Definitive, 19:
Bancpost- 6 sentințe definitive
Piraeus Bank- 5 sentințe definitive
OTP Bank- 3 sentințe definitive
Credit Europe Bank- 2 sentințe definitive
Raiffeisen- 2 sentințe definitive
Banca Româneasca- 1 sentință definitivă
Fond, 75:
Bancpost- 16
OTP- 16
Volksbank- 12
Piraeus Bank- 12
Raiffeisen- 8
Credit Europe Bank- 5
Banca Româneasca- 5
Millenium- 1
Sentințe definitive de înghețare a cursului de schimb CHF-LEU. Vă prezentăm numărul de dosar, soluția pe scurt și linkurile aferente.
Tribunalul Gorj, împotriva OTP
Dosar 8335/318/2015 din data de 31.05.2016
Soluția pe scurt: Decizia nr.236/2016 Respinge apelul declarat de apelanta pârâtă. Admite apelul declarat de apelantul reclamant. Schimbă sentinţa în sensul că admite acţiunea şi constată nulitatea absolută a clauzei prevăzută la art. 9.4 din contractul de credit. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia, urmând ca pârâtele să restituie reclamantului sumele plătite în plus de acesta. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Obligă apelanta pârâtă la plata a 1500 lei cheltuieli de judecată în apel către apelantul reclamant. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 31.05.2016
Document: Hotărâre  236/2016  31.05.2016
Tribunalul Gorj, împotriva Raiffeisen
Dosar 7139/318/2015 din data de 31.05.2016
Soluția pe scurt: Decizia nr.235/2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa apelată în sensul că admite în parte contestaţia la executare. Constată caracterul abuziv al clauzelor contractuale privind comisionul de procesare şi al clauzei prevăzute la art. 5 din contractul de credit (suportarea de către debitor a diferenţei de curs valutar). Anulează formele de executare declanşate pentru urmărirea sumelor de bani datorate cu acest titlu şi obligă intimata să restituie apelantului sumele de bani reprezentând comision de procesare şi diferenţa de schimb valutar plătită în plus de către apelant faţă de valoarea cursului valutar de la momentul încheierii contractului. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 31.05.2016
Document: Hotărâre  235/2016  31.05.2016
Tribunalul Constanța, împotriva OTP Bank
Dosar 41112/212/2014 din 27.05.2016
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondat apelul. Obligă apelanta la plata către intimat a sumei de 1200 lei, cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat. Definitivă.
Document: Hotărâre  912/2016  27.05.2016
Tribunalul Gorj, împotriva OTP Bank
Dosar 1329/318/2015 din 24.05.2016
Soluția pe scurt: Decizia nr.234/24.05.2016 – Admite apelul reclamantului. Schimbă sentinţa în sensul că admite acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzei prev. la art. 9 din contractul de credit privind efectuarea plăţilor în moneda creditului şi dispune achitarea ratelor de rambursare a creditului în moneda naţională, la cursul de schimb de la data semnării contractului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia. Dispune restituirea către reclamanţi a sumelor reprezentând diferenţa de curs valutar raportat la cursul de la data semnării contractului de la data încheierii contractului şi până la pronunţarea prezentei hotărâri. . Constată caracterul abuziv al clauzelor de la punctele 5.2 din contractul de credit referitoare la posibilitatea băncii de a modifica unilateral dobânda, şi dispune obligarea pârâtelor la restituirea sumelor de bani încasate ca diferenţă dintre sumele percepute cu titlu de dobândă şi sumele ce reprezintă dobânda corespunzătoare nivelului indicelui de referinţă indicat de către bancă. Obligă intimatele pârâte la plata către apelantul reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 500 lei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 24 mai 2016.
Document: Hotărâre  234/2016  24.05.2016
Tribunalul Gorj, împotriva Piraeus Bank
Dosar 9330/318/2014* din 24.05.2016
Soluția pe scurt: Decizia nr.233/24.05.2016 – Admite apelul reclamanţilor. Schimbă sentinţa în sensul că admite în parte acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzelor de la punctele 5.1 din contractul de credit privind marja variabilă a băncii, şi dispune obligarea pârâtelor la restituirea sumelor de bani încasare cu titlu de dobândă majorată prin modificarea valorii marjei băncii, începând cu data de 22.05.2009 până la data prezentei hotărâri, cu dobânda aferentă până la data plăţii efective. Constată caracterul abuziv al clauzei prev. la pct.9.12 din contract. Constată caracterul abuziv al clauzei prev. la art. 6.3 din contractul de credit privind plata ratelor la valuta prevăzută în graficul de rambursare şi dispune achitarea ratelor de rambursare a creditului în moneda naţională, la cursul de schimb de la data semnării contractului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia. Dispune restituirea către reclamanţi a sumelor reprezentând diferenţa de curs valutar raportat la cursul de la data semnării contractului, sume ce se vor actualiza cu indicele de inflaţie . Respinge restul capetelor de cerere. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 24 mai 2016.
Document: Hotărâre  233/2016  24.05.2016
Tribunalul Gorj, împotriva Bancpost
Dosar 1478/318/2015 din 18.05.2016
Soluția pe scurt: dec. 220/18.05.2016 – Admite apelul reclamanţilor. Admite apelul pârâtelor. Schimbă sentinţa în sensul că , Admite în parte acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzelor de la punctele 5.13, 8.4, 8.5, 9.4, 11.2, din Contract. Menţine caracterul abuziv pentru clauzele de la pct. 4.5, 4.10 lit.a, 9.3. Menţine restituirea comisionului de acordare, pct.4.10 lit.a, către reclamanţi, sumă ce se va actualiza de la data plăţii ei către bancă , până la data plăţii efective efectuată de bancă cătere aceştia. Respinge cererea reclamanţilor pentru constatarea caracterului abuziv al uzmătoarelor clauze contractuale : 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.10 lit. b, d, e, 8.3, 11.1, 9.1, 8.6 al.4 şi 5, 8.7 al.4, 8.8.1 lit. a şi b. Admite cererea privind constatarea caracterului abuziv al clauzelor privind efectuarea plăţilor în moneda creditului, respectiv clauza 5.1 din contract şi dispune eliminarea acesteia. Dispune achitarea ratelor de rambursare a creditului în moneda naţională, la cursul de schimb de la data semnării contractului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia. Dispune restituirea către reclamanţi a sumelor reprezentând diferenţa de curs valutar raportat la cursul de la data semnării contractului, sume ce se vor actualiza cu indicele de inflaţie . Menţine obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată către reclamanţi. Obligă apelanta pârâtă SC BANC POST SA la plata cheltuielilor de judecată către apelanta reclamantă Jega Ramona Cristina în sumă de 1000 lei, onorariu avocat. Ia act că apelanta pârâtă nu a solicitat cheltuieli de judecată. Definitivă
Document: Hotărâre  220/2016  18.05.2016
Tribunalul Gorj, împotriva Bancpost 
Dosar 1618/263/2015 din 20.04.2016
Soluția pe scurt: dec. 159/20.04.2016 – respinge excepţia prescripţiei dreptului la acţiune raportat la teoria impreviziunii invocată de apelant. respinge cererea pentru expertiză şi interogatoriu. admite apelul pârâtei. schimbă sentinţa în sensulş că înlătură caracterul abuziv al clauzei referitoare la comisionul de administrare – pct. 4.11 şi o menţine în contract. respinge capătul de cerere cu privire la restituirea sumelor percepute cu acest titlu de către pârâtă. menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Compensează cheltuielile de judecată în apel, în baza art. 453 alin. 2, admiţând parţial cheltuielile pentru apelantă în baza art. 451 alin. 2 CPC , pentru suma de 2000 lei. definitivă.
Document: Hotărâre  159/2016  20.04.2016
Tribunalul Gorj, împotriva Bancpost
Dosar 2752/318/2015 din 11.04.2016
Soluția pe scurt: Decizia nr. 149/2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că admite în parte acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzelor prevăzute la art.4.11 lit.a şi art.5.11 din contract. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHE-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate urmând ca pârâtele să restituie reclamanţilor sumele plătite în plus precum şi comisionul de acordare. Respinge celelalte capete de cerere ca nefondate. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi, 11.04.2016
Document: Hotarâre  149/2016  11.04.2016
Tribunalul Gorj, împotriva Banca Românească
Dosar 16436/318/2014* din 11.04.2016
Soluția pe scurt: Decizia nr. 146/2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că admite în parte acţiunea. Constată nulitatea absolută a clauzei prev. la art. 9 pct.1 din contact. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia urmând ca pârâtele să restituie reclamantei sumele plătite în plus de acesta. Menţine dipoziţiile sentinţei privind respingerea capătului de cerere privind caracterul abuziv al clauzei privind dobânda. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi, 11.04.2016
Document: Hotărâre  146/2016  11.04.2016
Tribunalul București, împotriva Raiffeisen
Dosar 57951/299/2014 din 06.04.2016
Soluția pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa civilă apelată în sensul că admite acţiunea în parte. Constată caracterul abuziv şi nul absolut al clauzelor contractuale prevăzute la art.3.1 lit.b, art.3.4, art.3.7 din contractul de credit nr.RFI29944192285/4.12.2007 încheiat de părţi. Obligă pârâta să restituie recl. toate sumele încasate în baza clauzelor contractuale nule (sumele încasate cu titlu de comision de administrare pentru perioada 4.12.2007 – 19.10.2009 şi cu titlu de rată de dobândă excedentară). Constată caracterul abuziv al clauzei de risc valutar şi dispune eliminarea acesteia din contract. Dispune stabilizarea cursului de schimb CHF/LEU la momentul semnării contractului, curs care să fie valabil pe toată perioada derulării contractului. Dispune denominarea plăţilor în moneda naţională. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. Obligă intimata la plata sumei de 940 lei cheltuieli de judecată către apelanţi. DEFINITIVĂ. Pronunţată în şedinţă publică din 06.04.2016.
Document: Hotarâre  1165/2016  06.04.2016
Tribunalul Gorj, împotriva Bancpost
Dosar 2224/318/2014* din 15.02.2016
Soluția pe scurt: Decizia nr.74/2016 Admite apelurile. Schimbă sentinţa în sensul că respinge capetele de cerere privind constatarea caracterului abuziv al clauzelor privind comisionul de administrare şi comision rambursare anticipată precum şi restituirea sumelor încasate cu acest titlu. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian, de la data încheierii contractului, pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia,urmând ca pârâtele să restituie reclamanţilor sumele plătite în plus de aceştia. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 15.02.2016.
Document: Hotarâre  74/2016  15.02.2016
Tribunalul București, împotriva Bancpost
Dosar 42121/300/2014 din 10.02.2016
Soluția pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sentința apelată în sensul că admite acțiunea. Constată caracterul abuziv al clauzei referitoare la comisionul de administrare și al clauzei de risc valutar și nulitatea acestora. Obligă pârâtele să restituie reclamanților sumele încasate cu titlu de comision de administrare. Obligă pârâtele să achite reclamanților dobânda aferentă sumelor încasate cu titlu de comision de administrare, de la data încasării acestora și până la data restituirii. Dispune stabilizarea ( înghețarea) cursului de schimb CHF-leu la momentul semnării contractului, curs care să fie stabilit pe toată perioada derulării contractului. Dispune denominarea în moneda națională a plăților Menține dispozițiile referitoare la excepția lipsei calitătii procesuale pasive. Definitivă. Pronunțată în ședință publică.
Document: Hotărâre  432/2016  10.02.2016
Tribunalul Gorj, împotriva Piraeus Bank
Dosar 15883/318/2014 din 01.02.2016
Soluția pe scurt: Decizia nr.50/2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că, constată nulitatea absolută a clauzei prevăzută la art. 8.4. din contract. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare acreditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului,urmând ca pârâta să restituie reclamantului sumele plătite în plus de către acesta. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 01.02.2016.
Document: Hotărâre  50/2016  01.02.2016
Tribunalul Gorj, împotriva Bancpost
Dosar 1620/318/2015 din 01.02.2016
Soluția pe scurt: Decizia nr.41/2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa apelată în sensul că admite în parte acţiunea şi constată caracterul abuziv al clauzei prevăzută de art.4.1 din contract privind comisionul de acordare şi obligă pârâtele să restituie reclamantului suma încasată cu acest titlu,cu dobânda legală aferentă,începând cu data încasării şi până la data plăţii efective. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului,respectiv calculare şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian,de la data încheierii contractului,pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului,urmând ca pârâtele să restituie reclamantului sumele plătite în plus către acesta. Respinge celelalte capete de cerere. Obligă pârâtele la plata a 1500 lei cheltuieli de judecată la fond şi apel. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 01.02.2016.
Document: Hotărâre  41/2016  01.02.2016â
Tribunalul Gorj, împotriva Piraeus Bank
Dosar 16864/318/2014 din 14.12.2015
Soluția pe scurt: Decizia nr. 528 din 14.12.2015 Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că admite în parte acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzei prev. la art. 1.3 lit. a din contract şi obligă pârâta să restituie reclamanţilor suma percepută cu titlu de comision de acordare. Constată caracterul abuziv al clauzei prev. la art. 6.3 din contract. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului, pe întrega perioadă de valabilitate a contractului, urmând ca pârâtele să restituie reclamanţilor sumele plătite în plus de aceştia. Respinge celelalte capete de cerere. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 14.12.2015.
Document: Hotarâre  528/2015  14.12.2015
Tribunalul București, împotriva Credit Europe Bank
Dosar 2221/303/2014 din 09.12.2015
Soluția pe scurt: Admite apelul. Schimbă în tot sentința apelată, în sensul că admite acțiunea, astfel cum a fost precizată. Constată caracterul abuziv și nulitatea absolută a următoarelor clauze: – art 4.3 din contractul de credit, art 5.1 lit c, art 5.1 lit e, art 5.2 – art II prin care se modifică art 5.1 lit k din actul adițional nr. 2/2011 – art II din actul adițional nr. 3/2012 prin care se modifică art 5.1 lit c si k din contractul de credit – art I pct 4.3 din actul aditional nr. 1/2009 referitor la dobanda si art I pct 4.3 din actul aditional nr. 2/2011 Dispune exonerarea pe viitor de la plata comisionului de administrare și reeșalonare credit. Dispune restituirea tuturor sumelor încasate cu titlu de comision de administrare, comision de reețalonare credit, la care se adaugă dobânzile legale aferente, raportat la valoarea CHF de la data plății efective. Constată caracterul abuziv al clauzei de risc valutar din contract și eliminarea sa. Dispune stabilizarea (înghețarea) cursului de schimb CHF-leu la momentul semnării contractului, curs care sa fie valabil pe toata durata derulării contractului. Dispune denominarea în moneda naționala a plăților. Definitivă. Pronunțată în ședință publică.
Document: Hotărâre  2805/2015  09.12.2015
Tribunalul Vâlcea, împotriva Credit Europe Bank
Dosar 7305/288/2014 din 27.10.2015
Soluția pe scurt: decizie/27 octombrie 2015 Admite apelul. Modifică în parte sentinţa în sensul că admite acţiunea formulată împotriva pârâtei Credit Europe Ipotecar IFN. Constată caracterul abuziv al clauzei de risc valutar şi dispune eliminarea acestuia. Stabilizează(îngheaţă) cursul de schimb CHF-LEU la momentul semnării contractului pentru toată perioada de derulare a contractului şi denominează plăţile în moneda naţională. Obligă pârâta la restituirea sumelor încasate în temeiul clauzei constatată abuzivă. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Obligă intimata la 2000 lei cheltuieli de judecată către apelant. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi 27 octombrie 2015
Document: Hotărâre  787/2015  27.10.2015
Tribunalul Gorj, împotriva Piraeus Bank
Dosar 3680/318/2014 din 09.09.2015
Soluția pe scurt: dec.315 din 9.09.2015 – admite apelurile. Schimbă sentinţa în sensul că, constată caracterul abuziv al clauzelor prev,. la art. 8.1 din contract şi dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF – leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului urmând ca pârâtele să restituie reclamantului sumele plătite în plus de către acesta. respinge capătul de cerere privind constatarea caracterului abuziv al clauzelor prev. la art. 3.2, 3.4, 5, 8.4, 8.5. obligă pârâtele să plătească reclamantului dobânda legală aferentă comisionului de acordare de la data încasării acestuia în loc de data introducerii acţiunii. menţine restul dispoziţiilor sentinţei. obligă apelantele pârâte la 500 lei cheltuieli de judecată în apel către apelantul reclamant. Definitivă.
Document: Hotărâre  315/2015  09.09.2015
Tribunalul Gorj, împotriva Piraeus Bank
Dosar 7202/318/2014 din 18.05.2015
Soluția pe scurt: dec.209/18.05.2015 – respinge ca nefondat apelul declarat de apelanta-pârâtă. admite apelul declarat de apelanţii-reclamanţi. schimbă sentinţa în sensul că, constată nulitatea absolută a caluzei prevăzută la art. 6.3 din contractul de credit. dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF – leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului urmând ca pârâtele să restituie reclamanţilor sumele plătite în plus de către aceştia. menţine restul dispoziţiilor sentinţei. definitivă.
Document: Hotărâre  209/2015  18.05.2015
Sentințe pe fond de înghețare a cursului CHF-Leu
Judecătoria Sibiu, împotriva OTP
Dosarul 6294/306/2015 din 13.05.2016
Tribunalul București, împotriva Banca Românească
Dosarul 46518/3/2015 din 04.05.2016
Tribunalul București, împotriva OTP
Dosarul 5961/3/2016 din 04.05.2016
Judecătoria Sibiu, împotriva OTP
Dosarul 3271/306/2015 din 29.04.2016
Judecătoria Buzău, împotriva Banca Românească
Dosarul 11992/200/2015 din 28.04.2016
Judecătoria Sector 5 București, împotriva Raiffeisen
Dosarul 19348/302/2015 din 22.04.2016
Tribunalul Buzău, împotriva Credit Europe Bank
Dosarul 3797/200/2015 din 21.04.2016
Judecătoria Bistrița, împotriva Bancpost
Dosarul 1786/190/2015 din 21.04.2016
Tribunalul București, împotriva Piraeus Bank
Dosarul 44952/3/2015 din 14.04.2016
Judecătoria Odorheiul Secuiesc, împotriva Bancpost
Dosarul 48/268/2016 din 14.04.2016
Judecătoria Botoșani, împotriva Raiffeisen
Dosarul 4537/193/2015 din 12.04.2016
Judecătoria Craiova, împotriva Volksbank (BT)
Dosarul 8991/215/2015 din 07.04.2016
Tribunalul Gorj, împotriva Volksbank
Dosarul 5282/95/2015 din 28.03.2016
Tribunalul Gorj, împotriva Credit Europe Bank
Dosarul 594/95/2016 din 22.03.2016
Tribunalul București, împotriva Piraeus Bank
Dosarul 382/3/2016 din 17.03.2016
Judecătoria Buzău, împotriva Banca Românească
Dosarul 13578/200/2015 din 11.03.2016
Judecătoria Botoșani, împotriva Bancpost
Dosarul 9098/193/2015, continuarea Deciziei 10299/2015 din 06.11.2015
Din 23.02.2016
Tribunalul București, împotriva Volksbank
Dosarul 28590/3/2015 din 18.02.2015
Tribunalul București, împotriva Volksbank (BT)
Dosarul 37975/3/2015 din 17.02.2015
Tribunalul București, împotriva Volksbank (BT)
Dosarul 37480/3/2015 din 17.02.2015
Tribunalul București, împotriva Volksbank (BT)
Dosarul 37469/3/2015 din 17.02.2015
Tribunalul București, împotriva Volksbank (BT)
Dosarul 37274/3/2015 din 17.02.2015
Tribunalul București, împotriva Raiffeisen
Dosarul 24978/3/2015 din 17.02.2015
Judecătoria Buzău, împotriva Piraeus Bank
Dosarul 15548/200/2015/ Decizia 1296/2016
Din 12.02.2016
Judecătoria Motru, împotriva Bancpost
Dosarul 2571/263/2015 din 11.02.2016
Tribunalul București, împotriva Piraeus Bank
Dosarul 13849/3/2015 din 02.02.2016
Judecatoria Călărași, împotriva Piraeus Bank
Dosarul 342/116/2015/ Decizia 254/2016
Din 01.02.2016
Judecătoria Cluj Napoca, împotriva OTP
Dosarul 27146/211/2014 din 28.01.2016
Judecătoria Drobeta Turnu Severin, împotriva Volksbank
Dosarul 5726/225/2015 din 26.01.2016
Tribunalul Cluj, împotriva Banca Românească
Dosarul 330/1285/2015 din 25.01.2016
Judecătoria Bacău, împotriva Bancpost
Dosarul 16737/180/2014 din 22.12.2015
Judecătoria Turda, împotriva Bancpost
Dosarul 2565/328/2015/ Decizia 3065/2015
Din 21.12.2015
Judecătoria Târgu Jiu, împotriva Credit Europe Bank
Dosarul 5931/318/2014*/ Decizia nr 9615/2015
Din 18.12.2015
Judecătoria Târgu Jiu, împotriva Volksbank
Dosarul 1332/318/2015, Decizia 9616/2015
Din 18.12.2015
Judecătoria Focșani, împotriva Bancpost
Dosarul 7308/231/2015 din 17.12.2015
Judecătoria Sector 1 București, împotriva Millenium
Dosarul 85348/299/2015 din 17.12.2015
Judecătoria Odorheiul Secuiesc, împotriva OTP
Dosarul 2209/268/2015/ Decizia nr 2753/2015
Din 14.12.2015
Judecătoria Carei, împotriva Bancpost
Dosarul 958/218/2015/ Decizia nr 1576/2015
Din 02.12.2015
Judecătoria Miercurea Ciuc, împotriva Bancpost
Dosarul 1889/258/2015/ Decizia nr 3741/2015
Din 25.11.2015
Judecătoria Craiova, împotriva Raiffeisen
Dosarul 16321/215/2015/a1/ Decizia 14564/2015
Din 23.11.2015
Tribunalul București, împotriva OTP
Dosarul 24910/3/2015 din 20.11.2015
Tribunalul București, împotriva OTP
Dosarul 24908/3/2015 din 20.11.2015
Tribunalul București, împotriva OTP
Dosarul 24906/3/2015 din 20.11.2015
Tribunalul București, împotriva OTP
Dosarul 24894/3/2015 din 20.11.2015
Tribunalul București, împotriva OTP
Dosarul 24862/3/2015 din 20.11.2015
Tribunalul București, împotriva OTP
Dosarul 24859/3/2015 din 20.11.2015
Tribunalul București, împotriva OTP
Dosarul 24857/3/2015 din 20.11.2015
Judecătoria Constanța, împotriva Bancpost
Dosarul 9212/212/2015 din 18.11.2015
Judecătoria Constanța, împotriva OTP
Dosarul 41112/212/2014 din 11.11.2015
Judecătoria Sector 1 Bucuresti, împotriva Raiffeisen
Dosarul 36061/299/2014 din 10.11.2015
Judecătoria Bacău, împotriva Bancpost
Dosarul 16737/180/2014/ Decizia nr 6289/2015
Din 06.11.2015
Judecătoria Constanța, împotriva Bancpost
Dosarul 23414/212/2014 din 04.11.2015
Tribunalul București, împotriva Volksbank
Dosarul 19590/3/2015 din 29.10.2015
Tribunalul Cluj, împotriva Credit Europe Bank
Dosarul 121/1285/2015 din 27.10.2015
Judecătoria Sector 2 București, împotriva Piraeus Bank
Dosarul 18113/300/2015 din 21.10.2015
Judecătoria Motru, împotriva Bancpost
Dosarul 1618/263/2015 din 15.10.2015
Judecatoria Buzău, împotriva Piraeus Bank
Dosarul 29962/200/2014 din 12.10.2015
Tribunalul București, împotriva OTP
Dosarul 11309/3/2015 din 07.10.2015
Tribunalul București, împotriva Piraeus Bank
Dosarul 13315/3/2015 din 07.10.2015
Tribunalul București, împotriva Piraeus Bank
Dosarul 13274/3/2015 din 07.10.2015
Avocat Coltuc Marius Vicențiu

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe