În condițiile în care majoritatea afacerilor și autorităților publice și-au restrâns activitatea, pe fondul îngrijorărilor provocate de virusul COVID-19, mulți comercianți ar putea fi împiedicați, în mod obiectiv, să își execute obligațiile contractuale pe care le-au contractat față de partenerii lor comerciali.

 

Avizul de forță majoră și CSU

De regulă, majoritatea contractelor civile prevăd o clauză de limitare sau înlăturare a răspunderii civile contractuale a ambelor părți în caz de forță majoră, unele clauze de forță majoră putând fi prevăzute astfel încât să includă chiar epidemiile sau pandemiile.

 

Când se poate invoca forța majoră

Forța majoră este definită conform Codului civil, art. 1351 alin. (2), drept: orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, cum de altfel pot fi considerate majoritatea situațiilor de imposibilitate de executare a obligațiilor generate de criza coronavirus.

 

Însă pentru ca o astfel de situație concretă să poată fi invocată de către un comerciant cu titlu de forță majoră, în scopul exonerării de la obligația executării unei anumite sarcini sau prestării unui anumit serviciu, este nevoie ca:

 

În primul rând, acest lucru să fi fost prevăzut expres printr-o clauză a contractului pe care acesta l-a încheiat cu partenerul sau clientul său.

 

În al doilea rând, este necesar să dețină o certificare a cauzei de forță majoră eliberată de Camera Națională (continuatoarea de drept a Camerei de Comerț și Industrie a României – CCIR) sau de Camerele Județene care, conform Legii nr. 335/2007 a camerelor de comerț din România: „avizează, la cerere, pentru societățile românești, pe bază de documentație, existența cazurilor de forță majoră și efectele acestora asupra executării obligațiilor comerciale internaționale”.

 

Așadar, chiar în condițiile de notorietate a crizei generate de pandemia de coronavirus, Camera Națională și Camerele Județene pot elibera certificate care să ateste existența unui caz de forță majoră numai în urma depunerii unor documente oficiale, a unor rapoarte oficiale eliberate de alte autorități în fiecare din domeniile afectate de cauza respectivă.

 

Când se eliberează avizul de forță majoră

Avizul de existență a cazului de forță majoră se eliberează la solicitare, care va cuprinde prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecințelor acestora în relația cu partenerul contractual şi argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă forță majoră.

 

Solicitarea trebuie să fie însoțită de documente doveditoare depuse de solicitant, în original sau în copie certificată. Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerţ şi Industrie a României de avizare a evenimentului de forţă majoră.

 

Care sunt documentele necesare

Conform site-ului CCIR, documentele necesare obținerii avizului de forță majoră sunt, „cel puțin” următoarele:

  • cererea de emitere a avizului, semnată de reprezentantul legal;
  • o copie a contractului afectat din evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;
  • notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariția evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operațiunilor contractuale;
  • atestări de la organele, autoritățile şi instituțiile abilitate, de la caz la caz (altele decât Camera de Comerț şi Industrie a României), privind existența şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului.

 

Legat de această ultimă cerință, amintim că prin Decretul de instaurare a stării de urgență în România al președintelui României s-a instituit posibilitatea ca Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri să elibereze, la cerere și, de asemenea, în baza unor documente justificative, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19, certificate de situație de urgență (CSU).

 

Unul dintre proiectele care figurau în data de 18.03.2020 pe lista de acte normative ce urmau a fi incluse în ședința Guvernului României este Hotărârea privind acordarea de certificate de situație de urgență (CSU) de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2.

 

Potrivit unui draft al Hotărârii de Guvern ajuns în posesia noastră (neadoptat), solicitarea eliberării CSU se va putea face exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, respectiv prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, platformă care va fi actualizată și va conține o secțiune dedicată în acest scop.

 

În cadrul platformei, solicitantul va completa informații referitoare la datele de identificare ale operatorului economic, datele de contact ale acestuia, motivul solicitării CSU, justificarea nevoii acestuia, precum și date referitoare la situațiile sale financiare.

 

Care sunt documentele justificative de care am nevoie

Documentele justificative care se vor încărca în platformă, pentru situațiile descrise:

  • Certificatul Unic de Înregistrare,
  • CI Administrator/ Administratori/ Reprezentant Legal,
  • balanță contabilă certificată, pe luna în care s-a observat o scădere a încasărilor cu un procent de minim 40% față de perioada similară a anului precedent solicitării, împreună cu balanța contabilă la care face referire în raportare,
  • o declarație pe propria răspundere prin care solicitantul își asumă pe deplin că cele declarate, precum și documentele încărcate, sunt veridice, respectiv faptul că scăderea a fost cauzată de apariția situației de urgență pe care o prezintă
  • certificat constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului;

 

* În situația în care nu se va observa din documentația depusă o scădere a cifrei de afaceri cu un procent de minimum 40%, dar operatorul este în dificultate, prin prisma apariției situației de urgență, acesta va furniza suplimentar alte documente justificative în acest sens – precizează proiectul de Hotărâre de Guvern, fără a se mai indica expres care ar fi aceste documente justificative suplimentare.

 

Cine poate solicita certificatul de situație de urgență

Proiectul de Hotărâre de Guvern limitează domeniile de activitate în care vor putea fi cerute certificate de situație de urgență.

 

Astfel, CSU va putea fi solicitat doar de către operatorii economici care își desfășoară activitatea în cel puțin unul dintre următoarele sectoare: transport, turism, HORECA, organizări de evenimente, publicitate, învățământ privat și activități adiacente, industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei, servicii destinate populației.

 

Acordarea CSU se va realiza doar pe perioada instituiri stării de urgență decretată de Președintele României, iar CSU va fi valabil pe toata perioada anului acordării.

 

Conform proiectului, CSU va putea fi folosit în relațiile cu terți pentru a atesta faptul că operatorul economic a avut activitatea economică afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2 și va putea fi folosit în renegocierea anumitor contracte sau în orice relație cu alți operatori economici.

 

De asemenea, prin intermediul CSU, operatorii economici vor putea beneficia de facilități de natură fiscală, oferite de către instituțiile administrației publice centrale sau locale.

 

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) va asigura adaptarea și funcționarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro/ în termen de 5 zile de la adoptarea și publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern, iar lista codurilor CAEN eligibile pentru obținerea CSU va fi stabilită prin Ordin al Ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

 

Rămâne de văzut care va fi textul final al actului normativ de reglementare a CSU și cum va fi acest certificat pozitionat în raport cu avizul de forță majoră, a cărei emitere este în competența CCIR – va fi un document care va sta la baza emiterii avizului sau îl va înlocui pe acesta.

 

Poziția exprimată recent de CCIR este în sensul că: „Nici CCIR și nici Camerele județene nu sunt abilitate să declare sau nu la nivel național/internațional o anumită situație ca fiind o situație sau un caz de forță majoră. […]nici CCIR şi nici Camerele județene nu pot şi nu au competența de a declara un eveniment ca fiind de forță majoră sau de a interveni în vreun contract, ci doar aceea de a constata, în baza unei documentații depuse exclusiv de solicitant, în baza unui tarif, existența unei situații de forță majoră ca fapt exonerator de răspundere, din perspectiva efectelor acesteia invocate de către solicitant, în ceea ce privește ne-executarea obligațiilor contractuale.”

 

Deși reprezentanții CCIR sunt de acord că pandemia si situația de urgență pe care a creat-o sunt cauze de forță majoră, concluzia acestora este că CCIR și Camerele județene nu sunt abilitate să declare sau nu la nivel național/internațional o anumită situație ca fiind o situație sau un caz de forță majoră, în acest scop fiind necesară o documentație suplimentară pentru fiecare caz în parte.

 

Documentația suplimentară necesară emiterii avizului de forță majoră constând în atestări de la organele, autoritățile şi instituțiile abilitate (altele decât CCIR), privind existența şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului, nu înseamnă, în mod obligatoriu, certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. Cu toate acestea, daca solicitantul prezintă la CCIR un astfel de certificat de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, pe lângă celelalte documente necesare, cererea ar fi suficient motivata pentru eliberarea avizului de forță majoră.

 

Care sunt costurile pentru eliberarea avizului de forță majoră

În final, este de notat că eliberarea avizului de existență a cazului de forță majoră de către CCIR, se face pentru fiecare contract afectat, iar tariful perceput este de 500 EUR (plătibil în lei, la cursul BNR din ziua plății) + TVA, iar pentru consultanța de specialitate: 30 EUR / 30 de minute (fără TVA), conform CCIR.

Articol scris de către partenerii noștri de la Vlănțoiu și Asociații: Avocatură de business, Dreptul muncii, Protecția datelor cu caracter personal, Dreptul Internetului.

 

Dacă ți pe par utile informațiile de pe blogul Termene și vrei să afli când publicăm un nou articol, te poți abona la newsletterul nostru săptămânal.

Vreau să primesc newsletter-ul

Despre Termene.ro

Termene.ro este o companie înființată în anul 2014 din dorința de a permite companiilor identificarea oportunităților de afaceri și evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă și foarte ușor de utilizat. Peste 70.000 de companii folosesc platforma completă care oferă informații actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România.

Distribuie mai departe