procesul verbal, contravenientul este vătămat în drepturile sale, fiindu-i aplicată o sancțiune corespunzătoare unei alte contravenții decât cea reținută în sarcina sa de către agentul constatator.
Prin nerealizarea unei concordanțe – depline între fapta descrisă și încadrarea în drept a acesteia se împiedică exercitarea de către instanța controlului legalității și temeiniciei procesului verbal, neputându-se stabili dacă fapta reținută în sarcina petentului constituie sau nu contravenție.
Procesul verbal care nu cuprinde elementele necesare pentru a stabili în mod corect dacă s-a încălcat vreo regulă de circulație, întocmit cu încălcarea dispozițiilor OG nr. 21/2001 care la art. 16 alin 1 stabilește că în cuprinsul procesului verbal de constatare a contravenției trebuie menționată în mod obligatoriu atât fapta contravențională cu indicarea datei, orei și a locului în care a fost săvârșită, dar și descrierea acesteia, este netemeinic, fiind întocmit cu încălcarea prevederilor legale.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe