Curtea Constituțională a României a făcut publică ordinea de zi a ședinței publice de mâine, 26 mai 2020. Pe ordinea de zi sunt înscrise obiecții de neconstituționalitate cu privire la următoarele acte normative:

Codul de procedură penală;

Codul penal;

Codul de procedură civilă;

Codul de procedură fiscală;

Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale;

Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;

Legea nr. 82/1991 a contabilității;

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

O.U.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

O.U.G. nr. 102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și execitarea profesiei de avocat, republicată;

O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remunoratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-bancare în domeniul bancar;

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;

O.U.G. nr. 55/2017 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizare personalului plătit din fonduri publice;

O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Articol publicat pe Universul Juridic.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe