Conform Art. 255 ncpp 1) Dacă procurorul sau judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecăţii, constată, la cerere sau din oficiu, că lucrurile ridicate de la suspect ori inculpat sau de la orice persoană care le-a primit spre a le păstra sunt proprietatea persoanei vătămate sau a altei persoane ori au fost luate pe nedrept din posesia sau deţinerea acestora, dispune restituirea acestor lucruri. Dispoziţiile art. 250 se aplică în mod corespunzător.
(2) Restituirea lucrurilor ridicate are loc numai dacă prin aceasta nu sunt îngreunate stabilirea situaţiei de fapt şi justa soluţionare a cauzei şi cu obligaţia pentru cel căruia îi sunt restituite să le păstreze până la pronunţarea unei soluţii definitive în procesul penal.
Într-o speță aflată pe rolul Judecătoriei Craiova, deși la comunicarea minutei  partea civilă a formulat către instanță o cerere de îndreptare eroare materială prin care a solicitat instanței să se pronunțe asupra laturii civile în ceea ce o privește, având în vedere că autorul recunoscuse fapta dar și ca s-a constituit parte civilă cu suma de 5 200 lei atât în fața organelor de urmărire penală, cât și în faza  de judecată, instanța a respins această cerere motivând că motivele invocate nu se îcadrează în dispozițiile prevăzute expres de art 278 cpp, motivele invocate ținând de rezolvarea pe fond a cauzei.
Instanța nu s-a pronunțat cu privire la restituirea bijuteriilor de aur care i-au fost furate, deși o parte din acestea au fost găsite la diferite case de amanet cu ocazia cercetărilor efectuate de organele de cercetare și au fost lăsate în custodie la acele case de amanet.
Conform art 279 cpp avea obligația să se pronunțe cu privire la restituirea lucrurilor sau la ridicarea măsurilor asigurătorii.
Deși, instanța a facut vorbire de toate părțile care s-au constituit parte civilă, doar în ceea ce privește partea vatamată, nu face absolut nicio mențiune în dispozitul șentinței, deși în cuprinsul acesteia se menționează obiectele care i-au fost furate, valoarea acestora, precum și faptul că o parte au fost găsite și lăsate în custodie la casele de amanet unde au fost localizate.
Având în vedere că instanța a constatat faptul că bunurile ridicate (aurul) aparțineau părții vătămate, avea obligația să dispună restituirea acestora, nu era facultativ și nu era necesară cererea expresă a părții vătămate.
În acest sens s-a pronunțat și Curtea De apel Craiova, admițând apelul formulat de partea civilă în dosarul 9241/215/2015 , iar prin decizia 331/2016 s-a pronunțat asupra laturii civile și a dispus restituirea lucrurilor.

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe